Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Λεπτομερής Αναζήτηση

Εδώ, μπορείτε να αναζητήσετε τα προγράμματα χρηματοδότησης που σας ταιριάζουν. Επιλέγοντας τα κατάλληλα φίλτρα προγράμματα που σχετίζονται με τις δικές σας επενδυτικές ανάγκες.

Βρέθηκαν συνολικα 270 προγράμματα ενίσχυσης.

Κριτήρια Αναζήτησης

Καθαρισμός Φίλτρων

Κατάσταση

Πρόγραμμα Ενίσχυσης

Δραστηριότητα

Περιφέρεια Επένδυσης

Δαπάνες

Δικαιούχοι

Τύπος Επιχείρησης

Μέγεθος Επιχείρησης

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

LIFE - Nature & Biodiversity

Το πρόγραμμα LIFE «Φύση & Βιοποικιλότητα» έχει ως στόχο να συνεισφέρει στην ανάπτυξη και την εφαρμογή της πολιτικής και της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Τα έργα που χρηματοδοτεί, θα πρέπει να έχουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και να είναι συμπληρωματικά προς τις δράσεις που μπορούν ...

Ύψος Επένδυσης

€500.000 - €5εκ.

Επιδότηση:

60% - 75%

Προθεσμία:

14/09/2017

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

MULTI-D-2018: Information and Promotion in any Third Country(ies)

Η θεματική ενότητα «Πληροφορίες και Προώθηση σε Τρίτες Χώρες» (Information and Promotion in any Third Country-ies), του προγράμματος «Promotion of Agricultural Products», στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της Ε.Ε. Η παρούσα θεματική ενότητα καλύπτει την παροχή πληροφοριών και προγραμμάτων προώθησης με στόχο μία ή περισσότερες από τις ...

Ύψος Επένδυσης

>€750.000

Επιδότηση:

80% - 85%

Προθεσμία:

12/04/2018

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Innovfin SME Guarantee Facility

Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων συμμετέχει στο εγγυοδοτικό εργαλείο Innovfin και χορηγεί δάνεια με προνομιακούς όρους (εγγύηση του Ταμείου για το 50% του δανείου) σε καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Small Midcaps) που απασχολούν έως και 499 άτομα προσωπικό.

Ύψος Επένδυσης

€25.000-€7,5 εκ.

Προθεσμία:

30/04/2021

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

SMEInst-08-2017: Supporting SMEs Efforts for the Development-Deployment and Market Replication of Innovative Solutions for Blue Growth

Η δράση «Υποστηρίζοντας την προσπάθεια των ΜΜΕ για την ανάπτυξη και εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων λύσεων που στοχεύουν στην Γαλάζια Ανάπτυξη» προκηρύχθηκε στα πλαίσια του Εργαλείου Χρηματοδότησης ΜΜΕ (SME Instrument) που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του Ορίζοντα 2020.Η δυναμική των Ευρωπαϊκών ωκεανών, θαλασσών και ακτών είναι σημαντική για τη ...

Ύψος Επένδυσης

€500.000-2,5 εκ.

Επιδότηση:

70%-100%

Προθεσμία:

08/11/2017

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

SMEInst-11-2017: Boosting the Potential of Small Businesses in the Areas of Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials

Η δράση «Ενισχύοντας τις δυνατότητες των μικρών επιχειρήσεων στους τομείς της δράσης για το κλίμα, το περιβάλλον, την αποδοτικότητα των πόρων και των πρώτων υλών» προκηρύχθηκε στα πλαίσια του Εργαλείου Χρηματοδότησης ΜΜΕ (SME Instrument) που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του Ορίζοντα 2020.Είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι καινοτόμες ΜΜΕ ...

Ύψος Επένδυσης

€500.000-2,5 εκ.

Επιδότηση:

70%-100%

Προθεσμία:

08/11/2017

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

SC5-32-2017: Biodiversity Scenarios

Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020) παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση, μέσω της Δράσης «Σενάρια Βιοποικιλότητας» για έργα έρευνας αξιολόγησης και βελτίωσης των υπηρεσιών διαχείρισης των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας. H κατανόηση της λειτουργίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, μεταξύ άλλων μπορεί να συνεισφέρει στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την κλιματική αλλαγή, ...

Ύψος Επένδυσης

~€7.000.000

Επιδότηση:

50%-100%

Προθεσμία:

07/03/2017

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

COSME Covid

Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων συμμετέχει στο εγγυοδοτικό εργαλείο «COSME» και στην εξειδικευμένη δράση «COSME_COVID 19», η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία.

Ύψος Επένδυσης

€4.000-€150.000

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

MULTI-A-2018: Information and Promotion in Sustainable Sheep/Goat Meat Production

Η θεματική ενότητα «Πληροφορίες και Προώθηση για Βιώσιμη Παραγωγή Κρέατος προβάτων/Αιγών» (Information and Promotion in Sustainable Sheep/Goat Meat Production), του προγράμματος «Promotion of Agricultural Products» στοχεύει να τονιστούν τα ζητήματα βιωσιμότητας του τομέα της κτηνοτροφίας των προβάτων/αιγών, ο οποίος θεωρείται ο πλέον εκτεταμένος τομέας της κτηνοτροφίας και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ...

Ύψος Επένδυσης

>€750.000

Επιδότηση:

80% - 85%

Προθεσμία:

12/04/2018

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

INNOSUP-01-2018-2020: Cluster Facilitated Projects for New Industrial Value Chains

Η θεματική ενότητα έργων «Δημιουργία Νέων Αλυσίδων Αξίας στον Κλάδο της Βιομηχανίας» (Cluster Facilitated Projects for New Industrial Value Chains), του προγράμματος «Horizon 2020», στοχεύει στη διασυνοριακή και διατομεακή συνεργασία και δικτύωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο την ανάπτυξη και ανάδειξη νέων «Αλυσίδων Αξίας» στον κλάδο της βιομηχανίας. ...

Επιδότηση:

70-100%

Προθεσμία:

03/04/2019