Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Βιβλιοθήκη

Φίλτρα Αναζήτησης

Ημερομηνία δημοσίευσης
Θεματολογία εγγράφων

(461 KB)

Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις.

(1,006 KB)

Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός

(249 KB)

Κοινοτικό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων για την Έρευνα και Ανάπτυξη και την Καινοτομία

(4,296 KB)

Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 2008

(855 KB)

Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (de minimis)

E-book

Γυρίστε σελίδα στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο.