Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Λεπτομερής Αναζήτηση

Εδώ, μπορείτε να αναζητήσετε τα προγράμματα χρηματοδότησης που σας ταιριάζουν. Επιλέγοντας τα κατάλληλα φίλτρα προγράμματα που σχετίζονται με τις δικές σας επενδυτικές ανάγκες.

Βρέθηκαν συνολικα 304 προγράμματα ενίσχυσης.

Κριτήρια Αναζήτησης

Καθαρισμός Φίλτρων

Κατάσταση

Πρόγραμμα Ενίσχυσης

Δραστηριότητα

Περιφέρεια Επένδυσης

Δαπάνες

Δικαιούχοι

Τύπος Επιχείρησης

Μέγεθος Επιχείρησης

  • Ανοιχτό Πρόγραμμα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ψηφιακές Συναλλαγές

Σκοπός του Προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές» είναι η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ, την αύξηση της ασφάλειας των ...

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Στόχοι του Υποέργου «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων» είναι οι κάτωθι: -Η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα μέσω συλλογικών σχημάτων ή/και της υιοθέτησης της συμβολαιακής γεωργίας-Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας-Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την ...

Προθεσμία:

30/09/2022

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Πράσινος Αγροτουρισμός

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης καθορίζεται το ακόλουθο καθεστώς ενίσχυσης: «Τουριστικές δραστηριότητες» Αφορά σε επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού, τα οποία συνδέουν τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, με τον τριτογενή, δημιουργώντας ένα νέο τουριστικό προϊόν (άρθρο 2, παρ. 15 του ΓΑΚ).Στόχοι του Υποέργου «Πράσινος Αγροτουρισμός» είναι οι κάτωθι:a) ...

Προθεσμία:

30/09/2022

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών

Σκοπός του Προγράμματος «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής παραγωγικής ικανότητας στη χώρα με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Το Πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικά σχέδια για ...

Ύψος Επένδυσης

€200.000-€2.000.000

Επιδότηση:

Έως 70%

Προθεσμία:

31/12/2022

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

Σκοπός του Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας. Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου ναü εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,ü αναβαθμίσουν τον τρόπο ...

Προθεσμία:

31/10/2022

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης καθορίζεται το ακόλουθο καθεστώς ενίσχυσης: Καθεστώς ενισχύσεων που συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω επενδύσεων στην αλυσίδα αγροδιατροφήςΣτόχοι του Υποέργουείναι οι κάτωθι:-Η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα-Η βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων-Η διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών ...

Προθεσμία:

30/09/2022

  • Προδημοσιευμένο Πρόγραμμα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Εξοικονομώ-Επιχειρώ

Αφορά την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό η εξοικονόμηση ενέργειας αναμένεται να προκύψει από: a) την ενεργειακή αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής με παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος, αναβάθμιση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, αναβάθμιση συστημάτων ψύξης/θέρμανσης, ...

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Γενετική Βελτίωση Ζώων

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης καθορίζεται το ακόλουθο καθεστώς ενίσχυσης: Καθεστώς ενισχύσεων για την βελτίωση των γενετικών πόρων της κτηνοτροφίαςΣτόχοι του Υποέργου «Γενετική Βελτίωση Ζώων» είναι οι κάτωθι:α. Η γενετική βελτίωση των εκτρεφόμενων ζώωνβ. Η βελτίωση των συνθηκών ευζωίας μέσα από παραγωγικά συστήματα ...

Προθεσμία:

20/01/2023

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης καθορίζεται το ακόλουθο καθεστώς ενίσχυσης: αναδιάρθρωση καλλιεργειών γεωργικών εκμεταλλεύσεων ΜΜΕ σε καλλιέργειες που είναι ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή και παράγουν προϊόντα με έντονο εξαγωγικό χαρακτήραΣτόχοι του Υποέργου «Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών» είναι οι κάτωθι:a) Η βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και της βιωσιμότητας της ...

Προθεσμία:

22/01/2023