Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Βιβλιοθήκη

Φίλτρα Αναζήτησης

Ημερομηνία δημοσίευσης
Θεματολογία εγγράφων

(4,423 KB)

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

(3,309 KB)

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Περιφέρειας Θεσσαλίας

(2,790 KB)

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

(2,041 KB)

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

(2,606 KB)

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

(1,475 KB)

ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

(808 KB)

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια

(1,909 KB)

ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

(1,629 KB)

ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

E-book

Γυρίστε σελίδα στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο.