Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Βιβλιοθήκη

Φίλτρα Αναζήτησης

Ημερομηνία δημοσίευσης
Θεματολογία εγγράφων

(1,948 KB)

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

(1,583 KB)

ΠΕΠ Κρήτης

(1,934 KB)

ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου

(1,725 KB)

ΠΕΠ Πελοποννήσου

(1,824 KB)

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας

(1,781 KB)

ΠΕΠ Θεσσαλίας

(1,757 KB)

ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

(2,155 KB)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020

(249 KB)

Κοινοτικό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων για την Έρευνα Ανάπτυξη και Καινοτομία

E-book

Γυρίστε σελίδα στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο.