Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Βιβλιοθήκη

Φίλτρα Αναζήτησης

Ημερομηνία δημοσίευσης
Θεματολογία εγγράφων

(249 KB)

Κοινοτικό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων για την Έρευνα Ανάπτυξη και Καινοτομία

(141 KB)

Προσδιορισμός των Λειτουργικών Μορφών και Κατηγοριών των Τουριστικών Καταλυμάτων και Λοιπών Τουριστικών Εγκαταστάσεων που Εντάσσονται σε Προγράμματα Αρμοδιότητας ...

(342 KB)

Θεσμικό Πλαίσιο για τη Σύσταση Καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Περιφερειακή και Οικονομική Ανάπτυξη της Χώρας - ...

(50 KB)

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων

(110 KB)

Προσβασιμότητα στα Άτομα με Αναπηρία

(543 KB)

Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών ΕΣΠΑ 2014-2020

(15,545 KB)

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2015-2020

(706 KB)

ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα

(2,308 KB)

Οδηγός Χρήσης του Ορισμού των ΜΜΕ

E-book

Γυρίστε σελίδα στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο.