Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Νέα

Φίλτρα Αναζήτησης

Ημερομηνία δημοσίευσης
Θεματολογία νέων

ΕΣΠΑ

6η Τροποποίηση της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- A' Κύκλος»

07/06/2017

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης εξέδωσε την 6η τροποποίηση της πρόσκλησης για τη Δράση Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η τροποποίηση εστιάζεται συνοπτικά στα ακόλουθα σημεία:Αύξηση του προϋπολογισμού του πρώτου κύκλου της Δράσης, από €50 εκ. σε €75 εκ.Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διαδικασία είσπραξης επιχορήγησης μέσω Ανοιχτού Καταπιστευτικού ...

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Οδηγός Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων

07/06/2017

Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης εξέδωσε Οδηγό για τη διαδικασία Ελέγχου των Ιδιωτικών Επενδύσεων. Ο Οδηγός έχει ως στόχο να καλύψει τις απαιτήσεις μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας ελέγχου, βασιζόμενος στις ρυθμίσεις του θεσμικού πλαισίου των Αναπτυξιακών Νόμων και της Ενωσιακής Νομοθεσίας Κρατικών Ενισχύσεων.

ΕΣΠΑ

Νέα Παράταση της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολών για την Ενιαία Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

06/06/2017

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε εκ νέου παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών για την Ενιαία Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ». Οι δυνητικοί δικαιούχοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 15/6/2017.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Οδηγίες Συμπλήρωσης του Εντύπου Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος για Επενδυτικούς Φορείς που Κάνουν Χρήση του Κινήτρου της Φορολογικής Απαλλαγής του ν. 3299/2004

06/06/2017

Το Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Κινήτρων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, εξέδωσε οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος «Ν» για επενδυτικούς φορείς που κάνουν χρήση του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής του Επενδυτικού Νόμου 3299/2004.Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει ότι ο κωδικός 045 του εντύπου προορίζεται αποκλειστικά για την καταχώρηση του αφορολόγητου ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Προδημοσίευση «Σχεδίων Βελτίωσης» (Δράσεις 4.1.1 & 4.1.3)

06/06/2017

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εξέδωσε την προδημοσίευση που αφορά στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Στόχος των «Σχεδίων Βελτίωσης» είναι ...

ΕΣΠΑ

7η Τροποποίηση της Πρόσκλησης «Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους στις Νέες Αγορές»

01/06/2017

To Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εξέδωσε την 7η τροποποίηση της πρόσκλησης για τη Δράση Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους στις Νέες Αγορές. Η τροποποίηση εστιάζεται συνοπτικά στα ακόλουθα σημεία:Αύξηση του προϋπολογισμού του πρώτου κύκλου της Δράσης, από €110 εκ. σε €220 εκ.Παροχή ...

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Παράταση Υποβολής Φακέλων Τεκμηρίωσης στα Καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

29/05/2017

Με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Φακέλων Τεκμηρίωσης του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, για τα καθεστώτα «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους». Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής για τους Φακέλους Τεκμηρίωσης παρατείνεται έως τις 15/7/2017.Σημειώνεται ότι δεν παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία για ...