Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Νέα

Φίλτρα Αναζήτησης

Ημερομηνία δημοσίευσης
Θεματολογία νέων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τροποποίηση και Αντικατάσταση 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 4.2.2 «Μεταποίηση, Εμπορία ή και Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων με Τελικό Προϊόν Μη Γεωργικό»

13/07/2017

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εξέδωσε Τροποποίηση και Αντικατάσταση της 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στη Δράση 4.2.2 «Μεταποίηση, Εμπορία ή και Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων με Τελικό Προϊόν Μη Γεωργικό», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.Η υποβολή προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ξεκινάει στις ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αποτελέσματα Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» για τις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας και Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

11/07/2017

Εκδόθηκαν οι λίστες των δικαιούχων του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για τις περιφέρειες Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.Τις επόμενες μέρες, αναμένεται να δημοσιευτούν οι λίστες που αφορούν τις υπόλοιπες περιφέρειες για τους συνολικά 14.670 δικαιούχους του ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αποτελέσματα Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» για τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας

07/07/2017

Εκδόθηκαν οι λίστες των δικαιούχων του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για τις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας.Τις επόμενες μέρες, αναμένεται να δημοσιευτούν οι λίστες που αφορούν τις υπόλοιπες περιφέρειες για τους συνολικά 14.670 δικαιούχους του Υπομέτρου.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε ...

ΕΣΠΑ

Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Δράσης «Αναβάθμιση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους στις Νέες Αγορές».

07/07/2017

Αναρτήθηκε προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)». Οι Δικαιούχοι καλούνται έως την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017, να προσκομίσουν ...

ΕΣΠΑ

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Α΄Κύκλος

07/07/2017

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης εξέδωσε τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Α΄ Κύκλος, στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)».Η Απόφαση τροποποιείται λόγω ένταξης επιπλέον 673 πράξεων στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αποτελέσματα Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» για τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Θεσσαλίας

06/07/2017

Εκδόθηκαν οι λίστες των δικαιούχων του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για τις περιφέρειες Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Θεσσαλίας.Τις επόμενες μέρες, αναμένεται να δημοσιευτούν οι λίστες που αφορούν τις υπόλοιπες περιφέρειες για τους συνολικά 14.670 δικαιούχους του Υπομέτρου.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε ...

ΕΣΠΑ

Ξεκίνησε η Υποβολή Αιτήσεων για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β' Κύκλος)»

06/07/2017

Ενεργοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου, το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για την υποβολή των αιτήσεων της 1ης περιόδου για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β΄ Κύκλος)». Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συναφούς ...

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήματος Παράτασης για τα Επενδυτικά Σχέδια που Έχουν Υπαχθεί στον Επενδυτικό Νόμο 3299/2004

29/06/2017

Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων εξέδωσε ανακοίνωση με οδηγίες για την υποβολή αιτήματος παράτασης ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον 3299/2004 και έχουν υλοποιήσει το 50% του οικονομικού τους αντικειμένου. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτημάτων παράτασης ορίζεται η 31/7/2017. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών ...