Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Λεπτομερής Αναζήτηση

Εδώ, μπορείτε να αναζητήσετε τα προγράμματα χρηματοδότησης που σας ταιριάζουν. Επιλέγοντας τα κατάλληλα φίλτρα προγράμματα που σχετίζονται με τις δικές σας επενδυτικές ανάγκες.

Βρέθηκαν συνολικα 6 προγράμματα ενίσχυσης.

Κριτήρια Αναζήτησης

Καθαρισμός Φίλτρων

Κατάσταση

Πρόγραμμα Ενίσχυσης

Δραστηριότητα

Περιφέρεια Επένδυσης

Δαπάνες

Δικαιούχοι

Τύπος Επιχείρησης

Μέγεθος Επιχείρησης

  • Ανοιχτό Πρόγραμμα

ΕΣΠΑ

Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια

Η δράση «Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια» στοχεύει στην ανάπτυξη τεχνικής, επιστημονικής ή οργανωτικής γνώσης σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, στην ανάπτυξη ή εισαγωγή στην αγορά νέων ειδών υδατοκαλλιέργειας, νέων ή σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων, βελτιωμένων διαδικασιών, νέων ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης και στη διερεύνηση της τεχνικής ή οικονομικής σκοπιμότητας των καινοτομιών, των ...

Ύψος Επένδυσης

έως €600.000

Επιδότηση:

30% - 100%

  • Ανοιχτό Πρόγραμμα

ΕΣΠΑ

Επιχορήγηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων για Απασχόληση Σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι. – ΑΣΠΑΙΤΕ (Πρώην ΣΕΛΕΤΕ)

Στόχος του προγράμματος «Επιχορήγηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων για Απασχόληση Σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι. – ΑΣΠΑΙΤΕ (Πρώην ΣΕΛΕΤΕ)» είναι να δοθεί κίνητρο στις επιχειρήσεις και γενικά στους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, τις Τράπεζες και στους Φορείς, Οργανισμούς ή Υπηρεσίες που δεν υπάγονται στο Δημόσιο Τομέα, να δέχονται σπουδαστές για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησής ...

Επιδότηση:

50%

  • Ανοιχτό Πρόγραμμα
  • Απομένουν: 18 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου, ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020

Η Δράση «Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν ή / και digital Marketing» αφορά στην απόκτηση και χρήση υπηρεσιών και προϊόντων ΤΠΕ, συστημάτων ...

Ύψος Επένδυσης

€10.000-€50.000

Επιδότηση:

70%

Προθεσμία:

24/07/2020

  • Ανοιχτό Πρόγραμμα
  • Απομένουν: 24 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3, ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020

Η Δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3» αφορά στη δημιουργία νέων μικρών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων που αξιοποιούν καινοτόμες ιδέες ή ερευνητικά αποτελέσματα.Με τη συγκεκριμένη Δράση επιδιώκεται:Η ενίσχυση καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.Η δημιουργία κινήτρων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.Η βελτίωση του ...

Ύψος Επένδυσης

€20.000-€300.000

Επιδότηση:

60% ή 70%

Προθεσμία:

30/07/2020

  • Ανοιχτό Πρόγραμμα
  • Απομένουν: 8 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό - αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020

Στόχος της δράσης «Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό - αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3δ.5-6.1) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι να συμβάλει στην παραγωγή νέων, καινοτόμων, βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών, υψηλής προστιθέμενης αξίας, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να ...

Ύψος Επένδυσης

€60.000-€800.000

Επιδότηση:

45%-55%

Προθεσμία:

14/07/2020

  • Ανοιχτό Πρόγραμμα

ΕΣΠΑ

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Στόχος της δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων είναι η ενίσχυση των Μικρών και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κάτωθι τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ. Αγροδιατροφή / Βιομηχανία ΤροφίμωνΕνέργειαΕφοδιαστική ΑλυσίδαΠολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)ΠεριβάλλονΤεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕΥγείαΥλικά - Κατασκευές

Ύψος Επένδυσης

€20.000 - €200.000

Επιδότηση:

50%-65%