Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Βιβλιοθήκη

Φίλτρα Αναζήτησης

Ημερομηνία δημοσίευσης
Θεματολογία εγγράφων

(322 KB)

Τροποποίηση ΥΑ πλαισίου υλοποίησης υπομέτρου 19.4, του Προγράμματος Αγ

(172 KB)

Διευκρινίσεις για δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ οι οποίες χορηγούνται με το άρ.14 του Καν. 651/2014- ΄΄χαρακτήρας κινήτρου΄΄

(54 KB)

Περί ύπαρξης βαρών σε ιδιωτικά έργα CLLD LEADER

(482 KB)

1η Τροποποίηση Πλαισίου Υλοποίησης LEADER 2014-2020 Παρεμβάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα

(3,359 KB)

Επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη

(170 KB)

Τροποποίηση Καθεστώτων Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

(124 KB)

Έγκριση Προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο Μέτρου 19 ΠΑΑ 2014-2020 & Προτεραιότητας 4 ΕΠΑλΘ 2014-2020

(387 KB)

Πλαίσιο Υλοποίησης Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020 Παρεμβάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα

(140 KB)

Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα κα- θεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού ...

E-book

Γυρίστε σελίδα στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο.