Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Νέα

Φίλτρα Αναζήτησης

Ημερομηνία δημοσίευσης
Θεματολογία νέων

ΕΣΠΑ

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Δικαιολογητικών της Δράσης "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης"

29/11/2016

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών ένταξης της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» εξέδωσε η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ.Οι δυνητικοί δικαιούχοι καλούνται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016.Η απόφαση αναφέρει ότι, τα δικαιολογητικά για όσες αιτήσεις χρηματοδότησης ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση του υπομέτρου «Στήριξη για Επενδύσεις στη Μεταποίηση, Εμπορία ή και Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων»

16/11/2016

Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση του υπομέτρου «Στήριξη για Επενδύσεις στη Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.Στόχος του υπομέτρου είναι:η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων,η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας,η χρήση νέων τεχνολογιών και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον,η διευκόλυνση της ένταξης των επαγγελματιών αγροτών στην μεταποίηση.Η ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εγκύκλιος για τον Χαρακτηρισμό των Νεοεισερχόμενων στον Αγροτικό Τομέα ως Επαγγελματίες Αγρότες.

10/11/2016

Η εγκύκλιος περιγράφει την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι αναφορικά με την έκδοση βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΑΑΕ με την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη νεοεισερχόμεου στον αγροτικό τομέα. Επίσης η εγκύκλιος εμπεριέχει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολολήρωση της διαδικασίας με την διευκρίνηση ότι λόγω ...

ΕΣΠΑ

Πορεία δράσεων επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 2014 - 2020

08/09/2016

Ανακοίνωση εξέδωσε το γραφείο τύπου του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού, αναφορικά με ερώτηση που κατατέθηκε στην Βουλή από οκτώ βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με την πορεία των δράσεων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Συγκεκριμένα:Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων ...

ΕΣΠΑ

Προδημοσίευση Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

22/08/2016

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης ...