Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Νέα

Φίλτρα Αναζήτησης

Ημερομηνία δημοσίευσης
Θεματολογία νέων

7η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

10/04/2020

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων εξέδωσε τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων για τη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχιερήσεων». Η τροποποίηση αφορά την ένταξη επιπλέον 843 επενδυτικών σχεδίων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε εδώ.

ΕΣΠΑ

11η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»

07/04/2020

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων δημοσίευσε την 11η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» λόγω ένταξης επιπλέον 29 Έργων/Πράξεων.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε εδώ

ΕΣΠΑ

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

02/04/2020

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εξέδωσε Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων για τη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», σύμφωνα με την οποία εντάσσονται επιπλέον 169 επενδυτικά σχέδια/πράξεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε εδώ

ΕΣΠΑ

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

30/03/2020

Η Περιφέρεια Κρήτης εξέδωσε Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων για τη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», σύμφωνα με την οποία εντάσσονται επιπλέον 124 επενδυτικά σχέδια/πράξεις συνολικού Π/Υ €17,92 εκ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε εδώ

ΕΣΠΑ

Aπόφαση Ένταξης στο πλαίσιο της Δράσης «Eργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση»

27/03/2020

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων δημοσίευσε Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Eργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση». Η Απόφαση περιλαμβάνει την ένταξη 1.175 επιχειρηματικών σχεδίων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης €46εκ.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε εδώ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2η Τροποποίηση της Aπόφασης Ένταξης στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.1. του ΠΑΑ 2014-2020

26/03/2020

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάππτυξης & Τροφίμων δημοσίευσε τη 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης για τη Δράση 4.2.1. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ Ή ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ)» Βάσει της τροποποίησης εντάσσονται προς χρηματοδότηση επιπλέον 25 επιχειρηματικά ...

ΕΣΠΑ

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

19/03/2020

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου εξέδωσε Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων για τη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», σύμφωνα με την οποία εντάσσονται επιπλέον 55 επενδυτικά σχέδια/πράξεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε εδώ