Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Νέα

Φίλτρα Αναζήτησης

Ημερομηνία δημοσίευσης
Θεματολογία νέων

ΕΣΠΑ

6η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β΄ Κύκλος»

17/03/2020

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων εξέδωσε την 6η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων για τη Δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Β’ Κύκλος». Η τροποποίηση αφορά την ένταξη επιπλέον 331 επενδυτικών σχεδίων που αφορούν όλες τις περιόδους υποβολών.Ειδικότερα, 304 επενδυτικά σχέδια αφορούν στην πρώτη περίοδο υποβολών, 11 στην δεύτερη ...

Έναρξη Διάθεσης του Χρηματοδοτικού Εργαλείου EaSI

10/03/2020

H Τράπεζα Πειραιώς κατόπιν Συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) για τη διοχέτευση €50 εκ. σε ευάλωτα φυσικά πρόσωπα ή νεοσύστατες και υφιστάμενες πολύ μικρές επιχειρήσεις, προχωράει στη διάθεση προϊόντων στο πλαίσιο του προγράμματος «Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία (EaSI)».Το EaSI είναι μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού ...

2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στο πλαίσιο της Δράσης «Ψηφιακό Βήμα»

09/03/2020

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων δημοσίευσε την 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης για τη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» λόγω ένταξης επιπλέον 1683 επιχειρηματικών σχεδίων της Περιφέρειας Αττικής, 12 επιχειρηματικών σχεδίων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς και 1 επιχειρηματικού σχεδίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε ...

ΕΣΠΑ

Υπογράφηκε η Συμφωνία για τη Σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας Δανείων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

09/03/2020

Υπογράφηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤαΕ), συμφωνία για τη σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω του οποίου θα δοθούν επενδυτικά δάνεια και δάνεια κεφαλαίου κίνησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.Με την υπογραφή της συμφωνίας το ΕΤαΕ θα προχωρήσει στην ενεργοποίηση ...

ΕΣΠΑ

15η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

20/02/2020

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δημοσίευσε την 15η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ». Η εν λόγω τροποποίηση αφορά την ένταξη 87 ερευνητικών έργων/πράξεων του B' Κύκλου της Δράσης.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε εδώ.

ΕΣΠΑ

Απλοποίηση Διαδικασιών σε 12 Προσκλήσεις του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

19/02/2020

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων ανακοίνωσε μια πρώτη, σημαντική δέσμη μέτρων για όλες τις προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί έως σήμερα (κλειστές και ανοιχτές) με στόχο να επισπευσθούν οι εκταμιεύσεις προς τις επιχειρήσεις και να αυξηθεί η απορρόφηση του Προγράμματος.Αναλυτικότερα:- Μειώνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εκταμίευσης σε μόλις τέσσερα για τις ...

ΕΣΠΑ

6η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στο πλαίσιο της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

14/02/2020

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων εξέδωσε τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων για τη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχιερήσεων». Η τροποποίηση αφορά την ένταξη επιπλέον 542 επενδυτικών σχεδίων.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε εδώ.