Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Βιβλιοθήκη

Φίλτρα Αναζήτησης

Ημερομηνία δημοσίευσης
Θεματολογία εγγράφων

(124 KB)

Έγκριση Προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο Μέτρου 19 ΠΑΑ 2014-2020 & Προτεραιότητας 4 ΕΠΑλΘ 2014-2020

(387 KB)

Πλαίσιο Υλοποίησης Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020 Παρεμβάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα

(140 KB)

Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα κα- θεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού ...

(144 KB)

Πλαίσιο Λειτουργίας Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020

(14,621 KB)

1η Τροποποίηση - Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

(2,308 KB)

Οδηγός Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων

(95 KB)

Εγχειρίδιο Ερωτήσεων-Απαντήσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

(2,367 KB)

Horizon 2020: Two Years On

(853 KB)

Θεματικοί Τομείς της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

E-book

Γυρίστε σελίδα στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο.