Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Λεπτομερής Αναζήτηση

Εδώ, μπορείτε να αναζητήσετε τα προγράμματα χρηματοδότησης που σας ταιριάζουν. Επιλέγοντας τα κατάλληλα φίλτρα προγράμματα που σχετίζονται με τις δικές σας επενδυτικές ανάγκες.

Βρέθηκαν συνολικα 207 προγράμματα ενίσχυσης.

Κριτήρια Αναζήτησης

Καθαρισμός Φίλτρων

Κατάσταση

Πρόγραμμα Ενίσχυσης

Δραστηριότητα

Περιφέρεια Επένδυσης

Δαπάνες

Δικαιούχοι

Τύπος Επιχείρησης

Μέγεθος Επιχείρησης

  • Αναμενόμενο Πρόγραμμα
Ύψος Επένδυσης

€11.000-€20.000

Επιδότηση:

100%

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

LEADER 2014-2020 Δωδεκανήσου, Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Ε., Υπομέτρο 19.2

Βασικός στόχος του Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα και συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας. Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Δωδεκανήσου πλην της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου.Συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης ...

Ύψος Επένδυσης

έως €600.000

Επιδότηση:

40% - 75%

Προθεσμία:

30/09/2019

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

LEADER 2014-2020 Κεντρικού και Νοτίου Έβρου - Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε., Υπομέτρο 19.2

Βασικός στόχος του Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα και συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας.Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, που είναι που είναι ο κεντρικός και νότιος Έβρος και συγκεκριμένα ...

Ύψος Επένδυσης

Έως €600.000

Επιδότηση:

50%-75%

Προθεσμία:

08/07/2019

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

LEADER 2014-2020 Π.Ε Βορείου Έβρου, Αναπτυξιακή Βορείου Έβρου, Υπομέτρο 19.2

Βασικός στόχος του Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα και συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας.Περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος το σύνολο των Δήμων Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας με εξαίρεση την εντός σχεδίου πόλης της Ορεστιάδας.Συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας ...

Ύψος Επένδυσης

Έως €600.000

Επιδότηση:

50%-100%

Προθεσμία:

23/10/2019

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Βιολογικές Καλλιέργειες - 2η Πρόσκληση

Στόχος του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» είναι η ενθάρρυνση των αγροτών να εφαρμόσουν τις αρχές και τις μεθόδους βιολογικής γεωργίας με σκοπό να προσαρμοστούν στην αυξανόμενη ζήτηση της κοινωνίας για τη χρήση γεωργικών πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον και την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Ύψος Επένδυσης

Ενίσχυση:1-35€/στρ./έτος

Επιδότηση:

100%

Προθεσμία:

20/04/2018

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

Στόχος του Υπομέτρου «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» είναι η δημιουργία νέων, βιώσιμων, δυναμικών και ανταγωνιστικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Ύψος Επένδυσης

€17.000-€22.000

Επιδότηση:

100%

Προθεσμία:

16/01/2017

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία

Στόχος της Δράσης «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία», είναι η διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, η οποία αποτελεί το πλέον σημαντικό εργαλείο για τη γενετική παραλλακτικότητα, που είναι βασική προϋπόθεση για την επιβίωση των ειδών, συνεισφέροντας αποφασιστικά στην αειφόρο ανάπτυξη.

Επιδότηση:

70%-100%

Προθεσμία:

31/03/2017

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

LEADER 2014-2020 Νομών Κοζάνης και Γρεβενών – Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας, Υπομέτρο 19.2

Βασικός στόχος του Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα και συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας.Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος και ειδικότερα στο σύνολο των Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων των Περιφερειακών ...

Ύψος Επένδυσης

Έως €600.000

Επιδότηση:

40%-100%

Προθεσμία:

10/09/2019

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

LEADER 2014-2020 Νομών Αργολίδας, Αρκαδίας και Κορινθίας, Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου Υπομέτρο 19.2

Βασικός στόχος του Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα και συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας.Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος και ειδικότερα στο σύνολο των Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων των Περιφερειακών ...

Ύψος Επένδυσης

Έως €600.000

Επιδότηση:

50%-65%

Προθεσμία:

07/10/2019