Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Νέα

Φίλτρα Αναζήτησης

Ημερομηνία δημοσίευσης
Θεματολογία νέων

ΕΣΠΑ

Παράταση Υποβολής Δικαιολογητικών στη Δράση «Αναβάθμιση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους στις Νέες Αγορές»

15/09/2017

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης εξέδωσε απόφαση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο πλαίσιο της Δράσης «Αναβάθμιση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους στις Νέες Αγορές». Οι δυνητικοί δικαιούχοι καλούνται να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 29/09/2017.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ...

ΕΣΠΑ

Παράταση Υποβολής Δικαιολογητικών στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

15/09/2017

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης εξέδωσε απόφαση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών». Οι δυνητικοί δικαιούχοι καλούνται να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 06/10/2017.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Υπό Διαβούλευση τα Σχέδια Βελτίωσης

13/09/2017

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων έθεσε σε διαβούλευση τις λεπτομέρειες εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» (Σχέδια Βελτίωσης). Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 26/09/2017, ενώ η προκήρυξη ...

ΕΣΠΑ

Παράταση της Προθεσμίας Υποβολής των Δικαιολογητικών της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Α’ Κύκλος»

12/09/2017

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης εξέδωσε απόφαση για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών ένταξης στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Οι δυνητικοί δικαιούχοι που υπέβαλαν ως Αυτοαπασχολούμενοι (Κατηγορία Δικαιούχων Β) καλούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά έως 29/09/2017. Υπενθυμίζεται ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι που υπέβαλαν με ...

ΕΣΠΑ

Απόφαση Ένταξης Οριστικών Δικαιούχων για τη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

11/09/2017

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης εξέδωσε την πρώτη απόφαση ένταξης για 29 επενδυτικά σχέδια για τη Δράση της «Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας». Η συνολική Δημόσια Δαπάνη, της δράσης ανέρχεται σε €1,539 εκ.. Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της εν λόγω απόφασης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), ...

ΕΣΠΑ

Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων για τη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

11/09/2017

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ανακοίνωσε τον προσωρινό κατάλογο των 1.439 δυνητικών δικαιούχων της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών». Επιπλέον, εξέδωσε τον κατάλογο βαθμολογικής κατάταξης όλων των επιχειρηματικών σχεδίων για τη συγκεκριμένη Δράση. Ο προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων περιλαμβάνει 1.439 ...

ΕΣΠΑ

Συμπληρωματικός Κατάλογος Οριστικά Δικαιούχων για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (A’ Κύκλος)

11/09/2017

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης εξέδωσε τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» λόγω της ένταξης επιπλέον 441 επενδυτικών σχεδίων. Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της εν λόγω απόφασης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), εντός της αποκλειστικής προθεσμίας ...