Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Λεπτομερής Αναζήτηση

Εδώ, μπορείτε να αναζητήσετε τα προγράμματα χρηματοδότησης που σας ταιριάζουν. Επιλέγοντας τα κατάλληλα φίλτρα προγράμματα που σχετίζονται με τις δικές σας επενδυτικές ανάγκες.

Βρέθηκαν συνολικα 208 προγράμματα ενίσχυσης.

Κριτήρια Αναζήτησης

Καθαρισμός Φίλτρων

Κατάσταση

Πρόγραμμα Ενίσχυσης

Δραστηριότητα

Περιφέρεια Επένδυσης

Δαπάνες

Δικαιούχοι

Τύπος Επιχείρησης

Μέγεθος Επιχείρησης

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Καθεστώς Ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ – Β’ Κύκλος»

Στόχος του καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι η ενίσχυση των υπό σύσταση ή ανεξάρτητων ΜΜΕ για τις οποίες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής δεν έχει παρέλθει 7ετία από την ίδρυσή τους και απευθύνεται στο σύνολο των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων του νέου νόμου.

Ύψος Επένδυσης

>€50.000

Επιδότηση:

10%-55%

Προθεσμία:

01/10/2018

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Καθεστώς Ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου «Γενική Επιχειρηματικότητα- Γ' Κύκλος»

Η «Γενική Επιχειρηματικότητα» αποτελεί το βασικό καθεστώς του νέου Αναπτυξιακού Νόμου στο οποίο μπορεί να υπαχθεί το σύνολο των επιλέξιμων νομικών προσώπων αξιοποιώντας, υπό προϋποθέσεις, όλα τα είδη ενισχύσεων για υφιστάμενες και υπό ίδρυση επιχειρήσεις.

Ύψος Επένδυσης

>50.000€

Επιδότηση:

10%-55%

Προθεσμία:

28/02/2020

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Καθεστώς Ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού - Α' Κύκλος»

Στόχος του καθεστώτος «Ενισχύσεις μηχανολογικού Εξοπλισμού» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι η δημιουργία ενός πλαισίου για επιχειρήσεις που επιθυμούν ενισχύσεις περιορισμένης έκτασης όσον αφορά στην προμήθεια καινούργιου ή μεταχειρισμένου εξοπλισμού ή μεταφορικών μέσων μέσω του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής και με απλές διαδικασίες υποβολής και διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου. Πρόκειται ...

Ύψος Επένδυσης

>€50.000

Επιδότηση:

10%-55%

Προθεσμία:

15/07/2017

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

INNOSUP-07-2019: European Open Innovation network in advanced technologies

Η θεματική ενότητα «Ανοιχτό Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καινοτομίας στις Προηγμένες Τεχνολογίες» (European Open Innovation Network in Advanced Technologies), του προγράμματος «Horizon2020», αποσκοπεί στη δικτύωση μεταξύ των μεγάλων βιομηχανιών που αναζητούν καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που μπορούν να προσφέρουν τέτοιες λύσεις. Με τη σύναψη τέτοιων επαφών επιταχύνεται η διαδικασία ...

Επιδότηση:

100%

Προθεσμία:

01/08/2019

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

SC5-21-2017: Cultural Heritage as a Driver for Sustainable Growth

Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020) παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση, μέσω της Δράσης «Πολιτιστική Κληρονομία, η Κινητήριος Δύναμη για την Αειφόρο Ανάπτυξη», προκειμένου οι δικαιούχοι να εξετάσουν και να δοκιμάσουν καινοτόμες μεθόδους «ανάπλασης» (regeneration) της πολιτιστικής κληρονομίας. Η ανάπλαση των πολιτιστικών μνημείων θα πρέπει να ξεπεράσει την απλή διατήρηση, συντήρηση, φυσική ...

Ύψος Επένδυσης

<€10.000.000

Επιδότηση:

70-100%

Προθεσμία:

05/09/2017

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

MULTI-B-2018: Information and Promotion about Fruits and Vegetables in the Context of Proper Dietary Practices

Η θεματική ενότητα «Πληροφορίες και Προώθηση σχετικά με τα Φρούτα και Λαχανικά, στο Πλαίσιο Ορθών Διατροφικών Πρακτικών» (Information and Promotion about Fruits and Vegetables in the Context of Proper Dietary Practices) του προγράμματος «Promotion of Agricultural Products», καλύπτει την παροχή πληροφοριών και προωθητικών ενεργειών με στόχο την αύξηση της ...

Ύψος Επένδυσης

>€750.000

Επιδότηση:

80% - 85%

Προθεσμία:

12/04/2018

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

SMEInst-05-2017: Supporting Innovative SMEs in the Healthcare Biotechnology Sector

Η δράση «Υποστήριξη των Καινοτόμων ΜΜΕ στον Τομέα της Ιατροφαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας» προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Εργαλείου Χρηματοδότησης ΜΜΕ (SME Instrument) που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του Ορίζοντα 2020. Ο τομέας της ιατροφαρμακευτικής βιοτεχνολογίας προσφέρει τεράστιες επιχειρηματικές και εμπορικές ευκαιρίες. Ωστόσο, αυτό απαιτεί μεγάλες και ριψοκίνδυνες επενδύσεις που συχνά ...

Ύψος Επένδυσης

€500.000-2,5 εκ.

Επιδότηση:

70%-100%

Προθεσμία:

08/11/2017

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

SFS-01-2018-2019-2020: Biodiversity in Action: Across Farmland and The Value Chain

Η θεματική ενότητα έργων «Βιοποικιλότητα στις Αγροτικές Περιοχές και τις Σχετικές Αλυσίδες Αξίας» (Biodiversity in Action: Across Farmland and The Value Chain), του προγράμματος «Horizon 2020», έχει σαν στόχο στην διερεύνηση της αλληλεπίδρασης της βιοποικιλότητας με τις γεωργικές πρακτικές και την δημιουργία κινήτρων για την ευρύτερη διαχείριση της βιοποικιλότητας. Τα ...

Ύψος Επένδυσης

€7.000.000

Επιδότηση:

70%

Προθεσμία:

11/09/2018

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ready2GO

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) ξεκίνησε το πιλοτικό πρόγραμμα «Ready2GO» με στόχο την υποστήριξη διεθνοποίησης των ευρωπαϊκών ΜΜΕ προκειμένου να δραστηριοποιηθούν σε πέντε στόχους αγορές τρίτων χωρών.Το «Ready2GO» είναι ένα νέο καινοτόμο πρόγραμμα, που αναπτύχθηκε από μία διεθνή κοινοπραξία σε ...

Προθεσμία:

31/03/2017