Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Νέα

Φίλτρα Αναζήτησης

Ημερομηνία δημοσίευσης
Θεματολογία νέων

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Παράταση για τα Επενδυτικά Σχέδια που Έχουν Υπαχθεί στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011

25/05/2017

Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων ανακοίνωσε ότι παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011. Οι δικαιούχοι καλούνται να έχουν ολοκληρώσει το 50% των επενδυτικών τους σχεδίων έως τις 31/12/2017.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σε Δημόσια Διαβούλευση το Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών»

24/05/2017

Ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση του Μέτρου 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020. Στόχος του Μέτρου είναι η συσπείρωση των παραγωγών σε ομάδες ή οργανώσεις ώστε να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη – μέσω της αύξησης ...

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Σε Ετήσια Βάση €300 εκ. από το ΠΔΕ για τον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016

23/05/2017

Με το νόμο 4387/2016, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 19/05/2017, κατοχυρώνονται τα ετήσια κονδύλια του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Αναλυτικά, το σχετικό άρθρο αναφέρει ότι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διατίθεται συνολικό ποσό έως €300 εκ. κατ’ έτος, με ισόποσο επιπρόσθετο όριο στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, για τη χρηματοδότηση ...

ΕΣΠΑ

Νέο Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για την Ενιαία Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

19/05/2017

Δημοσιεύθηκε ενημερωμένο αρχείο Ερωτήσεων – Απαντήσεων για την Ενιαία Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ». Επισημαίνεται ότι έχουν εμπλουτιστεί οι απαντήσεις της προηγούμενης έκδοσης, ενώ έχουν προστεθεί 16 νέες ερωτήσεις για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ξεκίνησαν τα Προγράμματα Κατάρτισης των Νέων Γεωργών

19/05/2017

Ξεκίνησαν τα προγράμματα κατάρτισης των Νέων Γεωργών δικαιούχων από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Η δράση στοχεύει στην επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για νέους γεωργούς, έτσι ώστε να τους δοθούν οι απαραίτητες γνώσεις για να γίνουν επιχειρηματίες αγρότες οι οποίοι ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ξεκίνησαν οι Υποβολές Αιτήσεων στη Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, Εμπορία ή και Ανάπτυξη με το Τελικό Προϊόν να είναι Γεωργικό»

15/05/2017

Άνοιξε το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, Εμπορία ή και Ανάπτυξη με το Τελικό Προϊόν να είναι Γεωργικό». Στόχος της Δράσης είναι η στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, την εμπορία ή/και την ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, μέσω της αύξησης ...

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης για την Ενδιάμεση Αξιολόγηση του Ορίζοντα 2020

12/05/2017

Στη δημοσιότητα τέθηκε η έκθεση των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης για την ενδιάμεση αξιολόγηση του Ορίζοντα 2020. Η αξιολόγηση μέσω δημόσιας διαβούλευσης πραγματοποιήθηκε για να εξεταστούν η συνεκτικότητα, η αποτελεσματικότητα, η προστιθέμενη αξία της ΕΕ και η συνάφεια του προγράμματος.Ο Ορίζοντας 2020 είναι το πρόγραμμα πλαίσιο για την Έρευνα και ...