Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Νέα

Φίλτρα Αναζήτησης

Ημερομηνία δημοσίευσης
Θεματολογία νέων

ΕΣΠΑ

Εξάντληση προϋπολογισμού "Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ"

27/11/2023

Βάσει σχετικής ανακοίνωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού, δεν είναι πλέον δυνατή η υποβολή αιτήσεων στη ΔράσηΠράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» για όσες αιτήσεις αφορούν τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, ...

ΕΣΠΑ

18η Τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

15/11/2023

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών δημοσίευσε την 18η Τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για όλα τα έργα της δράσης, έως τις 31.12.2023.

ΕΣΠΑ

Προδημοσίευση Δράσης: Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

13/10/2023

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση της Δράσης: "Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων" στο πλαίσιο του πρόγραμματος Ανταγωνιστικότητα, του ΕΣΠΑ 2021-2027. Η δράση αυτή, ενισχύει υπό σύσταση ή νεοσύστατες επιχειρήσεις, που θα δραστηριοποιηθούν σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανκού εμπορίου και ...

ΕΣΠΑ

Προδημοσίευση Δράσης: Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών επιχειρήσεων

13/10/2023

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση της Δράσης: "Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουρσιτκών Επιχειρήσεων" στο πλαίσιο του πρόγραμματος Ανταγωνιστικότητα, του ΕΣΠΑ 2021-2027. Η δράση αυτή, ενισχύει υπό σύσταση ή νεοσύστατες επιχειρήσεις, στον κλάδο του Τουρισμού. Το ποσοστό της ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει υπό προϋποθέσεις έως 60% και ...

ΕΣΠΑ

Εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜΜΕ» για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική, Ν. Αιγαίο)

03/10/2023

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΥΔ του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, για τη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜΜΕ» δεν είναι δυνατή η οριστικοποίηση της υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική, Ν. Αιγαίο) λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι παραμένει ως δυνατότητα η επεξεργασία αιτήσεων χρηματοδότησης, υπό τη μορφή σχεδίου ...

ΕΣΠΑ

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

02/10/2023

Μετά τις νεότερες απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2021-2027, δημοσιεύθηκαν οι 2ες τροποποίησεις των προσκλήσεων για τις δράσεις: «Πράσινος Μετασχηματισμός» και «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» σύμφωνα με τις οποίες η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου ...

ΕΣΠΑ

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

02/10/2023

Μετά τις νεότερες απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2021-2027, δημοσιεύθηκαν οι 2ες τροποποίησεις των προσκλήσεων για τις δράσεις: «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» σύμφωνα με τις οποίες η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού ...