Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Λεπτομερής Αναζήτηση

Εδώ, μπορείτε να αναζητήσετε τα προγράμματα χρηματοδότησης που σας ταιριάζουν. Επιλέγοντας τα κατάλληλα φίλτρα προγράμματα που σχετίζονται με τις δικές σας επενδυτικές ανάγκες.

Βρέθηκαν συνολικα 10 προγράμματα ενίσχυσης.

Κριτήρια Αναζήτησης

Καθαρισμός Φίλτρων

Κατάσταση

Πρόγραμμα Ενίσχυσης

Δραστηριότητα

Περιφέρεια Επένδυσης

Δαπάνες

Δικαιούχοι

Τύπος Επιχείρησης

Μέγεθος Επιχείρησης

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 54 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφήμη επιστρεπτέας επιχορήγησηςΣυνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης€45.000.000

Επιδότηση:

€2.000 - €15.000

Προθεσμία:

18/03/2021

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 16 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, στα πλαίσια του Ε.Π. Πελοπόννησος 2014-2020

Η Δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών» αφορά στην ενίσχυση της ίδρυσης ή/και του εκσυγχρονισμού νέων και υφιστάμενων ΜΜΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.Συνολική ...

Ύψος Επένδυσης

€10.000-€330.000

Επιδότηση:

60%

Προθεσμία:

08/02/2021

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 34 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

«Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ» 2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις

H παρούσα πρόσκληση αφορά στη δράση ενίσχυσης των Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας και συγκεκριμένα στην ενίσχυση των επιχειρήσεων - μελών των ΣΣΚ που εγκρίθηκαν στην 1η πρόσκληση «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ: Φορέας Αρωγός».Η παρούσα 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά στην ενίσχυση Επιχειρήσεων - Μελών ή μη μελών φορέων αρωγών προκριθέντων στο πλαίσιο ...

Ύψος Επένδυσης

Έως €450.000

Προθεσμία:

26/02/2021

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα

ΕΣΠΑ

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Στόχος της δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων είναι η ενίσχυση των Μικρών και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κάτωθι τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ. Αγροδιατροφή / Βιομηχανία ΤροφίμωνΕνέργειαΕφοδιαστική ΑλυσίδαΠολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)ΠεριβάλλονΤεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕΥγείαΥλικά - Κατασκευές

Ύψος Επένδυσης

€20.000 - €200.000

Επιδότηση:

50%-65%

 • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΣΠΑ

Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία, στο πλαίσιο του Ε.Π. Δυτική Μακεδονία 2014-220

Στόχος της Δράσης «Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία είναι η ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών, του εμπορίου και επιλεγμένων υπηρεσιών.Θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς προτεραιότητας της ...

Ύψος Επένδυσης

€15.000-€280.000

Επιδότηση:

70%

Προθεσμία:

22/01/2021

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 6 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων

Στόχος της δράσης «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων» είναι η Περιφερειακή Ανάπτυξη, μέσω της χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειμένου τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό ...

Ύψος Επένδυσης

€400.000 - €3.000.000

Επιδότηση:

20%-55%

Προθεσμία:

29/01/2021

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 40 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου

Στόχος της Δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου είναι η στήριξη της λειτουργίας επιχειρήσεων εστίασης, οι οποίες πλήττονται από τις επιπτώσεις της έξαρσης της νόσου COVID-19, με την επιχορήγηση της προμήθειας θερμαντικών συσκευών εξωτερικού χώρου προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός και οι επιχειρήσεις να λειτουργούν ...

Επιδότηση:

Έως €5.000

Προθεσμία:

04/03/2021

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 25 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα - Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ, στο πλαίσιο του Ε.Π «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Στόχος της Δράσης «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα - Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ» είναι η παροχή κινήτρων και επενδυτικών εργαλείων για την στήριξη σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που αναδύονται μέσω της εναρμόνισης με τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ...

Ύψος Επένδυσης

€20.000-€1.000.000

Επιδότηση:

Έως 65%

Προθεσμία:

17/02/2021

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 25 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής

Στόχος της δράσης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» είναι η ενίσχυση συνεργατικών ερευνητικών έργων με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της σύνδεσης έρευνας/καινοτομίας και παραγωγής. Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των ...

Ύψος Επένδυσης

Έως €400.000

Επιδότηση:

Έως 80%

Προθεσμία:

17/02/2021