Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Λεπτομερής Αναζήτηση

Εδώ, μπορείτε να αναζητήσετε τα προγράμματα χρηματοδότησης που σας ταιριάζουν. Επιλέγοντας τα κατάλληλα φίλτρα προγράμματα που σχετίζονται με τις δικές σας επενδυτικές ανάγκες.

Βρέθηκαν συνολικα 270 προγράμματα ενίσχυσης.

Κριτήρια Αναζήτησης

Καθαρισμός Φίλτρων

Κατάσταση

Πρόγραμμα Ενίσχυσης

Δραστηριότητα

Περιφέρεια Επένδυσης

Δαπάνες

Δικαιούχοι

Τύπος Επιχείρησης

Μέγεθος Επιχείρησης

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

SC5-22-2017: Innovative Financing, Business and Governance Models for Adaptive Re-use of Cultural Heritage

Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020) παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση, μέσω της Δράσης «Καινοτόμα μοντέλα χρηματοδότησης, επιχειρηματικότητας και διακυβέρνησης για την προσαρμοστική επαναχρησιμοποίηση της πολιτιστικής κληρονομίας». Σκοπός των έργων είναι να συμβάλλουν στην διατήρηση του ιστορικού ιστού, την ενσωμάτωση του στον σύγχρονο κόσμο και συνεπώς την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω ...

Ύψος Επένδυσης

<€5.000.000

Επιδότηση:

70%

Προθεσμία:

07/03/2017

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

SMEInst-03-2017: Dedicated Support to Biotechnology SMEs Closing the Gap from Lab to Market

Η δράση «Ειδική Υποστήριξη για τις ΜΜΕ του κλάδου της Βιοτεχνολογίας: Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ εργαστηριακής έρευνας και αγοράς» προκηρύσσεται στο πλαίσιο του Εργαλείου Χρηματοδότησης ΜΜΕ (SME Instrument) που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του Ορίζοντα 2020. Οι ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της βιομηχανικής βιοτεχνολογίας και δουλεύουν ...

Ύψος Επένδυσης

€500.000 -2 εκ.

Επιδότηση:

70%-100%

Προθεσμία:

08/11/2017

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

CE-RUR-08-2018-2019-2020: Closing Nutrient Cycle

Η θεματική ενότητα έργων «Κλείνοντας τον Διατροφικό Κύκλο» (Closing Nutrient Cycle), του προγράμματος «Horizon 2020» αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της ανάγκης της ΕΕ στην εισαγωγή βασικών λιπασμάτων που χρησιμοποιούνται στην γεωργία. Η εξάντληση των πόρων και η αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για ορυκτά λιπάσματα, ενδέχεται μακροπρόθεσμα να οδηγήσουν σε αυξήσεις τιμών με ...

Ύψος Επένδυσης

€6 εκ. - €8 εκ.

Επιδότηση:

70%-100%

Προθεσμία:

11/09/2018

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

SMEInst-10-2017: Small Business Innovation Research for Transport and Smart Cities Mobility

Η δράση «Έρευνα καινοτομίας μικρών επιχειρήσεων για τις Μεταφορές και τις Μετακινήσεις των Έξυπνων Πόλεων» προκηρύχθηκε στα πλαίσια του Εργαλείου Χρηματοδότησης ΜΜΕ (SME Instrument) που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του Ορίζοντα 2020.Ο τομέας των Ευρωπαϊκών μεταφορών πρέπει να παρέχει τα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες, σε σωστούς χρόνους και ...

Ύψος Επένδυσης

€500.000-2,5 εκ.

Επιδότηση:

70%-100%

Προθεσμία:

08/11/2017

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EIC – FTI – 2018 – 2020: Fast Track to Innovation (FTI)

Η θεματική ενότητα «Επιτάχυνση της Καινοτομίας» (Fast Track to Innovation), είναι ένας χρηματοδοτικός μηχανισμός της ΕΕ και αποτελεί έναν από τους πυλώνες του προγράμματος «Horizon 2020». Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη καινοτόμων έργων από το στάδιο της επίδειξης/ παρουσίασης μέχρι την διάθεση στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των εργαστηριακών δοκιμών και ...

Ύψος Επένδυσης

€3.000.000

Επιδότηση:

70%-100%

Προθεσμία:

27/10/2020

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

SCC-02-2017: Demonstrating Innovative Nature-based Solutions in Cities / Nature Based Solutions for Inclusive Urban Regeneration

Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020) παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση, μέσω της Δράσης «Αναδεικνύοντας καινοτόμες λύσεις που βασίζονται στη φύση για τις πόλεις/ Λύσεις που βασίζονται στη φύση για την αστική ανάπλαση», για τη δημιουργία ενός πλαισίου αναφοράς γύρω από τις λύσεις που βασίζονται στη φύση (nature-based-solutions NBS) και στοχεύουν στην ...

Ύψος Επένδυσης

>€10.000.000

Επιδότηση:

70%-100%

Προθεσμία:

05/09/2017

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

LIFE - Environmental Governance & Information

Το πρόγραμμα LIFE «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση» έχει ως στόχο να συνεισφέρει στην ανάπτυξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και της νομοθεσίας της ΕΕ. Τα χρηματοδοτούμενα έργα θα πρέπει να έχουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και να είναι συμπληρωματικά προς τις δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από άλλα επενδυτικά ταμεία της ...

Ύψος Επένδυσης

€500.000 - €5εκ.

Επιδότηση:

60%

Προθεσμία:

14/09/2017

  • Ανοιχτό Πρόγραμμα
  • Απομένουν: 546 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης

Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) συμμετέχει στο εγγυοδοτικό εργαλείο «Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης» με στόχο την χρηματοδότηση αγροτών, ομάδων παραγωγών, αγροτικών συνεταιρισμών & μικρομεσαίων επιχειρήσεων της αγροδιατροφής για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με προνομιακούς όρους δανεισμού.

Ύψος Επένδυσης

Έως €5.000.000

Προθεσμία:

31/12/2023

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

COSME Πειραιώς Επιχειρείν

Η Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) συμμετέχει στο εγγυοδοτικό εργαλείο COSME και παρέχει χρηματοδοτήσεις με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες.

Ύψος Επένδυσης

€4.000-€1,5 εκ.

Προθεσμία:

30/06/2021