Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Λεπτομερής Αναζήτηση

Εδώ, μπορείτε να αναζητήσετε τα προγράμματα χρηματοδότησης που σας ταιριάζουν. Επιλέγοντας τα κατάλληλα φίλτρα προγράμματα που σχετίζονται με τις δικές σας επενδυτικές ανάγκες.

Βρέθηκαν συνολικα 227 προγράμματα ενίσχυσης.

Κριτήρια Αναζήτησης

Καθαρισμός Φίλτρων

Κατάσταση

Πρόγραμμα Ενίσχυσης

Δραστηριότητα

Περιφέρεια Επένδυσης

Δαπάνες

Δικαιούχοι

Τύπος Επιχείρησης

Μέγεθος Επιχείρησης

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 3 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Δυτική Μακεδονία στο πλαίσιο του Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφήμη επιστρεπτέας επιχορήγησηςΣυνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης€10.000.000

Επιδότηση:

€5.000 - €40.000

Προθεσμία:

26/10/2020

 • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΣΠΑ

Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου, ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020

Η Δράση «Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν ή / και digital Marketing» αφορά στην απόκτηση και χρήση υπηρεσιών και προϊόντων ΤΠΕ, συστημάτων ...

Ύψος Επένδυσης

€10.000-€50.000

Επιδότηση:

70%

Προθεσμία:

15/10/2020

 • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΣΠΑ

Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3, ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020

Η Δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3» αφορά στη δημιουργία νέων μικρών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων που αξιοποιούν καινοτόμες ιδέες ή ερευνητικά αποτελέσματα.Με τη συγκεκριμένη Δράση επιδιώκεται:Η ενίσχυση καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.Η δημιουργία κινήτρων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.Η βελτίωση του ...

Ύψος Επένδυσης

€20.000-€300.000

Επιδότηση:

60% ή 70%

Προθεσμία:

15/10/2020

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 49 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, στα πλαίσια του Ε.Π. Πελοπόννησος 2014-2020

Η Δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών» αφορά στην ενίσχυση της ίδρυσης ή/και του εκσυγχρονισμού νέων και υφιστάμενων ΜΜΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.Συνολική ...

Ύψος Επένδυσης

€10.000-€330.000

Επιδότηση:

60%

Προθεσμία:

11/12/2020

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 9 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Πελοπόννησο, στο πλαίσιο του Ε.Π. Πελοποννήσου 2014-2020

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφήμη επιστρεπτέας επιχορήγησηςΣυνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης€30.000.000

Επιδότηση:

€5.000 - €40.000

Προθεσμία:

01/11/2020

 • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΣΠΑ

Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια

Η δράση «Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια» στοχεύει στην ανάπτυξη τεχνικής, επιστημονικής ή οργανωτικής γνώσης σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, στην ανάπτυξη ή εισαγωγή στην αγορά νέων ειδών υδατοκαλλιέργειας, νέων ή σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων, βελτιωμένων διαδικασιών, νέων ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης και στη διερεύνηση της τεχνικής ή οικονομικής σκοπιμότητας των καινοτομιών, των ...

Ύψος Επένδυσης

έως €600.000

Επιδότηση:

30% - 100%

 • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΣΠΑ

Επιχορήγηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων για Απασχόληση Σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι. – ΑΣΠΑΙΤΕ (Πρώην ΣΕΛΕΤΕ)

Στόχος του προγράμματος «Επιχορήγηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων για Απασχόληση Σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι. – ΑΣΠΑΙΤΕ (Πρώην ΣΕΛΕΤΕ)» είναι να δοθεί κίνητρο στις επιχειρήσεις και γενικά στους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, τις Τράπεζες και στους Φορείς, Οργανισμούς ή Υπηρεσίες που δεν υπάγονται στο Δημόσιο Τομέα, να δέχονται σπουδαστές για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησής ...

Επιδότηση:

50%

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 10 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Στερεά Ελλάδα στο πλαίσιο του Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφήμη επιστρεπτέας επιχορήγησηςΣυνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης€10.000.000

Επιδότηση:

€4.000 - €40.000

Προθεσμία:

02/11/2020

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 10 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κρήτη, στο πλαίσιο του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφήμη επιστρεπτέας επιχορήγησηςΣυνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης€50.000.000

Επιδότηση:

€3.000 - €40.000

Προθεσμία:

02/11/2020