Είστε εδώ

Νέα Χρηματοδοτήσεων

Φίλτρα Αναζήτησης

π.χ., 18/10/2017
π.χ., 18/10/2017
ΕΣΠΑ
17/10/2017
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων εξέδωσε προσωρινό κατάλογο Δυνητικών Δικαιούχων και κατάλογο μη επιλέξιμων προς χρηματοδότηση ερευνητικών έργων για τη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «...
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
13/10/2017
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εξέδωσε απόφαση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στήριξης στη Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, Εμπορία ή και Ανάπτυξη...
ΕΣΠΑ
12/10/2017
Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης εξέδωσε απόφαση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών ένταξης στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας...
ΕΣΠΑ
02/10/2017
Ανοίγει σήμερα 02/10/2017 το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020) για την υποβολή προτάσεων έργων στη Δράση «Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια», του Επιχειρησιακού Προγράμματος...
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
29/09/2017
Η Τράπεζα Πειραιώς επεκτείνοντας την υφιστάμενη συνεργασία της με διεθνείς  Αναπτυξιακούς Φορείς, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα...
ΕΣΠΑ
29/09/2017
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εξέδωσε απόφαση σχετικά με την αύξηση της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική Αναβάθμιση...
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
27/09/2017
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Μεταποίηση, Εμπορία ή και Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων με Τελικό...

Σελίδες

E-book

Γυρίστε σελίδα
στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο. 

Δείτε περισσότερα