Είστε εδώ

E-Books

Ενημερωτικός Οδηγός για το Υπομέτρο 19.2 του CLLD LEADER 2014-2020

18/01/2019

Ο οδηγός αναπτύσσει τις δράσεις που θα υλοποιηθούν στο Υπομέτρο 19.2 του CLLD LEADER 2014-2020

Ενημερωτικός οδηγός για το Μέτρο 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

12/10/2017

Ο οδηγός αναπτύσσει τις δράσεις που θα υλοποιηθούν στο Μέτρο 4 "Επενδύσεις σε Υλικά Στοιχεία Ενεργητικού", το οποίο αποτελεί ένα από τα πλέον βασικά μέτρα ενίσχυσης του ΠΑΑ 2014-2020.

Ενημερωτικός οδηγός για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο (Ν.4399/2016)

09/02/2017

Ο οδηγός περιλαμβάνει όλες τις βασικές αρχές και τις διαδικασίες υποβολής αίτησης υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου στο Νόμο για τους παρακάτω τομείς:

  • Τουρισμός
  • Αγροτικός Τομέας
  • Βιομηχανία/ Μεταποίηση

E-book

Γυρίστε σελίδα
στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο. 

Δείτε περισσότερα