Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Νέα

Φίλτρα Αναζήτησης

Ημερομηνία δημοσίευσης
Θεματολογία νέων

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήματος Παράτασης για τα Επενδυτικά Σχέδια που Έχουν Υπαχθεί στον Επενδυτικό Νόμο 3299/2004

29/06/2017

Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων εξέδωσε ανακοίνωση με οδηγίες για την υποβολή αιτήματος παράτασης ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον 3299/2004 και έχουν υλοποιήσει το 50% του οικονομικού τους αντικειμένου. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτημάτων παράτασης ορίζεται η 31/7/2017. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δημοσίευση Δράσης 4.2.2 «Μεταποίηση, Εμπορία ή και Ανάπτυξη με το Τελικό Προϊόν να είναι μη Γεωργικό»

26/06/2017

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων δημοσίευσε την Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στη Δράση 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη Γεωργικών προϊόντων με το τελικό προϊόν να είναι μη γεωργικό». Στόχος της Δράσης είναι η στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση, την εμπορία ή/και την ανάπτυξη γεωργικών ...

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Έναρξη Διάθεσης Χρηματοδοτήσεων με την Εγγύηση του COSME από την Τράπεζα Πειραιώς

21/06/2017

Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνέχεια της συμφωνίας που υπέγραψε τον Απρίλιο του 2017 με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) ξεκίνησε τη διάθεση δανειακών προϊόντων στο πλαίσιο του προγράμματος COSME. Η Τράπεζα Πειραιώς λαμβάνοντας την εγγύηση του ΕΤαΕ, θα διοχετεύσει 170 εκατ. Ευρώ σε μικρομεσαίες ...

ΕΣΠΑ

Ολοκλήρωση Α’ Κύκλου «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

21/06/2017

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, ολοκληρώθηκε στις 15/6/2017 η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης του Α' Κύκλου της ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ». Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μέσω της διασύνδεσης της επιχειρηματικότητας με την έρευνα και την ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2η Πρόσκληση του Υπομέτρου «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

20/06/2017

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εξέδωσε την Προδημοσίευση της 2ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών». Η 2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης του Υπομέτρου, εφαρμόζεται στις Περιφέρειες στις οποίες μετά την 1η Πρόσκληση, προέκυψε υπόλοιπο δημόσιας δαπάνης και οι οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για νέα προκήρυξη του προγράμματος εντός του ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

09/06/2017

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων δημοσίευσε την Απόφαση Ένταξης Πράξεων του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Για τη Δράση 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία» η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε €75,4 εκ., ενώ για τη Δράση 11.2.1 «Ενισχύσεις ...

ΕΣΠΑ

Πρόσκληση για τον Β’ Κύκλο της Δράσης «Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

08/06/2017

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης εξέδωσε την Πρόσκληση για τη Δράση «Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» με συνολικό προϋπολογισμό €80 εκατ. Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συναφούς με την ειδικότητά τους, σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο ...