Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Βιβλιοθήκη

Φίλτρα Αναζήτησης

Ημερομηνία δημοσίευσης
Θεματολογία εγγράφων

(1,300 KB)

Horizon 2020 Work Programme 2016-2017 / Secure, Clean and Efficient Energy

(857 KB)

Horizon 2020 Work Programme 2016-2017 / Secure Societies - Protecting Freedom and Security of Europe and its Citizens ...

(1,091 KB)

Horizon 2020 Work Programme 2016-2017 / Smart, Green and Integrated Transport

(378 KB)

Horizon 2020 Work Programme 2016-2017 / Spreading Excellence and Widening Participation

(4,594 KB)

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

(4,488 KB)

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Περιφέρειας Αττικής

(3,018 KB)

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

(6,544 KB)

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

(4,820 KB)

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

E-book

Γυρίστε σελίδα στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο.