Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Νέα

Φίλτρα Αναζήτησης

Ημερομηνία δημοσίευσης
Θεματολογία νέων

Προδημοσίευση Δέσμης Δράσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ»

21/12/2022

Tο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων ανακοίνωσε τη νέα δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ», στο πλαίσιο του προγραμμάτος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) με συνολικό προϋπολογισμό 700.000.000 €. Στις επιλέξιμες δαπάνες των Δράσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: κτηριακές εργασίες , μηχανήματα – εξοπλισμός , πιστοποίηση προϊόντων, δαπάνες ...

Παράταση υποβολών για τη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν»

13/12/2022

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν» έως τις 20/01/2023. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ...

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη για το καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022«Αγροδιατροφή – Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων»

04/10/2022

Δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη για το Καθεστώς Ενίσχυσης «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022. Σκοπός του καθεστώτος είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων. Στην παρούσα προκήρυξη ...

Δημοσίευση ΚΥΑ για Αν. Νόμο 4887/2022- τομείς πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων

29/09/2022

Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ (5052/Β 27/9/2022 & 5053/Β 27/9/2022) 2 νέες ΚΥΑ για τον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022 και ειδικότερα:1) για τον καθορισμό των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), με ανώτατο ποσό ενίσχυσης έως €500.000 ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση.2) ...

ΕΣΠΑ

8η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών»

28/09/2022

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων δημοσίευσε την 8η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δράση «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών». Η Τροποποίηση αφορά την ένταξη επιπλέον 235 επιχειρήσεων.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε εδώ

ΕΣΠΑ

7η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών»

16/09/2022

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων δημοσίευσε την 7η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δράση «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών». Η Τροποποίηση αφορά την ένταξη επιπλέον 53 επιχειρήσεων.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε εδώ

ΕΣΠΑ

Προδημοσίευση της Δράσης «Ερευνώ - Καινοτομώ 2021-2027»

12/09/2022

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση της εμβληματικής Δράσης «Ερευνώ - Καινοτομώ 2021-2027», η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας, και η οποία είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική της χώρας, προκειμένου να τοποθετηθεί η καινοτομία στο επίκεντρο μιας βιώσιμης και ανθεκτικής ανάκαμψης από την πανδημία, αλλά και για την ...