Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Νέα

Φίλτρα Αναζήτησης

Ημερομηνία δημοσίευσης
Θεματολογία νέων

Παράταση στις Προθεσμίες Υποβολής Αιτήσεων στα 3 Καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4399/2016

04/12/2019

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αποφάσισε να δώσει παράταση στις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα τρία καθεστώτα του Αναπτυξιακού Nόμου 4399/2016 μέχρι:-15/01/2020 για τη «Γενική Επιχειρηματικότητα,Γ΄ Κύκλος και Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»-28/02/2020 για τις «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Γ΄ Κύκλος»Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Καθεστώς Επιχειρηματικότητα ...

ΕΣΠΑ

6η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων για τη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

27/11/2019

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων εξέδωσε την 6η τροποποίηση της απόφασης για τη Δράση της «Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας» λόγω της ένταξης επιπλέον 54 επενδυτικών σχεδίων και της τροποποίησης 2 Πράξεων λόγω αύξησης του προϋπολογισμού τους, συνολικής επιπλέον δημόσιας δαπάνης 3.195.634,36€Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε εδώ

ΕΣΠΑ

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων για τη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

26/11/2019

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας εξέδωσε Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων για τη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, σύμφωνα με την οποία εντάσσονται επιπλέον 37 επενδυτικά σχέδια/πράξεις συνολικού Π/Υ 5.853.129,56€. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε εδώ

ΕΣΠΑ

7η Τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

20/11/2019

Ανακοινώθηκε η έβδομη (7η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης & Λειτουργίας Νέων τουριστικών ΜΜΕ» του ΕΠΑνΕΚ, σύμφωνα με την οποία αυξάνεται η χρηματοδότηση από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα που συμμετέχουν, από 141.000.000€ σε 156.100.000€. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, ...

ΕΣΠΑ

Συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – B’ Κύκλος»

15/11/2019

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων εξέδωσε για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Β΄ Κύκλος» συμπληρωματικό προσωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων και Κατάλογο με τη συνολική βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων για την τρίτη (3η) περίοδο υποβολών.Βάσει του Συμπληρωματικού Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων της Δράσης, για την 3η περίοδο ...

ΕΣΠΑ

2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων για τη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

13/11/2019

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εξέδωσε Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων για τη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», σύμφωνα με την οποία εντάσσονται επιπλέον 31 επενδυτικά σχέδια/πράξεις συνολικού Π/Υ 4.653.016,47€. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε εδώ

ΕΣΠΑ

8η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ»

06/11/2019

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων εξέδωσε την 8η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό».Βάσει της Τροποποίησης εντάσσονται επιπλέον 113 επενδυτικά σχέδια.Οι δικαιούχοι, έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της εν λόγω απόφασης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ...