Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

E-Books

Ενημερωτικός Οδηγός για τον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022

15/03/2022

E-book

Ενημερωτικός Οδηγός για το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

24/02/2022

E-book

Ενημερωτικός Οδηγός για το Υπομέτρο 19.2 του CLLD LEADER 2014-2020

18/01/2019
Ο οδηγός αναπτύσσει τις δράσεις που θα υλοποιηθούν στο Υπομέτρο 19.2 του CLLD LEADER 2014-2020

E-book

Ενημερωτικός Οδηγός για τoν τρόπο υπολογισμού του μεγέθους της μικρομεσαίας επιχείρησης

09/02/2022

E-book

Ενημερωτικός οδηγός για το Μέτρο 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

12/10/2017
Ο οδηγός αναπτύσσει τις δράσεις που θα υλοποιηθούν στο Μέτρο 4 "Επενδύσεις σε Υλικά Στοιχεία Ενεργητικού", το οποίο αποτελεί ένα από τα πλέον βασικά μέτρα ενίσχυσης του ΠΑΑ 2014-2020.

E-book

Ενημερωτικός οδηγός για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο (Ν.4399/2016)

09/02/2017

Ο οδηγός περιλαμβάνει όλες τις βασικές αρχές και τις διαδικασίες υποβολής αίτησης υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου στο Νόμο για τους παρακάτω τομείς:

  • Τουρισμός
  • Αγροτικός Τομέας
  • Βιομηχανία/ Μεταποίηση

E-book