Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Λεπτομερής Αναζήτηση

Εδώ, μπορείτε να αναζητήσετε τα προγράμματα χρηματοδότησης που σας ταιριάζουν. Επιλέγοντας τα κατάλληλα φίλτρα προγράμματα που σχετίζονται με τις δικές σας επενδυτικές ανάγκες.

Βρέθηκαν συνολικα 270 προγράμματα ενίσχυσης.

Κριτήρια Αναζήτησης

Καθαρισμός Φίλτρων

Κατάσταση

Πρόγραμμα Ενίσχυσης

Δραστηριότητα

Περιφέρεια Επένδυσης

Δαπάνες

Δικαιούχοι

Τύπος Επιχείρησης

Μέγεθος Επιχείρησης

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Καθεστώς Ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»-Δ' Κύκλος

Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους κάτωθι επιλέξιμους κλάδους.Πρωτογενή Τομέα (ΚΥΑ 108621/17.10.2016 & 129229/24.11.2017)ΜεταποίησηΚέντρα Αποθεραπείας και ΑποκατάστασηςΑθλητικές Εγκαταστάσεις (με ...

Ύψος Επένδυσης

>€50.000

Επιδότηση:

Έως 55%

Προθεσμία:

31/03/2021

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Καθεστώς Ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου «Γενική Επιχειρηματικότητα» - 7ος Κύκλος

Η «Γενική Επιχειρηματικότητα» αποτελεί το βασικό καθεστώς του νέου Αναπτυξιακού Νόμου στο οποίο μπορεί να υπαχθεί το σύνολο των επιλέξιμων νομικών προσώπων αξιοποιώντας, υπό προϋποθέσεις, όλα τα είδη ενισχύσεων για υφιστάμενες και υπό ίδρυση επιχειρήσεις.Ενισχύονται ενδεικτικά οι κάτωθι δραστηριότητες:Πρωτογενής τομέας (υπό προυποθέσεις)ΞενοδοχείαΜεταποίησηΤομέας ΑποθήκευσηςΧώροι στάθμευσηςΑθλητικές εγκαταστάσειςΧονδρικό εμπόριο καυσίμωνΚέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασηςΣυνολική ...

Ύψος Επένδυσης

>€50.000

Επιδότηση:

Έως 55%

Προθεσμία:

30/07/2021

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Καθεστώς Ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» -Γ΄Κύκλος

Στόχος του καθεστώτος «Ενισχύσεις μηχανολογικού Εξοπλισμού» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι η δημιουργία ενός πλαισίου για επιχειρήσεις που επιθυμούν ενισχύσεις περιορισμένης έκτασης όσον αφορά στην προμήθεια καινούργιου ή μεταχειρισμένου εξοπλισμού ή μεταφορικών μέσων μέσω του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής και με απλές διαδικασίες υποβολής και διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου. Πρόκειται ...

Ύψος Επένδυσης

>€50.000

Επιδότηση:

10%-55%

Προθεσμία:

30/09/2020

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Καθεστώς Ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» – 4ος Κύκλος

Στόχος του καθεστώτος «Ενισχύσεις μηχανολογικού Εξοπλισμού» του Αναπτυξιακού Νόμου είναι η δημιουργία ενός πλαισίου για επιχειρήσεις που επιθυμούν ενισχύσεις περιορισμένης έκτασης όσον αφορά στην προμήθεια καινούργιου ή μεταχειρισμένου εξοπλισμού ή μεταφορικών μέσων μέσω του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής και με απλές διαδικασίες υποβολής και διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου. Πρόκειται για ...

Ύψος Επένδυσης

>€50.000

Επιδότηση:

Έως 55%

Προθεσμία:

30/09/2021

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Καθεστώς Ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ - Α' Κύκλος»

Στόχος του καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι η ενίσχυση των υπό σύσταση ή ανεξάρτητων ΜΜΕ για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 7ετία από την ίδρυσή τους και απευθύνεται στο σύνολο των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων του νέου νόμου.

Ύψος Επένδυσης

>€50.000

Επιδότηση:

10%-55%

Προθεσμία:

28/02/2017

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Καθεστώς Ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»- 5ος Κύκλος

Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους κάτωθι επιλέξιμους κλάδους.Πρωτογενή Τομέα (ΚΥΑ 108621/17.10.2016 & 129229/24.11.2017)ΜεταποίησηΚέντρα Αποθεραπείας και ΑποκατάστασηςΑθλητικές Εγκαταστάσεις (με ...

Ύψος Επένδυσης

>€50.000

Επιδότηση:

Έως 55%

Προθεσμία:

30/07/2021

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Καθεστώς Ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου «Γενική Επιχειρηματικότητα»- Ε΄ Κύκλος

Η «Γενική Επιχειρηματικότητα» αποτελεί το βασικό καθεστώς του νέου Αναπτυξιακού Νόμου στο οποίο μπορεί να υπαχθεί το σύνολο των επιλέξιμων νομικών προσώπων αξιοποιώντας, υπό προϋποθέσεις, όλα τα είδη ενισχύσεων για υφιστάμενες και υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Στην παρούσα Προκήρυξη προστέθηκαν νέοι επιλέξιμοι κλάδοι δραστηριότητας όπως υπηρεσίες χώρων στάθμευσης, αθλητικές εγκαταστάσεις, χονδρικό ...

Ύψος Επένδυσης

>€50.000

Επιδότηση:

Έως 55%

Προθεσμία:

30/10/2020

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

SC5-21-2017: Cultural Heritage as a Driver for Sustainable Growth

Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020) παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση, μέσω της Δράσης «Πολιτιστική Κληρονομία, η Κινητήριος Δύναμη για την Αειφόρο Ανάπτυξη», προκειμένου οι δικαιούχοι να εξετάσουν και να δοκιμάσουν καινοτόμες μεθόδους «ανάπλασης» (regeneration) της πολιτιστικής κληρονομίας. Η ανάπλαση των πολιτιστικών μνημείων θα πρέπει να ξεπεράσει την απλή διατήρηση, συντήρηση, φυσική ...

Ύψος Επένδυσης

<€10.000.000

Επιδότηση:

70-100%

Προθεσμία:

05/09/2017

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

INNOSUP-07-2019: European Open Innovation network in advanced technologies

Η θεματική ενότητα «Ανοιχτό Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καινοτομίας στις Προηγμένες Τεχνολογίες» (European Open Innovation Network in Advanced Technologies), του προγράμματος «Horizon2020», αποσκοπεί στη δικτύωση μεταξύ των μεγάλων βιομηχανιών που αναζητούν καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που μπορούν να προσφέρουν τέτοιες λύσεις. Με τη σύναψη τέτοιων επαφών επιταχύνεται η διαδικασία ...

Επιδότηση:

100%

Προθεσμία:

01/08/2019