Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Λεπτομερής Αναζήτηση

Εδώ, μπορείτε να αναζητήσετε τα προγράμματα χρηματοδότησης που σας ταιριάζουν. Επιλέγοντας τα κατάλληλα φίλτρα προγράμματα που σχετίζονται με τις δικές σας επενδυτικές ανάγκες.

Βρέθηκαν συνολικα 227 προγράμματα ενίσχυσης.

Κριτήρια Αναζήτησης

Καθαρισμός Φίλτρων

Κατάσταση

Πρόγραμμα Ενίσχυσης

Δραστηριότητα

Περιφέρεια Επένδυσης

Δαπάνες

Δικαιούχοι

Τύπος Επιχείρησης

Μέγεθος Επιχείρησης

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

SMEInst-11-2017: Boosting the Potential of Small Businesses in the Areas of Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials

Η δράση «Ενισχύοντας τις δυνατότητες των μικρών επιχειρήσεων στους τομείς της δράσης για το κλίμα, το περιβάλλον, την αποδοτικότητα των πόρων και των πρώτων υλών» προκηρύχθηκε στα πλαίσια του Εργαλείου Χρηματοδότησης ΜΜΕ (SME Instrument) που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του Ορίζοντα 2020.Είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι καινοτόμες ΜΜΕ ...

Ύψος Επένδυσης

€500.000-2,5 εκ.

Επιδότηση:

70%-100%

Προθεσμία:

08/11/2017

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

SMEInst-08-2017: Supporting SMEs Efforts for the Development-Deployment and Market Replication of Innovative Solutions for Blue Growth

Η δράση «Υποστηρίζοντας την προσπάθεια των ΜΜΕ για την ανάπτυξη και εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων λύσεων που στοχεύουν στην Γαλάζια Ανάπτυξη» προκηρύχθηκε στα πλαίσια του Εργαλείου Χρηματοδότησης ΜΜΕ (SME Instrument) που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του Ορίζοντα 2020.Η δυναμική των Ευρωπαϊκών ωκεανών, θαλασσών και ακτών είναι σημαντική για τη ...

Ύψος Επένδυσης

€500.000-2,5 εκ.

Επιδότηση:

70%-100%

Προθεσμία:

08/11/2017

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

MULTI-A-2018: Information and Promotion in Sustainable Sheep/Goat Meat Production

Η θεματική ενότητα «Πληροφορίες και Προώθηση για Βιώσιμη Παραγωγή Κρέατος προβάτων/Αιγών» (Information and Promotion in Sustainable Sheep/Goat Meat Production), του προγράμματος «Promotion of Agricultural Products» στοχεύει να τονιστούν τα ζητήματα βιωσιμότητας του τομέα της κτηνοτροφίας των προβάτων/αιγών, ο οποίος θεωρείται ο πλέον εκτεταμένος τομέας της κτηνοτροφίας και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ...

Ύψος Επένδυσης

>€750.000

Επιδότηση:

80% - 85%

Προθεσμία:

12/04/2018

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

SC5-32-2017: Biodiversity Scenarios

Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020) παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση, μέσω της Δράσης «Σενάρια Βιοποικιλότητας» για έργα έρευνας αξιολόγησης και βελτίωσης των υπηρεσιών διαχείρισης των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας. H κατανόηση της λειτουργίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, μεταξύ άλλων μπορεί να συνεισφέρει στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την κλιματική αλλαγή, ...

Ύψος Επένδυσης

~€7.000.000

Επιδότηση:

50%-100%

Προθεσμία:

07/03/2017

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

SC5-22-2017: Innovative Financing, Business and Governance Models for Adaptive Re-use of Cultural Heritage

Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020) παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση, μέσω της Δράσης «Καινοτόμα μοντέλα χρηματοδότησης, επιχειρηματικότητας και διακυβέρνησης για την προσαρμοστική επαναχρησιμοποίηση της πολιτιστικής κληρονομίας». Σκοπός των έργων είναι να συμβάλλουν στην διατήρηση του ιστορικού ιστού, την ενσωμάτωση του στον σύγχρονο κόσμο και συνεπώς την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω ...

Ύψος Επένδυσης

<€5.000.000

Επιδότηση:

70%

Προθεσμία:

07/03/2017

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

INNOSUP-01-2018-2020: Cluster Facilitated Projects for New Industrial Value Chains

Η θεματική ενότητα έργων «Δημιουργία Νέων Αλυσίδων Αξίας στον Κλάδο της Βιομηχανίας» (Cluster Facilitated Projects for New Industrial Value Chains), του προγράμματος «Horizon 2020», στοχεύει στη διασυνοριακή και διατομεακή συνεργασία και δικτύωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο την ανάπτυξη και ανάδειξη νέων «Αλυσίδων Αξίας» στον κλάδο της βιομηχανίας. ...

Επιδότηση:

70-100%

Προθεσμία:

03/04/2019

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

SMEInst-03-2017: Dedicated Support to Biotechnology SMEs Closing the Gap from Lab to Market

Η δράση «Ειδική Υποστήριξη για τις ΜΜΕ του κλάδου της Βιοτεχνολογίας: Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ εργαστηριακής έρευνας και αγοράς» προκηρύσσεται στο πλαίσιο του Εργαλείου Χρηματοδότησης ΜΜΕ (SME Instrument) που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του Ορίζοντα 2020. Οι ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της βιομηχανικής βιοτεχνολογίας και δουλεύουν ...

Ύψος Επένδυσης

€500.000 -2 εκ.

Επιδότηση:

70%-100%

Προθεσμία:

08/11/2017

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

CE-RUR-08-2018-2019-2020: Closing Nutrient Cycle

Η θεματική ενότητα έργων «Κλείνοντας τον Διατροφικό Κύκλο» (Closing Nutrient Cycle), του προγράμματος «Horizon 2020» αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της ανάγκης της ΕΕ στην εισαγωγή βασικών λιπασμάτων που χρησιμοποιούνται στην γεωργία. Η εξάντληση των πόρων και η αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για ορυκτά λιπάσματα, ενδέχεται μακροπρόθεσμα να οδηγήσουν σε αυξήσεις τιμών με ...

Ύψος Επένδυσης

€6 εκ. - €8 εκ.

Επιδότηση:

70%-100%

Προθεσμία:

11/09/2018

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

SMEInst-10-2017: Small Business Innovation Research for Transport and Smart Cities Mobility

Η δράση «Έρευνα καινοτομίας μικρών επιχειρήσεων για τις Μεταφορές και τις Μετακινήσεις των Έξυπνων Πόλεων» προκηρύχθηκε στα πλαίσια του Εργαλείου Χρηματοδότησης ΜΜΕ (SME Instrument) που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του Ορίζοντα 2020.Ο τομέας των Ευρωπαϊκών μεταφορών πρέπει να παρέχει τα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες, σε σωστούς χρόνους και ...

Ύψος Επένδυσης

€500.000-2,5 εκ.

Επιδότηση:

70%-100%

Προθεσμία:

08/11/2017