Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Νέα

Φίλτρα Αναζήτησης

Ημερομηνία δημοσίευσης
Θεματολογία νέων

ΕΣΠΑ

Νέα Παράταση της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολών για την Ενιαία Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

06/06/2017

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε εκ νέου παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών για την Ενιαία Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ». Οι δυνητικοί δικαιούχοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 15/6/2017.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Οδηγίες Συμπλήρωσης του Εντύπου Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος για Επενδυτικούς Φορείς που Κάνουν Χρήση του Κινήτρου της Φορολογικής Απαλλαγής του ν. 3299/2004

06/06/2017

Το Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Κινήτρων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, εξέδωσε οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος «Ν» για επενδυτικούς φορείς που κάνουν χρήση του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής του Επενδυτικού Νόμου 3299/2004.Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει ότι ο κωδικός 045 του εντύπου προορίζεται αποκλειστικά για την καταχώρηση του αφορολόγητου ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Προδημοσίευση «Σχεδίων Βελτίωσης» (Δράσεις 4.1.1 & 4.1.3)

06/06/2017

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εξέδωσε την προδημοσίευση που αφορά στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Στόχος των «Σχεδίων Βελτίωσης» είναι ...

ΕΣΠΑ

7η Τροποποίηση της Πρόσκλησης «Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους στις Νέες Αγορές»

01/06/2017

To Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εξέδωσε την 7η τροποποίηση της πρόσκλησης για τη Δράση Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους στις Νέες Αγορές. Η τροποποίηση εστιάζεται συνοπτικά στα ακόλουθα σημεία:Αύξηση του προϋπολογισμού του πρώτου κύκλου της Δράσης, από €110 εκ. σε €220 εκ.Παροχή ...

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Παράταση Υποβολής Φακέλων Τεκμηρίωσης στα Καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

29/05/2017

Με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Φακέλων Τεκμηρίωσης του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, για τα καθεστώτα «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους». Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής για τους Φακέλους Τεκμηρίωσης παρατείνεται έως τις 15/7/2017.Σημειώνεται ότι δεν παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία για ...

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Παράταση για τα Επενδυτικά Σχέδια που Έχουν Υπαχθεί στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011

25/05/2017

Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων ανακοίνωσε ότι παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011. Οι δικαιούχοι καλούνται να έχουν ολοκληρώσει το 50% των επενδυτικών τους σχεδίων έως τις 31/12/2017.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σε Δημόσια Διαβούλευση το Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών»

24/05/2017

Ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση του Μέτρου 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020. Στόχος του Μέτρου είναι η συσπείρωση των παραγωγών σε ομάδες ή οργανώσεις ώστε να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη – μέσω της αύξησης ...

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Σε Ετήσια Βάση €300 εκ. από το ΠΔΕ για τον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016

23/05/2017

Με το νόμο 4387/2016, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 19/05/2017, κατοχυρώνονται τα ετήσια κονδύλια του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Αναλυτικά, το σχετικό άρθρο αναφέρει ότι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διατίθεται συνολικό ποσό έως €300 εκ. κατ’ έτος, με ισόποσο επιπρόσθετο όριο στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, για τη χρηματοδότηση ...