Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Λεπτομερής Αναζήτηση

Εδώ, μπορείτε να αναζητήσετε τα προγράμματα χρηματοδότησης που σας ταιριάζουν. Επιλέγοντας τα κατάλληλα φίλτρα προγράμματα που σχετίζονται με τις δικές σας επενδυτικές ανάγκες.

Βρέθηκαν συνολικα 19 προγράμματα ενίσχυσης.

Κριτήρια Αναζήτησης

Καθαρισμός Φίλτρων

Κατάσταση

Πρόγραμμα Ενίσχυσης

Δραστηριότητα

Περιφέρεια Επένδυσης

Δαπάνες

Δικαιούχοι

Τύπος Επιχείρησης

Μέγεθος Επιχείρησης

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ψηφιακές Συναλλαγές

Σκοπός του Προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές» είναι η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ, την αύξηση της ασφάλειας των ...

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 24 ημέρες πριν τη λήξη

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας Produc-E Green

Αντικείμενο της παρούσας δράσης είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή προϊόντων στον τομέα της πράσινης βιομηχανίας, με έμφαση στον παραγωγικό κλάδο της ηλεκτροκίνησης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και των προϊόντων και αγαθών που προορίζονται για την εξοικονόμηση ενέργειας. Η δράση στοχεύει στην τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική ...

Επιδότηση:

< 70%

Προθεσμία:

15/03/2024

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 131 ημέρες πριν τη λήξη

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Φωτοβολταϊκά στη Στέγη

Στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην επίτευξη χαμηλότερου κόστους διαβίωσης, καθώς και στην επιδίωξη το κτιριακό απόθεμα να πλησιάσει το 2050 προδιαγραφές σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.Το Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη στέγη», επιχορηγεί τους αγρότες για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης για αυτοκατανάλωση ...

Επιδότηση:

25%-65%

Προθεσμία:

30/06/2024

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 680 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας

Σκοπός είναι η χρηματοδότηση καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ), που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και διαθέτουν επιλέξιμο Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, με στόχο την έρευνα και καινοτομία, μέσω της δημιουργίας και εφαρμογής ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος (αγαθού ή υπηρεσίας) ή μιας διαδικασίας, μιας νέας μεθόδου μάρκετινγκ ...

Ύψος Επένδυσης

€25.000 - €400.000

Προθεσμία:

31/12/2025

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 680 ημέρες πριν τη λήξη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στο Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας και χορηγεί δάνεια επενδυτικού σκοπού ή/και Κεφαλαίου Κίνησης σε αγρότες και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων.

Ύψος Επένδυσης

€3.000 - €25.000

Προθεσμία:

31/12/2025

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 861 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης (Digitalization Co-Financing)

Σκοπός του εν λόγω χρηματοδοτικού εργαλείου είναι η χρηματοδότηση των επιλέξιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με στόχο την ψηφιοποίηση και ψηφιακή αναβάθμιση των εργασιών/δραστηριοτήτων τους, την αύξηση της παραγωγικότητας τους, τη μεγέθυνσή τους και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τα δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης αποτελούν ένα χρηματοδοτικό εργαλείο ...

Ύψος Επένδυσης

€25.000 - €1.000.000

Προθεσμία:

30/06/2026

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 92 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση του Προγράμματος "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021 – 2027"

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων κωδικών δραστηριότητας (ΚΑΔ) του τουρισμού.Στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που εκτός από την συμβολή τους στην αύξηση της δυναμικότητας της ελληνικής τουριστικής ...

Ύψος Επένδυσης

€60.000- €400.000

Επιδότηση:

45%

Προθεσμία:

22/05/2024

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 315 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

Ταμείο εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ

Χρηματοδοτικό εργαλείο, με την παροχή εγγύησης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), για δάνεια κεφαλαίου κίνησης τακτής λήξης. Το ύψος της εγγύησης ανέρχεται στο 80% εκάστου δανείου και καλύπτει το υπολειπόμενο κεφάλαιο (εξαιρουμένων τόκων, τόκων υπερημερίας, κεφαλαιοποιημένων τόκων και εξόδων και της εισφοράς του Ν.128/75). Σκοπός του εν λόγω χρηματοδοτικού εργαλείου ...

Ύψος Επένδυσης

€3.000 - €400.000

Προθεσμία:

31/12/2024

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 496 ημέρες πριν τη λήξη

Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια (Green Co-Financing loans)

Σκοπός του εν λόγω χρηματοδοτικού εργαλείου είναι η χρηματοδότηση των επιλέξιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε έργα πράσινης μετάβασης, των οποίων η υλοποίηση δεν έχει ξεκινήσει και δεν έχουν λάβει ήδη ενίσχυση μέσω κάποιου άλλου Προγράμματος.Ειδικότερα, ενισχύονται επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων τα οποία θα αφορούν επενδύσεις στα 3 ...

Ύψος Επένδυσης

€80.000 - €8.000.000

Προθεσμία:

30/06/2025