Είστε εδώ

Βιβλιοθήκη

Φίλτρα Αναζήτησης

π.χ., 27/06/2019
π.χ., 27/06/2019
PDF icon   (141.69 KB)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Προσδιορισμός των Λειτουργικών Μορφών και Κατηγοριών των Τουριστικών Κ...
02/12/2016
PDF icon   (15.18 MB)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2015-2020
08/12/2015
PDF icon   (50.34 KB)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων
30/11/2016
PDF icon   (110.48 KB)
ΕΣΠΑ
Προσβασιμότητα στα Άτομα με Αναπηρία
30/11/2016
PDF icon   (1.32 MB)
ΕΣΠΑ
Οδηγός Χρήσης του Ορισμού των ΜΜΕ
20/11/2014
PDF icon   (4.2 MB)
ΕΣΠΑ
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 2008
01/11/2013
PDF icon   (249.55 KB)
ΕΣΠΑ
Κοινοτικό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων για την Έρευνα και Ανάπτυξη και...
30/12/2013
PDF icon   (543.16 KB)
ΕΣΠΑ
Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών ΕΣΠΑ 2014-2020
20/10/2016
PDF icon   (2.11 MB)
ΕΣΠΑ
Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020
01/05/2014

Σελίδες

E-book

Γυρίστε σελίδα
στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο. 

Δείτε περισσότερα