Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Λεπτομερής Αναζήτηση

Εδώ, μπορείτε να αναζητήσετε τα προγράμματα χρηματοδότησης που σας ταιριάζουν. Επιλέγοντας τα κατάλληλα φίλτρα προγράμματα που σχετίζονται με τις δικές σας επενδυτικές ανάγκες.

Βρέθηκαν συνολικα 270 προγράμματα ενίσχυσης.

Κριτήρια Αναζήτησης

Καθαρισμός Φίλτρων

Κατάσταση

Πρόγραμμα Ενίσχυσης

Δραστηριότητα

Περιφέρεια Επένδυσης

Δαπάνες

Δικαιούχοι

Τύπος Επιχείρησης

Μέγεθος Επιχείρησης

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

MULTI-B-2018: Information and Promotion about Fruits and Vegetables in the Context of Proper Dietary Practices

Η θεματική ενότητα «Πληροφορίες και Προώθηση σχετικά με τα Φρούτα και Λαχανικά, στο Πλαίσιο Ορθών Διατροφικών Πρακτικών» (Information and Promotion about Fruits and Vegetables in the Context of Proper Dietary Practices) του προγράμματος «Promotion of Agricultural Products», καλύπτει την παροχή πληροφοριών και προωθητικών ενεργειών με στόχο την αύξηση της ...

Ύψος Επένδυσης

>€750.000

Επιδότηση:

80% - 85%

Προθεσμία:

12/04/2018

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

SMEInst-05-2017: Supporting Innovative SMEs in the Healthcare Biotechnology Sector

Η δράση «Υποστήριξη των Καινοτόμων ΜΜΕ στον Τομέα της Ιατροφαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας» προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Εργαλείου Χρηματοδότησης ΜΜΕ (SME Instrument) που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του Ορίζοντα 2020. Ο τομέας της ιατροφαρμακευτικής βιοτεχνολογίας προσφέρει τεράστιες επιχειρηματικές και εμπορικές ευκαιρίες. Ωστόσο, αυτό απαιτεί μεγάλες και ριψοκίνδυνες επενδύσεις που συχνά ...

Ύψος Επένδυσης

€500.000-2,5 εκ.

Επιδότηση:

70%-100%

Προθεσμία:

08/11/2017

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

SFS-01-2018-2019-2020: Biodiversity in Action: Across Farmland and The Value Chain

Η θεματική ενότητα έργων «Βιοποικιλότητα στις Αγροτικές Περιοχές και τις Σχετικές Αλυσίδες Αξίας» (Biodiversity in Action: Across Farmland and The Value Chain), του προγράμματος «Horizon 2020», έχει σαν στόχο στην διερεύνηση της αλληλεπίδρασης της βιοποικιλότητας με τις γεωργικές πρακτικές και την δημιουργία κινήτρων για την ευρύτερη διαχείριση της βιοποικιλότητας. Τα ...

Ύψος Επένδυσης

€7.000.000

Επιδότηση:

70%

Προθεσμία:

11/09/2018

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ready2GO

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) ξεκίνησε το πιλοτικό πρόγραμμα «Ready2GO» με στόχο την υποστήριξη διεθνοποίησης των ευρωπαϊκών ΜΜΕ προκειμένου να δραστηριοποιηθούν σε πέντε στόχους αγορές τρίτων χωρών.Το «Ready2GO» είναι ένα νέο καινοτόμο πρόγραμμα, που αναπτύχθηκε από μία διεθνή κοινοπραξία σε ...

Προθεσμία:

31/03/2017

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

SMEInst-02-2017: Accelerating the Uptake of Nanotechnologies, Advanced Materials or Advanced Manufacturing and Processing Technologies by SMEs

Η δράση «Επιταχύνοντας τη Χρήση της Νανοτεχνολογίας, των Προηγμένων Υλικών ή της Προηγμένης Μεταποίησης και Επεξεργασίας από τις ΜΜΕ» προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Εργαλείου Χρηματοδότησης ΜΜΕ (SME Instrument) που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του Ορίζοντα 2020. Όλα τα διαθέσιμα ερευνητικά αποτελέσματα που προέρχονται από τις νανοτεχνολογίες, τα προηγμένα ...

Ύψος Επένδυσης

€500.000-2,5 εκ.

Επιδότηση:

70%-100%

Προθεσμία:

08/11/2017

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

INNOSUP-02-2019-2020: European SME Innovation Associate - Pilot

Η πιλοτική Δράση «Συνεργάτης Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Ευρώπης» (European SME Innovation Associate-Pilot) του προγράμματος «Horizon 2020», επιδοτεί την κινητικότητα εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού προς όφελος των μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων που δεν καλύπτονται από την αγορά εργασίας της χώρας όπου δραστηριοποιούνται. Οι εξειδικευμένοι επιστήμονες/ ερευνητές ή «Συνεργάτες Καινοτομίας» καλούνται ...

Επιδότηση:

100%

Προθεσμία:

17/01/2019

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

LIFE - Environment & Resource Efficiency

Το πρόγραμμα LIFE «Περιβάλλον & Αποδοτικότητα των Πόρων» έχει ως στόχο να συνεισφέρει στην ανάπτυξη, την ενημέρωση και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης τους σε άλλες πολιτικές, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Τα έργα που χρηματοδοτεί ...

Ύψος Επένδυσης

€500.000 - €5εκ.

Επιδότηση:

60%

Προθεσμία:

12/09/2017

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

INNOSUP-04-2019: Workplace Innovation Uptake by SMEs

Η θεματική ενότητα έργων «Καινοτομία στον Εργασιακό Χώρο των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)» (Workplace Innovation Uptake by SMEs), του προγράμματος «Horizon2020», υποστηρίζει τις ΜΜΕ για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε ότι αφορά τη δομή και την οργάνωση της επιχείρησης, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, τη διαχείριση εσωτερικών διαδικασιών και τη ...

Επιδότηση:

100%

Προθεσμία:

17/01/2019

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

MULTI-C-2018: Union Quality Schemes OR Merits of Union Agricultural Products

Η θεματική ενότητα «Συστήματα προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ποιότητα Ή οφέλη γεωργικών προϊόντων της Ένωσης» (Union Quality Schemes OR Merits of Union Agricultural Products), του προγράμματος «Promotion of Agricultural Products», στοχεύει στην αύξηση της ενημέρωσης και της αναγνώρισης των συστημάτων προτύπων της Ένωσης για την ποιότητα. Αναλυτικότερα αφορά ...

Ύψος Επένδυσης

>€750.000

Επιδότηση:

80% - 85%

Προθεσμία:

12/04/2018