Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Λεπτομερής Αναζήτηση

Εδώ, μπορείτε να αναζητήσετε τα προγράμματα χρηματοδότησης που σας ταιριάζουν. Επιλέγοντας τα κατάλληλα φίλτρα προγράμματα που σχετίζονται με τις δικές σας επενδυτικές ανάγκες.

Βρέθηκαν συνολικα 265 προγράμματα ενίσχυσης.

Κριτήρια Αναζήτησης

Καθαρισμός Φίλτρων

Κατάσταση

Πρόγραμμα Ενίσχυσης

Δραστηριότητα

Περιφέρεια Επένδυσης

Δαπάνες

Δικαιούχοι

Τύπος Επιχείρησης

Μέγεθος Επιχείρησης

 • Προδημοσιευμένο Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 172 ημέρες πριν τη λήξη

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης καθορίζεται το ακόλουθο καθεστώς ενίσχυσης: αναδιάρθρωση καλλιεργειών γεωργικών εκμεταλλεύσεων ΜΜΕ σε καλλιέργειες που είναι ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή και παράγουν προϊόντα με έντονο εξαγωγικό χαρακτήραΣτόχοι του Υποέργου «Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών» είναι οι κάτωθι:a) Η βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και της βιωσιμότητας της ...

Προθεσμία:

15/11/2022

 • Προδημοσιευμένο Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 126 ημέρες πριν τη λήξη

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Πράσινος Αγροτουρισμός

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης καθορίζεται το ακόλουθο καθεστώς ενίσχυσης: «Τουριστικές δραστηριότητες» Αφορά σε επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού, τα οποία συνδέουν τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, με τον τριτογενή, δημιουργώντας ένα νέο τουριστικό προϊόν (άρθρο 2, παρ. 15 του ΓΑΚ).Στόχοι του Υποέργου «Πράσινος Αγροτουρισμός» είναι οι κάτωθι:a) ...

Προθεσμία:

30/09/2022

 • Προδημοσιευμένο Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 126 ημέρες πριν τη λήξη

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Στόχοι του Υποέργου «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων» είναι οι κάτωθι: -Η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα μέσω συλλογικών σχημάτων ή/και της υιοθέτησης της συμβολαιακής γεωργίας-Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας-Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την ...

Προθεσμία:

30/09/2022

 • Προδημοσιευμένο Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 126 ημέρες πριν τη λήξη

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Γενετική Βελτίωση Ζώων

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης καθορίζεται το ακόλουθο καθεστώς ενίσχυσης: Καθεστώς ενισχύσεων για την βελτίωση των γενετικών πόρων της κτηνοτροφίαςΣτόχοι του Υποέργου «Γενετική Βελτίωση Ζώων» είναι οι κάτωθι:α. Η γενετική βελτίωση των εκτρεφόμενων ζώωνβ. Η βελτίωση των συνθηκών ευζωίας μέσα από παραγωγικά συστήματα ...

Προθεσμία:

30/09/2022

 • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Καθεστώς Ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου «Γενική Επιχειρηματικότητα - Α’ Κύκλος»

Η «Γενική Επιχειρηματικότητα» αποτελεί το βασικό καθεστώς του νέου Αναπτυξιακού Νόμου στο οποίο μπορεί να υπαχθεί το σύνολο των επιλέξιμων νομικών προσώπων αξιοποιώντας, υπό προϋποθέσεις, όλα τα είδη ενισχύσεων για υφιστάμενες και υπό ίδρυση επιχειρήσεις.

Ύψος Επένδυσης

>€50.000

Επιδότηση:

10%-55%

Προθεσμία:

28/02/2017

 • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Καθεστώς Ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού - Α' Κύκλος»

Στόχος του καθεστώτος «Ενισχύσεις μηχανολογικού Εξοπλισμού» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι η δημιουργία ενός πλαισίου για επιχειρήσεις που επιθυμούν ενισχύσεις περιορισμένης έκτασης όσον αφορά στην προμήθεια καινούργιου ή μεταχειρισμένου εξοπλισμού ή μεταφορικών μέσων μέσω του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής και με απλές διαδικασίες υποβολής και διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου. Πρόκειται ...

Ύψος Επένδυσης

>€50.000

Επιδότηση:

10%-55%

Προθεσμία:

15/07/2017

 • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Καθεστώς Ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»-Γ' Κύκλος

Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους κάτωθι επιλέξιμους κλάδους.Πρωτογενή Τομέα (ΚΥΑ 108621/17.10.2016 & 129229/24.11.2017)ΜεταποίησηΤεχνολογία Πληροφορικής ...

Ύψος Επένδυσης

>€50.000

Επιδότηση:

Έως 55%

Προθεσμία:

30/10/2020

 • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Καθεστώς Ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου «Γενική Επιχειρηματικότητα- Γ' Κύκλος»

Η «Γενική Επιχειρηματικότητα» αποτελεί το βασικό καθεστώς του νέου Αναπτυξιακού Νόμου στο οποίο μπορεί να υπαχθεί το σύνολο των επιλέξιμων νομικών προσώπων αξιοποιώντας, υπό προϋποθέσεις, όλα τα είδη ενισχύσεων για υφιστάμενες και υπό ίδρυση επιχειρήσεις.

Ύψος Επένδυσης

>50.000€

Επιδότηση:

10%-55%

Προθεσμία:

28/02/2020

 • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Καθεστώς Ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ – Β’ Κύκλος»

Στόχος του καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι η ενίσχυση των υπό σύσταση ή ανεξάρτητων ΜΜΕ για τις οποίες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής δεν έχει παρέλθει 7ετία από την ίδρυσή τους και απευθύνεται στο σύνολο των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων του νέου νόμου.

Ύψος Επένδυσης

>€50.000

Επιδότηση:

10%-55%

Προθεσμία:

01/10/2018