Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Βιβλιοθήκη

Φίλτρα Αναζήτησης

Ημερομηνία δημοσίευσης
Θεματολογία εγγράφων

(2,581 KB)

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Περιφέρειας Ηπείρου

(2,543 KB)

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

(7,997 KB)

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Περιφέρειας Κρήτης

(13,395 KB)

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

(3,383 KB)

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Περιφέρειας Πελοποννήσου

(4,423 KB)

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

(3,309 KB)

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Περιφέρειας Θεσσαλίας

(2,790 KB)

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

(2,041 KB)

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

E-book

Γυρίστε σελίδα στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο.