Είστε εδώ

Νέα Χρηματοδοτήσεων

Φίλτρα Αναζήτησης

π.χ., 15/12/2017
π.χ., 15/12/2017
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
11/12/2017
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εξέδωσε διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των Δράσεων 4.2.1 «Μεταποίηση, Εμπορία ή και Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων...
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
07/12/2017
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εξέδωσε δύο Υπουργικές Αποφάσεις που περιλαμβάνουν το πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος LEADER (Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)....
ΕΣΠΑ
07/12/2017
Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης εξέδωσε την 5η τροποποίηση της πρόσκλησης για τη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ...
ΕΣΠΑ
04/12/2017
Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ανακοίνωσε την  τροποποίηση της απόφασης του προσωρινού καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων και του καταλόγου με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των...
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
04/12/2017
Τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Οικονομίας & Ανάπτυξης εξέδωσαν δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) αναφορικά με τα επενδυτικά σχέδια που μπορούν να υπαχθούν  στα...
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
30/11/2017
Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης εξέδωσε απόφαση σχετικά με την συγχώνευση της 3ης, 4ης, 5ης, 6ης και 7ης δόσης της επιχορήγησης στα επενδυτικά σχέδια των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 για τα...
ΕΣΠΑ
30/11/2017
Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης εξέδωσε απόφαση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την Έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης του Παραρτήματος IV της...

Σελίδες

E-book

Γυρίστε σελίδα
στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο. 

Δείτε περισσότερα