Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Λεπτομερής Αναζήτηση

Εδώ, μπορείτε να αναζητήσετε τα προγράμματα χρηματοδότησης που σας ταιριάζουν. Επιλέγοντας τα κατάλληλα φίλτρα προγράμματα που σχετίζονται με τις δικές σας επενδυτικές ανάγκες.

Βρέθηκαν συνολικα 208 προγράμματα ενίσχυσης.

Κριτήρια Αναζήτησης

Καθαρισμός Φίλτρων

Κατάσταση

Πρόγραμμα Ενίσχυσης

Δραστηριότητα

Περιφέρεια Επένδυσης

Δαπάνες

Δικαιούχοι

Τύπος Επιχείρησης

Μέγεθος Επιχείρησης

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

LEADER 2014-2020 Π.Ε. Κεφαλλονιάς & Ιθάκης – Δίκτυο Συνεργασίας Ιονίων Νήσων, Υπομέτρο 19.2

Βασικός στόχος του Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα και συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας. Οι δράσεις εφαρμόζονται στην περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος και ειδικότερα στους Δήμους Κεφαλλονιάς & Ιθάκης. Συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης €2.620.000 ...

Ύψος Επένδυσης

Έως €600.000

Επιδότηση:

45%-100%

Προθεσμία:

30/01/2020

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δράση 4.2.2 Μεταποίηση, Εμπορία ή και Ανάπτυξη με το Τελικό Προϊόν να είναι μη Γεωργικό

Στόχος της Δράσης 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με το τελικό προϊόν να είναι μη γεωργικό» είναι η στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση, την εμπορία ή/και την ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, μέσω της αύξησης της προστιθέμενης αξίας τους, της ενσωμάτωσης διαδικασιών καινοτομίας και της χρήσης νέων τεχνολογιών και ...

Ύψος Επένδυσης

€600.000 - €3 εκ.

Επιδότηση:

20% - 50%

Προθεσμία:

05/02/2018

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

LEADER 2014-2020 Λέσβου, Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου ΑΕ, Υπομέτρο 19.2

Βασικός στόχος του Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα και συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας.Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος και ειδικότερα στον Δήμο Λέσβου.Συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης €4.227.500.

Ύψος Επένδυσης

Έως €600.000

Επιδότηση:

55% έως 100%

Προθεσμία:

10/10/2019

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

LEADER 2014-2020 Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας, Αναπτυξιακή Τριχωνίδας , Υπομέτρο 19.2

Βασικός στόχος του Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα και συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας.Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ, στην οποία περιλαμβάνονται πέντε (5) Δήμοι της ...

Ύψος Επένδυσης

Έως €600.000

Επιδότηση:

45%-65%

Προθεσμία:

15/11/2019

  • Αναμενόμενο Πρόγραμμα
Ύψος Επένδυσης

€11.000-€20.000

Επιδότηση:

100%

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

LEADER 2014-2020 Π.Ε Βορείου Έβρου, Αναπτυξιακή Βορείου Έβρου, Υπομέτρο 19.2

Βασικός στόχος του Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα και συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας.Περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος το σύνολο των Δήμων Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας με εξαίρεση την εντός σχεδίου πόλης της Ορεστιάδας.Συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας ...

Ύψος Επένδυσης

Έως €600.000

Επιδότηση:

50%-100%

Προθεσμία:

23/10/2019

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

LEADER 2014-2020 Δωδεκανήσου, Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Ε., Υπομέτρο 19.2

Βασικός στόχος του Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα και συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας. Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Δωδεκανήσου πλην της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου.Συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης ...

Ύψος Επένδυσης

έως €600.000

Επιδότηση:

40% - 75%

Προθεσμία:

30/09/2019

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

LEADER 2014-2020 Κεντρικού και Νοτίου Έβρου - Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε., Υπομέτρο 19.2

Βασικός στόχος του Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα και συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας.Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, που είναι που είναι ο κεντρικός και νότιος Έβρος και συγκεκριμένα ...

Ύψος Επένδυσης

Έως €600.000

Επιδότηση:

50%-75%

Προθεσμία:

08/07/2019

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

LEADER 2014-2020 Νομού Καρδίτσας, Αναπτυξιακή Καρδίτσας, Υπομέτρο 19.2

Βασικός στόχος του Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα και συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας.Περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος το σύνολο των Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων της Π.Ε. Καρδίτσας με εξαίρεση το σχέδιο πόλης της Δημοτικής ...

Ύψος Επένδυσης

Έως €600.000

Επιδότηση:

50%-100%

Προθεσμία:

07/11/2019