Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Λεπτομερής Αναζήτηση

Εδώ, μπορείτε να αναζητήσετε τα προγράμματα χρηματοδότησης που σας ταιριάζουν. Επιλέγοντας τα κατάλληλα φίλτρα προγράμματα που σχετίζονται με τις δικές σας επενδυτικές ανάγκες.

Βρέθηκαν συνολικα 227 προγράμματα ενίσχυσης.

Κριτήρια Αναζήτησης

Καθαρισμός Φίλτρων

Κατάσταση

Πρόγραμμα Ενίσχυσης

Δραστηριότητα

Περιφέρεια Επένδυσης

Δαπάνες

Δικαιούχοι

Τύπος Επιχείρησης

Μέγεθος Επιχείρησης

 • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Καθεστώς Ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου «Γενική Επιχειρηματικότητα- Γ' Κύκλος»

Η «Γενική Επιχειρηματικότητα» αποτελεί το βασικό καθεστώς του νέου Αναπτυξιακού Νόμου στο οποίο μπορεί να υπαχθεί το σύνολο των επιλέξιμων νομικών προσώπων αξιοποιώντας, υπό προϋποθέσεις, όλα τα είδη ενισχύσεων για υφιστάμενες και υπό ίδρυση επιχειρήσεις.

Ύψος Επένδυσης

>50.000€

Επιδότηση:

10%-55%

Προθεσμία:

28/02/2020

 • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Καθεστώς Ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού - Α' Κύκλος»

Στόχος του καθεστώτος «Ενισχύσεις μηχανολογικού Εξοπλισμού» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι η δημιουργία ενός πλαισίου για επιχειρήσεις που επιθυμούν ενισχύσεις περιορισμένης έκτασης όσον αφορά στην προμήθεια καινούργιου ή μεταχειρισμένου εξοπλισμού ή μεταφορικών μέσων μέσω του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής και με απλές διαδικασίες υποβολής και διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου. Πρόκειται ...

Ύψος Επένδυσης

>€50.000

Επιδότηση:

10%-55%

Προθεσμία:

15/07/2017

 • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Καθεστώς Ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου «Γενική Επιχειρηματικότητα - Β΄ Κύκλος»

Η «Γενική Επιχειρηματικότητα» αποτελεί το βασικό καθεστώς του νέου Αναπτυξιακού Νόμου στο οποίο μπορεί να υπαχθεί το σύνολο των επιλέξιμων νομικών προσώπων αξιοποιώντας, υπό προϋποθέσεις, όλα τα είδη ενισχύσεων για υφιστάμενες και υπό ίδρυση επιχειρήσεις.

Ύψος Επένδυσης

>€50.000

Επιδότηση:

10%-55%

Προθεσμία:

22/05/2018

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 7 ημέρες πριν τη λήξη

Λήγει Σύντομα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Καθεστώς Ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»-Γ' Κύκλος

Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους κάτωθι επιλέξιμους κλάδους.Πρωτογενή Τομέα (ΚΥΑ 108621/17.10.2016 & 129229/24.11.2017)ΜεταποίησηΤεχνολογία Πληροφορικής ...

Ύψος Επένδυσης

>€50.000

Επιδότηση:

Έως 55%

Προθεσμία:

30/10/2020

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 7 ημέρες πριν τη λήξη

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Καθεστώς Ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου «Γενική Επιχειρηματικότητα»- Ε΄ Κύκλος

Η «Γενική Επιχειρηματικότητα» αποτελεί το βασικό καθεστώς του νέου Αναπτυξιακού Νόμου στο οποίο μπορεί να υπαχθεί το σύνολο των επιλέξιμων νομικών προσώπων αξιοποιώντας, υπό προϋποθέσεις, όλα τα είδη ενισχύσεων για υφιστάμενες και υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Στην παρούσα Προκήρυξη προστέθηκαν νέοι επιλέξιμοι κλάδοι δραστηριότητας όπως υπηρεσίες χώρων στάθμευσης, αθλητικές εγκαταστάσεις, χονδρικό ...

Ύψος Επένδυσης

>€50.000

Επιδότηση:

Έως 55%

Προθεσμία:

30/10/2020

 • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

INNOSUP-07-2019: European Open Innovation network in advanced technologies

Η θεματική ενότητα «Ανοιχτό Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καινοτομίας στις Προηγμένες Τεχνολογίες» (European Open Innovation Network in Advanced Technologies), του προγράμματος «Horizon2020», αποσκοπεί στη δικτύωση μεταξύ των μεγάλων βιομηχανιών που αναζητούν καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που μπορούν να προσφέρουν τέτοιες λύσεις. Με τη σύναψη τέτοιων επαφών επιταχύνεται η διαδικασία ...

Επιδότηση:

100%

Προθεσμία:

01/08/2019

 • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

SC5-21-2017: Cultural Heritage as a Driver for Sustainable Growth

Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020) παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση, μέσω της Δράσης «Πολιτιστική Κληρονομία, η Κινητήριος Δύναμη για την Αειφόρο Ανάπτυξη», προκειμένου οι δικαιούχοι να εξετάσουν και να δοκιμάσουν καινοτόμες μεθόδους «ανάπλασης» (regeneration) της πολιτιστικής κληρονομίας. Η ανάπλαση των πολιτιστικών μνημείων θα πρέπει να ξεπεράσει την απλή διατήρηση, συντήρηση, φυσική ...

Ύψος Επένδυσης

<€10.000.000

Επιδότηση:

70-100%

Προθεσμία:

05/09/2017

 • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

MULTI-B-2018: Information and Promotion about Fruits and Vegetables in the Context of Proper Dietary Practices

Η θεματική ενότητα «Πληροφορίες και Προώθηση σχετικά με τα Φρούτα και Λαχανικά, στο Πλαίσιο Ορθών Διατροφικών Πρακτικών» (Information and Promotion about Fruits and Vegetables in the Context of Proper Dietary Practices) του προγράμματος «Promotion of Agricultural Products», καλύπτει την παροχή πληροφοριών και προωθητικών ενεργειών με στόχο την αύξηση της ...

Ύψος Επένδυσης

>€750.000

Επιδότηση:

80% - 85%

Προθεσμία:

12/04/2018

 • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

SMEInst-05-2017: Supporting Innovative SMEs in the Healthcare Biotechnology Sector

Η δράση «Υποστήριξη των Καινοτόμων ΜΜΕ στον Τομέα της Ιατροφαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας» προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Εργαλείου Χρηματοδότησης ΜΜΕ (SME Instrument) που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του Ορίζοντα 2020. Ο τομέας της ιατροφαρμακευτικής βιοτεχνολογίας προσφέρει τεράστιες επιχειρηματικές και εμπορικές ευκαιρίες. Ωστόσο, αυτό απαιτεί μεγάλες και ριψοκίνδυνες επενδύσεις που συχνά ...

Ύψος Επένδυσης

€500.000-2,5 εκ.

Επιδότηση:

70%-100%

Προθεσμία:

08/11/2017