Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Νέα

Φίλτρα Αναζήτησης

Ημερομηνία δημοσίευσης
Θεματολογία νέων

ΕΣΠΑ

1η Τροποποίηση της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β’ Κύκλος»

04/08/2017

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης εξέδωσε την 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β’ Κύκλος». Η τροποποίηση εστιάζει συνοπτικά στα ακόλουθα σημεία:Προσθήκη ώρας λήξης ηλεκτρονικών υποβολών των αιτήσεων χρηματοδότησηςΠροσθήκη νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας(ΚΑΔ): 32.50.22.03 – Κατασκευή τεχνητών δοντιών ...

ΕΣΠΑ

Παράταση Υποβολής Συμπληρωματικών Δικαιολογητικών για τη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

04/08/2017

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, παράτεινε την προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων συμπληρωματικών δικαιολογητικών ένταξης, για τους δυνητικούς δικαιούχους της δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα». Ως νέα καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των συμπληρωματικών δικαιολογητικών ορίζεται η 29/8/2017Η ημερομηνία είναι οριστική και η μη τήρησή της οδηγεί στην απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου.Για περισσότερες πληροφορίες ...

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Ξεκίνησε η Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

01/08/2017

Τη Δευτέρα 31 Ιουλίου, ξεκίνησε η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στα καθεστώτα «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» και «Γενική Επιχειρηματικότητα» στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Η αξιολόγηση αποτελείται από 2 στάδια με συνολική διάρκεια ολοκλήρωσης εντός 10 ημερών από την έναρξή της. Το πρώτο στάδιο έχει διάρκεια 2 ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ξεκινάει η Υποβολή Αιτήσεων για τη Δράση 4.2.2 «Μεταποίηση, Εμπορία ή και Ανάπτυξη με Τελικό Προϊόν μη Γεωργικό»

27/07/2017

Σήμερα ανοίγει το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης στα πλαίσια της Δράσης 4.2.2 «Μεταποίηση, Εμπορία ή και Ανάπτυξη με Τελικό Προϊόν μη Γεωργικό», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Στόχος της Δράσης είναι η στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση, την εμπορία ή/και την ...

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Δικαιολογητικά και Διαδικασία Καταβολής – Εκταμίευσης για τα Επενδυτικά Σχέδια που έχουν Υπαχθεί στους Αναπτυξιακούς Νόμους 2601/1998, 3299/2004, 3908/2011 και 4399/2016

26/07/2017

Σε ΦΕΚ εκδόθηκε η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης αναφορικά με τον καθορισμό των δικαιολογητικών και της διαδικασίας για την καταβολή – εκταμίευση των ειδών ενίσχυσης στα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 2601/1998, 3299/2004, 3908/2011 και 4399/2016. Αναλυτικά η Απόφαση αφορά τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, ...

ΕΣΠΑ

Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τον Β’ Κύκλο της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

25/07/2017

Δημοσιεύθηκε αρχείο συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τον Β’ Κύκλο της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συναφούς με ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Αιτήσεων στη Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, Εμπορία ή και Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων με Τελικό Προϊόν Γεωργικό»

24/07/2017

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοίνωσε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων στη Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, Εμπορία ή και Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων με Τελικό Προϊόν Γεωργικό», του Υπομέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020. Οι δυνητικοί δικαιούχοι καλούνται να υποβάλλουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις τους και τους φακέλους υποψηφιότητας μέχρι και ...