Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Νέα

Φίλτρα Αναζήτησης

Ημερομηνία δημοσίευσης
Θεματολογία νέων

ΕΣΠΑ

12η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στο πλαίσιο της Δράσης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»

22/05/2020

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων δημοσίευσε την 12η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» λόγω ένταξης επιπλέον 25 Έργων/Πράξεων.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε εδώ

ΕΣΠΑ

1η Τροποποίηση της Aπόφασης Ένταξης στο πλαίσιο της Δράσης «Eργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση»

22/05/2020

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων δημοσίευσε την 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Eργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση», λόγω της ένταξης επιπλέον 336 επιχειρηματικών σχεδίων.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε εδώ

ΕΣΠΑ

7η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β΄ Κύκλος»

20/05/2020

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων δημοσίευσε την 7η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων για τη Δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Β’ Κύκλος». Η τροποποίηση αφορά την ένταξη επιπλέον 408 επενδυτικών σχεδίων.Ειδικότερα, 8 επενδυτικά σχέδια αφορούν στην πρώτη περίοδο υποβολών, και 400 στη δεύτερη περίοδο υποβολών.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά ...

3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στο πλαίσιο της Δράσης «Ψηφιακό Βήμα»

20/05/2020

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων δημοσίευσε την 3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης για τη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» λόγω ένταξης επιπλέον 1821 επιχειρηματικών σχεδίων στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες, 21 επιχειρηματικών σχεδίων στις Περιφέρειες σε Μετάβαση, καθώς και 8 επιχειρηματικών σχεδίων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, ...

ΕΣΠΑ

16η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

13/05/2020

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δημοσίευσε την 16η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ». Η εν λόγω τροποποίηση αφορά την ένταξη 110 ερευνητικών έργων/πράξεων του B' Κύκλου της Δράσης.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε εδώ.

ΕΣΠΑ

Ρευστότητα με προνομιακούς όρους στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την Πανδημία του COVID-19 από την Τράπεζα Πειραιώς

28/04/2020

Χρηματοδότηση χωρίς καταβολή τόκων για 2 χρόνια και προνομιακούς όρους για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας, παρέχει από σήμερα, Τρίτη 28 Απριλίου η Τράπεζα Πειραιώς, συμμετέχοντας στο νέο Υποπρόγραμμα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ). Το βασικό χαρακτηριστικό αυτού ...

ΕΣΠΑ

Έναρξη Ειδικού Προγράμματος Tηλεκατάρτισης με Πιστοποίηση για Επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19

14/04/2020

Ξεκίνησαν οι υποβολές αιτήσεων για το Ειδικό Πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες, 6 βασικών επιστημονικών κλάδων της χώρας, πληττόμενους από τον COVID-19 συνολικού προϋπολογισμού €192.965.940. Το Πρόγραμμα παρέχει «Επιταγή κατάρτισης» με σκοπό τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων, την προσαρμογή επαγγελματικών κλάδων στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και την απόκτηση ...