Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Νέα

Φίλτρα Αναζήτησης

Ημερομηνία δημοσίευσης
Θεματολογία νέων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έκδοση Προσκλήσεων για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα στα πλαίσια του LEADER 2014-2020

20/05/2019

Στα πλαίσια του LEADER 2014-2020, το τελευταίο χρονικό διάστημα εκδόθηκαν Προσκλήσεις και από άλλες Αναπτυξιακές Εταιρείες, για υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στο Υπομέτρο 19.2 Οι νέες Προσκλήσεις αφορούν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις κάτωθι γεωγραφικές περιοχές:Νομό Ηρακλείου (2 Προσκλήσεις)Νομό ΜεσσηνίαςΝομό Καβάλας & ΘάσοΝομό ΚαρδίτσαςΝομό Κιλκίς Νομούς Αργολίδας, Αρκαδίας, ΚορινθίαςΝομό Φωκίδας (2 Προσκλήσεις)Π.Ε. ...

ΕΣΠΑ

Παράταση υποβολών για τη Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ»

20/05/2019

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εξέδωσε την 4η Τροποποίηση της Προκήρυξης της Δράσης «Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό».Βάσει της Τροποποίησης, αποφασίστηκε η παράταση των υποβολών αιτήσεων χρηματοδότησης έως 1507/2019.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε εδώ

ΕΣΠΑ

Παράταση υποβολών για τη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση – Εκπαίδευση»

20/05/2019

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης δημοσίευσε την 4η Τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση – Εκπαίδευση»Βάσει της Τροποποίησης, αποφασίστηκε η παράταση των υποβολών αιτήσεων χρηματοδότησης έως 31/05/2019.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε εδώ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα – Γ’ Κύκλος του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016»

17/05/2019

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εξέδωσε ανακοίνωση για την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα – Γ’ Κύκλος» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 15/06/2019Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Καθεστώς, πατήστε εδώ

ΕΣΠΑ

Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης και Απορρίψεις επενδυτικών σχεδίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη Δράση «Ψηφιακό Άλμα»

17/05/2019

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης δημοσίευσε Απόφαση Βαθμολογικής Κατάταξης των Αιτήσεων Χρηματοδότησης των Επενδυτικών Σχεδίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη Δράση «Ψηφιακό Άλμα».Βάσει της Απόφασης 22 επενδυτικά σχέδια έλαβαν βαθμολογία τουλάχιστον 50% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας και 7 επενδυτικά σχέδια απορρίπτονταιΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε εδώ ...

ΕΣΠΑ

Επανεπενδύω στη Θεσσαλία-ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020

16/05/2019

Ξεκίνησαν οι υποβολές στο Πληροφοριακό Σύστημα Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για τη Δράση ΄΄Επανεπενδύω στη Θεσσαλία΄΄ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020 με δικαιούχους υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα πραγματοποιήσουν το επενδυτικό τους σχέδιο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.Στις επιλέξιμες δαπάνες, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι δαπάνες για κτιριακές εργασίες, προμήθειας μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, ...

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Προσωρινός Πίνακας Επενδυτικών Σχεδίων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 Β΄ Κύκλος

07/05/2019

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 ΄Β Κύκλος, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.Ο Προσωρινός Πίνακας αποτελεσμάτων περιλαμβάνει 1 εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Καθεστώς, πατήστε εδώ