Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Νέα

Φίλτρα Αναζήτησης

Ημερομηνία δημοσίευσης
Θεματολογία νέων

ΕΣΠΑ

Νέο Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για την Ενιαία Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

19/05/2017

Δημοσιεύθηκε ενημερωμένο αρχείο Ερωτήσεων – Απαντήσεων για την Ενιαία Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ». Επισημαίνεται ότι έχουν εμπλουτιστεί οι απαντήσεις της προηγούμενης έκδοσης, ενώ έχουν προστεθεί 16 νέες ερωτήσεις για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ξεκίνησαν τα Προγράμματα Κατάρτισης των Νέων Γεωργών

19/05/2017

Ξεκίνησαν τα προγράμματα κατάρτισης των Νέων Γεωργών δικαιούχων από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Η δράση στοχεύει στην επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για νέους γεωργούς, έτσι ώστε να τους δοθούν οι απαραίτητες γνώσεις για να γίνουν επιχειρηματίες αγρότες οι οποίοι ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ξεκίνησαν οι Υποβολές Αιτήσεων στη Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, Εμπορία ή και Ανάπτυξη με το Τελικό Προϊόν να είναι Γεωργικό»

15/05/2017

Άνοιξε το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, Εμπορία ή και Ανάπτυξη με το Τελικό Προϊόν να είναι Γεωργικό». Στόχος της Δράσης είναι η στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, την εμπορία ή/και την ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, μέσω της αύξησης ...

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης για την Ενδιάμεση Αξιολόγηση του Ορίζοντα 2020

12/05/2017

Στη δημοσιότητα τέθηκε η έκθεση των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης για την ενδιάμεση αξιολόγηση του Ορίζοντα 2020. Η αξιολόγηση μέσω δημόσιας διαβούλευσης πραγματοποιήθηκε για να εξεταστούν η συνεκτικότητα, η αποτελεσματικότητα, η προστιθέμενη αξία της ΕΕ και η συνάφεια του προγράμματος.Ο Ορίζοντας 2020 είναι το πρόγραμμα πλαίσιο για την Έρευνα και ...

ΕΣΠΑ

Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολών για την Ενιαία Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

11/05/2017

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ», ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Οι δυνητικοί δικαιούχοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 7/6/2017.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Παράταση Αιτήσεων Υπαγωγής Αναπτυξιακού Νόμου

25/04/2017

Παράταση των αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» του Αναπτυξιακού Νόμου, εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Το Υπουργείο ανταποκρίθηκε στα αιτήματα των υποψήφιων επενδυτών με τη νέα καταληκτική ημερομηνία να είναι στις 31/05/2017.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Απολογιστικά Στοιχεία Αιτήσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016

19/04/2017

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων, κ. Λόης Λαμπριανίδης, μέχρι τις 2/3/2017 είχαν υποβληθεί συνολικά 707 επενδυτικά σχέδια στα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 Γενική Επιχειρηματικότητα και Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ. Αναλυτικότερα, για τα ανωτέρω καθεστώτα, υποβλήθηκαν 427 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ...

ΕΣΠΑ

Έκδοση Πρώτης Απόφασης Ένταξης στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

18/04/2017

Εκδόθηκε η πρώτη απόφαση ένταξης 699 επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε €17,69 εκ., ενώ οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων εντός 20 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.Σύντομα ...