Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Νέα

Φίλτρα Αναζήτησης

Ημερομηνία δημοσίευσης
Θεματολογία νέων

ΕΣΠΑ

6η Τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»

07/04/2022

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων δημοσίευσε την 6η Τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» Βάσει της Τροποποίησης, η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων διαμορφώνεται σε (39) μήνες και εκατό τριάντα δύο (132) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση που κάποια προθεσμία λήγει σε μη εργάσιμη ...

ΕΣΠΑ

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού»

05/04/2022

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων δημοσίευσε την 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού». Η τροποποίηση αφορά, μεταξύ άλλων, στην εξαίρεση των αναγνωρισμένων από το Κράτος σχολών χορού από ...

ΕΣΠΑ

9η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων»

21/03/2022

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων δημοσίευσε την 9η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων για τη Δράση «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων». Η Τροποποίηση αφορά την ένταξη επιπλέον 13 έργων.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε εδώ

ΕΣΠΑ

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στο πλαίσιο της Δράσης «e-λιανικό (Β' κύκλος)»

18/03/2022

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων δημοσίευσε την 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δράση «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (Β κύκλος)». Η Τροποποίηση αφορά την ένταξη επιπλέον 10 επιχειρήσεων.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, ...

ΕΣΠΑ

14η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών- Επανεκκίνηση Εστίασης»

17/03/2022

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων δημοσίευσε την 14η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δράση «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών - Επανεκκίννηση Εστίασης». Η Τροποποίηση αφορά την ένταξη επιπλέον 98 επιχειρήσεων.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε εδώ

ΕΣΠΑ

8η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

03/03/2022

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων δημοσίευσε την 8η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», σύμφωνα με την οποία εντάσσονται επιπλέον 2 επενδυτικά σχέδια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε εδώ

E–book Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

03/03/2022

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης & του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψής & Ανθεκτικότητας προκειμένου να υποστηρίξει με δανειακά κεφάλαια την ανάπτυξη επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα με προνομιακή χρηματοδότηση. Το Ταμείο χρηματοδοτεί επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων, τα οποία υπηρετούν τουλάχιστον έναν από τους πέντε βασικούς ...

ΕΣΠΑ

17η Τροποποίηση της Πρόσκλησης στο πλαίσιο της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές».

25/02/2022

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, δημοσίευσε την 17η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για τη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές». Η εν λόγω τροποποίηση αφορά την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων κατά 3 μήνες, δηλαδή από 42 μήνες και ...