Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Νέα

Φίλτρα Αναζήτησης

Ημερομηνία δημοσίευσης
Θεματολογία νέων

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Δικαιολογητικά Παράτασης για τα Επενδυτικά Σχέδια που έχουν Υπαχθεί στους Επενδυτικούς Νόμους 3299/2004 και 3908/2011

21/03/2017

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εξέδωσε ανακοίνωση καθορίζοντας τη διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των Επενδυτικών Νόμων 3299/2004 και 3908/2011 και που έχουν σκοπό την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης για 15 επιπλέον μήνες.

ΕΣΠΑ

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

14/03/2017

Σύμφωνα με την πρόσκληση, οι προτάσεις θα υποβάλλονται από 23/3/2017 έως 17/5/2017. Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μέσω της διασύνδεσης της επιχειρηματικότητας με την έρευνα και την καινοτομία.Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Οδηγός Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης 2014-2020

06/03/2017

Στόχος της ΕΕ είναι να παρουσιάσει τις πιο σημαντικές Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις με απλοποιημένο τρόπο και να παρέχει στους δυνητικούς δικαιούχους τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες που τους προσφέρει.Λόγω της συνεχόμενης ανανέωσης των στοιχείων χρηματοδότησης, ο οδηγός θα ενημερώνεται τακτικά.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Πρόσθετη παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα του Αναπτυξιακού νόμου 4399/16

25/01/2017

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, έως τις 30/01/2017. Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι τεκμηρίωσης δύναται να υποβάλλονται μέχρι την 20/02/2017.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ξεκίνησαν οι υποβολές αιτήσεων για το Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

25/01/2017

Οι ενδιαφερόμενοι αγρότες καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις στήριξης στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ (για είσοδο στο Πληροφοριακό Σύστημα πατήστε εδώ) από τις 24/01/2017 έως τις 22/02/2017Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Απολογιστική Έκθεση της ΕΕ για τον Ορίζοντα 2020

10/01/2017

Η έκθεση της Ε.Ε. “Horizon 2020: Two Years On” παρουσιάζει τα αποτελέσματα του προγράμματος "Ορίζοντας 2020" για τη διετία 2014-2015, κυρίως ως προς την κατανομή της χρηματοδότησης και τη συμμετοχή ανά κράτος – μέλος. Συνολικά, την εξεταζόμενη διετία, υποβλήθηκαν από όλα τα κράτη-μέλη 76.000 προτάσεις, εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι ...

ΕΣΠΑ

Επιλέξιμοι Θεματικοί Τομείς για την Αναμενόμενη Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

10/01/2017

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), εξέδωσε μελέτη με τους επιλέξιμους θεματικούς τομείς για την αναμενόμενη Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να αναλύουν ξεκάθαρα σε ποιόν τομέα και υποτομέα εμπίπτει το προτεινόμενο επενδυτικό τους σχέδιο κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων του Υπομέτρου «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

29/12/2016

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με δελτίο τύπου ανακοίνωσε νέα παράταση υποβολής αιτήσεων για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να οριστικοποιήσουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων μέχρι τις 16/01/2017. Αντίστοιχα, παρατείνεται και η καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης του φυσικού φακέλου, στις κατά ...