Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Λεπτομερής Αναζήτηση

Εδώ, μπορείτε να αναζητήσετε τα προγράμματα χρηματοδότησης που σας ταιριάζουν. Επιλέγοντας τα κατάλληλα φίλτρα προγράμματα που σχετίζονται με τις δικές σας επενδυτικές ανάγκες.

Βρέθηκαν συνολικα 230 προγράμματα ενίσχυσης.

Κριτήρια Αναζήτησης

Καθαρισμός Φίλτρων

Κατάσταση

Πρόγραμμα Ενίσχυσης

Δραστηριότητα

Περιφέρεια Επένδυσης

Δαπάνες

Δικαιούχοι

Τύπος Επιχείρησης

Μέγεθος Επιχείρησης

  • Ανοιχτό Πρόγραμμα
  • Απομένουν: 44 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής

Στόχος της δράσης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» είναι η ενίσχυση συνεργατικών ερευνητικών έργων με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της σύνδεσης έρευνας/καινοτομίας και παραγωγής. Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των ...

Ύψος Επένδυσης

Έως €400.000

Επιδότηση:

Έως 80%

Προθεσμία:

14/01/2021

  • Ανοιχτό Πρόγραμμα
  • Απομένουν: 44 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής

Στόχος της δράσης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» είναι η ενίσχυση συνεργατικών ερευνητικών έργων με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της σύνδεσης έρευνας/καινοτομίας και παραγωγής. Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των ...

Ύψος Επένδυσης

Έως €400.000

Επιδότηση:

Έως 80%

Προθεσμία:

14/01/2021

  • Ανοιχτό Πρόγραμμα
  • Απομένουν: 10 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στο Βόρειο Αιγαίο στο πλαίσιο του Ε.Π. Βορείου Αιγαίου 2014-2020

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφήμη επιστρεπτέας επιχορήγησηςΣυνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης€25.000.000

Επιδότηση:

€5.000 - €50.000

Προθεσμία:

11/12/2020

  • Ανοιχτό Πρόγραμμα

ΕΣΠΑ

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Στόχος της δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων είναι η ενίσχυση των Μικρών και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κάτωθι τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ. Αγροδιατροφή / Βιομηχανία ΤροφίμωνΕνέργειαΕφοδιαστική ΑλυσίδαΠολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)ΠεριβάλλονΤεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕΥγείαΥλικά - Κατασκευές

Ύψος Επένδυσης

€20.000 - €200.000

Επιδότηση:

50%-65%

  • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΣΠΑ

Ψηφιακό Βήμα

Η δράση «Ψηφιακό Βήμα» στοχεύει στην ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Ύψος Επένδυσης

€5.000-€50.000

Επιδότηση:

50%

Προθεσμία:

15/11/2018