Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Λεπτομερής Αναζήτηση

Εδώ, μπορείτε να αναζητήσετε τα προγράμματα χρηματοδότησης που σας ταιριάζουν. Επιλέγοντας τα κατάλληλα φίλτρα προγράμματα που σχετίζονται με τις δικές σας επενδυτικές ανάγκες.

Βρέθηκαν συνολικα 207 προγράμματα ενίσχυσης.

Κριτήρια Αναζήτησης

Καθαρισμός Φίλτρων

Κατάσταση

Πρόγραμμα Ενίσχυσης

Δραστηριότητα

Περιφέρεια Επένδυσης

Δαπάνες

Δικαιούχοι

Τύπος Επιχείρησης

Μέγεθος Επιχείρησης

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

SMEInst-09-2017: Stimulating the Innovation Potential of SMEs for a Low Carbon and Efficient Energy System

Η δράση «Ενίσχυση της προοπτικής καινοτόμων ΜΜΕ για συστήματα χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ενεργειακής αποδοτικότητας» προκηρύχθηκε στα πλαίσια του Εργαλείου Χρηματοδότησης ΜΜΕ (SME Instrument) που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του Ορίζοντα 2020.Οι ΜΜΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των οικονομικά προσιτών τεχνολογικών λύσεων που χρησιμοποιούν αποδοτικά τους πόρους ...

Ύψος Επένδυσης

€500.000-2,5 εκ.

Επιδότηση:

70%-100%

Προθεσμία:

08/11/2017

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

LIFE - Climate Action

Το πρόγραμμα LIFE «Δράση για το κλίμα» έχει τους ακόλουθους γενικούς στόχους:να συμβάλει στη στροφή προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με αποδοτικότητα των πόρων και ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος,να βελτιώσει την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική και κλιματική πολιτική και νομοθεσία της ...

Ύψος Επένδυσης

€500.000 - €5εκ.

Επιδότηση:

60%

Προθεσμία:

07/09/2017

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

SMEInst-01-2017: Open Disruptive Innovation Scheme

Η Δράση «Ανοικτής Ανατρεπτικής Καινοτομίας» προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Εργαλείου Χρηματοδότησης ΜΜΕ (SME Instrument) που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του Ορίζοντα 2020. Στόχος είναι η υποστήριξη μεγάλου αριθμού καινοτόμων, νεοφυών (startups) και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υψηλού ρίσκου, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Θα ...

Ύψος Επένδυσης

€500.000-2,5 εκ.

Επιδότηση:

70%-100%

Προθεσμία:

08/11/2017

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

LC-SFS-19-2018-2019: Climate-Smart and Resilient Farming

Η θεματική ενότητα έργων «Κλιματικά Έξυπνη και Ανθεκτική Γεωργία» (Climate-Smart and Resilient Farming), του προγράμματος «Horizon 2020», έχει σαν στόχο την προσαρμογή της αγροτικής παραγωγής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Συγκεκριμένα τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν στην συγκεκριμένη ενότητα, θα πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη καλλιεργητικών συστημάτων και λύσεων που ...

Ύψος Επένδυσης

€7.000.000

Επιδότηση:

70%

Προθεσμία:

11/09/2018

  • Ανοιχτό Πρόγραμμα
  • Απομένουν: 328 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EIC-SMEInst-2018-2020: SME Instrument

Το «Εργαλείο Χρηματοδότησης ΜΜΕ» (SMEInstrumentπου αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του «Horizon 2020», υποστηρίζει τις υψηλού κινδύνου και υψηλής προοπτικής μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ανάπτυξή τους και την παρουσίαση νέων προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρηματικών μοντέλων στην αγορά, που μπορούν να ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη. Απευθύνεται σε καινοτόμους επιχειρηματίες, με επαναστατικές ...

Ύψος Επένδυσης

€500.000-2,5 εκ.

Επιδότηση:

70%-100%

Προθεσμία:

07/10/2020

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

SC5-08-2017: Large-scale Demonstrators on Nature-based Solutions for Hydro-meteorological Risk Reduction

Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020) παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση, μέσω της Δράσης «Ανάδειξη μεγάλης κλίμακας των λύσεων που βασίζονται στη φύση για την μείωση του υδρο-μετεωρολογικού κινδύνου» για την ανάπτυξη, ανάδειξη και αξιοποίηση καινοτόμων λύσεων που βασίζονται στη φύση (nature based solutions-NBS), συμπεριλαμβάνοντας υποδομές και διαχειριστικές πρακτικές βασισμένες στα ...

Ύψος Επένδυσης

>€12.000.000

Επιδότηση:

70%-100%

Προθεσμία:

05/09/2017

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

SMEInst-07-2017: Stimulating the Innovation Potential of SMEs for Sustainable and Competitive Agriculture, Forestry, Agri-Food and Bio-Based Sectors

Η δράση «Υποστηρίζοντας την καινοτομία σε ΜΜΕ για τη βιώσιμη και ανταγωνιστική γεωργία, στη δασοκομία, στην αγροδιατροφή και σε άλλους τομείς βιολογικής βάσης» προκηρύχθηκε στα πλαίσια του Εργαλείου Χρηματοδότησης ΜΜΕ (SME Instrument) που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του Ορίζοντα 2020.Οι ΜΜΕ μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη ...

Ύψος Επένδυσης

€500.000-2,5 εκ.

Επιδότηση:

70%-100%

Προθεσμία:

08/11/2017

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στήριξη για Επενδύσεις σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

Στόχος του Υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για Επενδύσεις σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις» (Σχέδια Βελτίωσης) είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και ο περιορισμός των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέσω της στήριξης υλοποίησης σχετικών επενδύσεων.

Ύψος Επένδυσης

έως €1.000.000

Επιδότηση:

40% - 85%

Προθεσμία:

05/10/2018

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

LEADER 2014-2020 Λέσβου, Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου ΑΕ, Υπομέτρο 19.2

Βασικός στόχος του Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα και συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας.Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος και ειδικότερα στον Δήμο Λέσβου.Συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης €4.227.500.

Ύψος Επένδυσης

Έως €600.000

Επιδότηση:

55% έως 100%

Προθεσμία:

10/10/2019