Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Νέα

Φίλτρα Αναζήτησης

Ημερομηνία δημοσίευσης
Θεματολογία νέων

ΕΣΠΑ

Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολών για την Ενιαία Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

11/05/2017

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ», ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Οι δυνητικοί δικαιούχοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 7/6/2017.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Παράταση Αιτήσεων Υπαγωγής Αναπτυξιακού Νόμου

25/04/2017

Παράταση των αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» του Αναπτυξιακού Νόμου, εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Το Υπουργείο ανταποκρίθηκε στα αιτήματα των υποψήφιων επενδυτών με τη νέα καταληκτική ημερομηνία να είναι στις 31/05/2017.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Απολογιστικά Στοιχεία Αιτήσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016

19/04/2017

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων, κ. Λόης Λαμπριανίδης, μέχρι τις 2/3/2017 είχαν υποβληθεί συνολικά 707 επενδυτικά σχέδια στα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 Γενική Επιχειρηματικότητα και Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ. Αναλυτικότερα, για τα ανωτέρω καθεστώτα, υποβλήθηκαν 427 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ...

ΕΣΠΑ

Έκδοση Πρώτης Απόφασης Ένταξης στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

18/04/2017

Εκδόθηκε η πρώτη απόφαση ένταξης 699 επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε €17,69 εκ., ενώ οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων εντός 20 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.Σύντομα ...

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Δικαιολογητικά Παράτασης για τα Επενδυτικά Σχέδια που έχουν Υπαχθεί στους Επενδυτικούς Νόμους 3299/2004 και 3908/2011

21/03/2017

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εξέδωσε ανακοίνωση καθορίζοντας τη διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των Επενδυτικών Νόμων 3299/2004 και 3908/2011 και που έχουν σκοπό την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης για 15 επιπλέον μήνες.

ΕΣΠΑ

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

14/03/2017

Σύμφωνα με την πρόσκληση, οι προτάσεις θα υποβάλλονται από 23/3/2017 έως 17/5/2017. Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μέσω της διασύνδεσης της επιχειρηματικότητας με την έρευνα και την καινοτομία.Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Οδηγός Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης 2014-2020

06/03/2017

Στόχος της ΕΕ είναι να παρουσιάσει τις πιο σημαντικές Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις με απλοποιημένο τρόπο και να παρέχει στους δυνητικούς δικαιούχους τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες που τους προσφέρει.Λόγω της συνεχόμενης ανανέωσης των στοιχείων χρηματοδότησης, ο οδηγός θα ενημερώνεται τακτικά.