Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Λεπτομερής Αναζήτηση

Εδώ, μπορείτε να αναζητήσετε τα προγράμματα χρηματοδότησης που σας ταιριάζουν. Επιλέγοντας τα κατάλληλα φίλτρα προγράμματα που σχετίζονται με τις δικές σας επενδυτικές ανάγκες.

Βρέθηκαν συνολικα 208 προγράμματα ενίσχυσης.

Κριτήρια Αναζήτησης

Καθαρισμός Φίλτρων

Κατάσταση

Πρόγραμμα Ενίσχυσης

Δραστηριότητα

Περιφέρεια Επένδυσης

Δαπάνες

Δικαιούχοι

Τύπος Επιχείρησης

Μέγεθος Επιχείρησης

 • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΣΠΑ

Ψηφιακό Βήμα

Η δράση «Ψηφιακό Βήμα» στοχεύει στην ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Ύψος Επένδυσης

€5.000-€50.000

Επιδότηση:

50%

Προθεσμία:

15/11/2018

 • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΣΠΑ

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Η δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική τους αναβάθμιση.

Ύψος Επένδυσης

€50.000 - €400.000

Επιδότηση:

50%

Προθεσμία:

31/01/2020

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 22 ημέρες πριν τη λήξη
Προθεσμία:

30/06/2020

 • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΣΠΑ

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση- Εκπαίδευση», στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:• στο λιανικό εμπόριο• στην παροχή υπηρεσιών εστίασης• στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης• στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας,προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και ...

Ύψος Επένδυσης

€10.000-€150.000

Επιδότηση:

50%

Προθεσμία:

31/05/2019

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 52 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3, ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020

Η Δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3» αφορά στη δημιουργία νέων μικρών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων που αξιοποιούν καινοτόμες ιδέες ή ερευνητικά αποτελέσματα.Με τη συγκεκριμένη Δράση επιδιώκεται:Η ενίσχυση καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.Η δημιουργία κινήτρων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.Η βελτίωση του ...

Ύψος Επένδυσης

€20.000-€300.000

Επιδότηση:

60% ή 70%

Προθεσμία:

30/07/2020

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 36 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό - αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020

Στόχος της δράσης «Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό - αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3δ.5-6.1) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι να συμβάλει στην παραγωγή νέων, καινοτόμων, βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών, υψηλής προστιθέμενης αξίας, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να ...

Ύψος Επένδυσης

€60.000-€800.000

Επιδότηση:

45%-55%

Προθεσμία:

14/07/2020

 • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΣΠΑ

Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό

Το πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Ύψος Επένδυσης

€100.000

Επιδότηση:

50%

Προθεσμία:

20/12/2019

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα

ΕΣΠΑ

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Στόχος της δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων είναι η ενίσχυση των Μικρών και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κάτωθι τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ. Αγροδιατροφή / Βιομηχανία ΤροφίμωνΕνέργειαΕφοδιαστική ΑλυσίδαΠολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)ΠεριβάλλονΤεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕΥγείαΥλικά - Κατασκευές

Ύψος Επένδυσης

€20.000 - €200.000

Επιδότηση:

50%-65%

 • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΣΠΑ

«Επιχειρηματική Χρηματοδότηση -ΤΕΠΙΧ II»

Σκοπός είναι η ενίσχυση της ρευστότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και διαθέτουν επιλέξιμο Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), μέσω χαμηλότοκων χρηματοδοτικών προϊόντων που προέρχονται από τη συνεπένδυση μεταξύ του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ και της Τράπεζας Πειραιώς (σε αναλογία 1:1,5). Δηλαδή το 60% των κεφαλαίων προέρχεται από την Τράπεζα και ...

Ύψος Επένδυσης

€10.000 - €1.500.000

Προθεσμία:

28/05/2020