Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) αποτελεί τον κύριο βραχίονα του Next Generation EU (NGEU), ο οποίος σε συνδυασμό με τα Διαρθρωτικά Ταμεία, αποτελεί μια ολοκληρωμένη δέσμη διοχέτευσης πόρων για τη στήριξη των ευρωπαϊκών οικονομιών στην μετα-πανδημική εποχή.

 

Οι συνολικοί επενδυτικοί πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανέρχονται σε €31,2 δισ., εκ των οποίων 12,7 δις., θα διατεθούν ως εμπορικά δάνεια για την ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων σε 5 πυλώνες (Πράσινη Μετάβαση, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Εξωστρέφεια, Ανάπτυξη Οικονομιών Κλίμακας, Καινοτομία). Η διάθεση των δανειακών αυτών κεφαλαίων θα γίνει, μέσω χρηματοδοτικού μηχανισμού που συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό και προβλέπει την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων με μέγιστη συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης κατά 50%, ελάχιστη συμμετοχή της Τράπεζας κατά 30% και ίδια συμμετοχή από την επιχείρηση 20%. 

 

Το ύψος της χρηματοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου από το Δάνειο ΤΑΑ υπολογίζεται σύμφωνα με την ύπαρξη προϋπολογισμού επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στους πέντε (5) πυλώνες του δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ καθώς και την κάλυψη συγκεκριμένων κριτηρίων ανά πυλώνα. Στην περίπτωση όπου ένα επενδυτικό σχέδιο είναι επιλέξιμο σε παραπάνω από έναν πυλώνα, οι ποσοστώσεις των πυλώνων αθροίζονται, με ανώτατη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ στο 50%.

 

Επιλέξιμοι δικαιούχοι των εν λόγω δανείων είναι όλες οι επιχειρήσεις, υφιστάμενες και νέες ανεξαρτήτως μεγέθους και νομικής μορφής.

 

Η Τράπεζα Πειραιώς,  συμμετέχει στο Ταμείο, και είναι σε θέση να υποδεχθεί και να αξιολογήσει αιτήματα δανειοδότησης βάσει της σχετικής πρόσκλησης που έχει εκδώσει για τους επενδυτές. Η υποβολή των προτάσεων διαρκεί έως την εξάντληση των διαθέσιμων πόρων - σε κάθε περίπτωση η εκταμίευση των Κεφαλαίων ΤΑΑ προς τους επενδυτές για την υλοποίηση των επιλέξιμων επενδύσεων θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 26 Αυγούστου 2026.

 

Τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης φέρουν ιδιαίτερα χαμηλό επιτόκιο (σήμερα 0,35%), με την προϋπόθεση κάλυψης των ορίων που τίθενται από τα πλαίσια κρατικών ενισχύσεων, ενώ τα κεφάλαια της Τράπεζας φέρουν συνήθεις εμπορικούς όρους τιμολόγησης. Την επιβεβαίωση συμβατότητας των επενδυτικών σχεδίων με τους επενδυτικούς όρους και στόχους του Ταμείου Ανάκαμψης θα επιμελείται ομάδα Πιστοποιημένων Ανεξάρτητων Ελεγκτών.


Τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης φέρουν ιδιαίτερα χαμηλό επιτόκιο (σήμερα 0,35%), με την προϋπόθεση κάλυψης των ορίων που τίθενται από τα πλαίσια κρατικών ενισχύσεων, ενώ τα κεφάλαια της Τράπεζας φέρουν συνήθεις εμπορικούς όρους τιμολόγησης. Την επιβεβαίωση συμβατότητας των επενδυτικών σχεδίων με τους επενδυτικούς όρους και στόχους του Ταμείου Ανάκαμψης θα επιμελείται ομάδα Πιστοποιημένων Ανεξάρτητων Ελεγκτών.


 
Ενημέρωση

Νέα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

04/10/2022

Δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη για το καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022«Αγροδιατροφή – Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων»

Δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη για το Καθεστώς Ενίσχυσης «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022. Σκοπός του καθεστώτος είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων. Στην παρούσα προκήρυξη ...

29/09/2022

Δημοσίευση ΚΥΑ για Αν. Νόμο 4887/2022- τομείς πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων

Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ (5052/Β 27/9/2022 & 5053/Β 27/9/2022) 2 νέες ΚΥΑ για τον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022 και ειδικότερα:1) για τον καθορισμό των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), με ανώτατο ποσό ενίσχυσης έως €500.000 ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση.2) ...

ΕΣΠΑ

28/09/2022

8η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών»

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων δημοσίευσε την 8η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δράση «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών». Η Τροποποίηση αφορά την ένταξη επιπλέον 235 επιχειρήσεων.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε εδώ

Ποιά χρηματοδοτική ενίσχυση δικαιούμαι;

Δημιουργήστε εδώ το σύντομο επιχειρηματικό σας προφίλ και ανακλύψτε τα προγράμματα ενίσχυσης που ταιριάζουν στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της επαγγελματικής σας δραστηριότητας.

Δραστηριότητα