Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Βιβλιοθήκη

Φίλτρα Αναζήτησης

Ημερομηνία δημοσίευσης
Θεματολογία εγγράφων

(170 KB)

Τροποποίηση Καθεστώτων Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

(124 KB)

Έγκριση Προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο Μέτρου 19 ΠΑΑ 2014-2020 & Προτεραιότητας 4 ΕΠΑλΘ 2014-2020

(387 KB)

Πλαίσιο Υλοποίησης Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020 Παρεμβάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα

(140 KB)

Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα κα- θεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού ...

(144 KB)

Πλαίσιο Λειτουργίας Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020

(14,621 KB)

1η Τροποποίηση - Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

(2,308 KB)

Οδηγός Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων

(95 KB)

Εγχειρίδιο Ερωτήσεων-Απαντήσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

(2,367 KB)

Horizon 2020: Two Years On

E-book

Γυρίστε σελίδα στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο.