Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Λεπτομερής Αναζήτηση

Εδώ, μπορείτε να αναζητήσετε τα προγράμματα χρηματοδότησης που σας ταιριάζουν. Επιλέγοντας τα κατάλληλα φίλτρα προγράμματα που σχετίζονται με τις δικές σας επενδυτικές ανάγκες.

Βρέθηκαν συνολικα 207 προγράμματα ενίσχυσης.

Κριτήρια Αναζήτησης

Καθαρισμός Φίλτρων

Κατάσταση

Πρόγραμμα Ενίσχυσης

Δραστηριότητα

Περιφέρεια Επένδυσης

Δαπάνες

Δικαιούχοι

Τύπος Επιχείρησης

Μέγεθος Επιχείρησης

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 15 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

Προώθηση της Επιχειρηματικότητας μέσω της Δημιουργίας Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής

Στόχος της δράσης «Προώθηση της Επιχειρηματικότητας μέσω της Δημιουργίας Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής είναι η ενίσχυση καινοτομικών διαδικασιών ή/και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή και υπηρεσιών από επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής μέσω της διαμόρφωσης συνεργατικών σχηματισμών επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών ανάπτυξης και διάδοσης γνώσεων, σε τομείς που περιλαμβάνονται στη ...

Ύψος Επένδυσης

€300.000 - €1.200.000

Επιδότηση:

Έως 55%

Προθεσμία:

29/11/2019

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 78 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

Ενίσχυση των συμφωνητικών συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων έρευνας και καινοτομίας, στο πλαίσιο του Ε.Π. Βόρειο Αιγαίο 2014-2020

Στόχος της δράσης «Ενίσχυση των συμφωνητικών συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων έρευνας και καινοτομίας» είναι:αξιοποίηση της τεχνογνωσίας των ερευνητικών φορέων για την περαιτέρω ανάπτυξη και διαφοροποίηση προϊόντων / υπηρεσιών και διαδικασιών τομέων που αποτελούν προτεραιότητα για την Περιφερειακή οικονομία, στήριξη των επιχειρήσεων της Περιφέρειας μέσω των φορέων αυτών, για την ...

Ύψος Επένδυσης

Έως 600.000

Επιδότηση:

Έως 80%

Προθεσμία:

31/01/2020

 • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

ΕΣΠΑ

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Στόχος του προγράμματος «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων σε επιλεγμένους ΚΑΔ δραστηριότητας.

Ύψος Επένδυσης

€25.000-€400.000

Επιδότηση:

45%-50%

Προθεσμία:

15/05/2018

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 18 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Στόχος της Δράσης «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας» είναι η δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης.Τα υποβαλλόμενα ...

Ύψος Επένδυσης

€25.000-€300.000

Επιδότηση:

60%

Προθεσμία:

02/12/2019

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 11 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Στόχος της δράσης «Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας» είναι η στήριξη της δημιουργικής διάστασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας ευκαιρίας, της προβολής των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας και των προϊόντων / υπηρεσιών τους στις διεθνείς αγορές. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω ομάδες:1. Δημιουργική Βιοτεχνία- Βιομηχανία: ...

Ύψος Επένδυσης

€25.000-€300.000

Επιδότηση:

60%

Προθεσμία:

25/11/2019

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 62 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την απόκτηση και χρήση υπηρεσιών και προϊόντων ΤΠΕ, τα οποία θα τις καταστήσουν περισσότερο ανταγωνιστικές και θα βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά, ενώ ταυτόχρονα θα αυξήσουν και την κερδοφορία τους, μέσω ...

Ύψος Επένδυσης

€3.000 - €200.000

Επιδότηση:

Έως 70%

Προθεσμία:

15/01/2020

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 4 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- 2019

Η δράση «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- 2019» στοχεύει στην προαγωγή επενδύσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης των εταιρικών τους δομών για την διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους.Συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης: €4.000.000

Ύψος Επένδυσης

€30.000- €300.000

Επιδότηση:

Έως 60%

Προθεσμία:

18/11/2019

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 36 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό

Το πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Ύψος Επένδυσης

€100.000

Επιδότηση:

50%

Προθεσμία:

20/12/2019

 • Προδημοσιευμένο Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 106 ημέρες πριν τη λήξη

ΕΣΠΑ

Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜμΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020

Σκοπός της Δράσης για το Κουπόνι Καινοτομίας είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς υπηρεσίας που θα παρασχεθεί από φορείς καινοτομίας.Ως επιμέρους στόχοι της συγκεκριμένης δράσης δύναται να αφορούν οι ακόλουθοι:Μεταφορά τεχνογνωσίας / τεχνολογίας από τους φορείς καινοτομίας προς τις επιχειρήσεις με σκοπό:-την ανάπτυξη ...

Ύψος Επένδυσης

€5.000 - €15.000

Επιδότηση:

100%

Προθεσμία:

28/02/2020