Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Νέα

Φίλτρα Αναζήτησης

Ημερομηνία δημοσίευσης
Θεματολογία νέων

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

17/01/2018

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στη Γενική Διεύθυνση ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.Ο προσωρινός Πίνακας αποτελεσμάτων περιλαμβάνει συνολικά 70 εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού €519 εκ. Το ύψος της συνολικής ενίσχυσης ανέρχεται σε ...

ΕΣΠΑ

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Φυσικού Φακέλου για τη Δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

17/01/2018

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εξέδωσε απόφαση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης. H παράταση αφορά αποκλειστικά την Παρέμβαση II «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» του Α’ Κύκλου της «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ». Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 7/2/2018 και η μη τήρησή της ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ξεκινάει η Υποβολή Αιτήσεων για το Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών»

08/01/2018

Ανοίγει σήμερα 8/1/2018 το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για την υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Μέτρου 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών». Στόχος του Μέτρου είναι η συσπείρωση των παραγωγών σε ομάδες ή οργανώσεις στο τομέα της γεωργίας ώστε να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Παράταση Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Στήριξης για τις Δράσεις 4.2.1 και 4.2.2

21/12/2017

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εξέδωσε παράταση της περιόδου υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης για τις Δράσεις 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)» και 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ξεκινάει η Υποβολή Αιτήσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης - Υπομέτρο 4.1 «Στήριξη για Επενδύσεις σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις»

21/12/2017

Ανοίγει σήμερα 21/12/2017 το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για Επενδύσεις σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις» (Σχέδια Βελτίωσης). Στόχος του Υπομέτρου είναι να στηρίξει την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που αποσκοπούν στην : ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και βελτίωση ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πρόσκληση Μέτρου 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών»

20/12/2017

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης στα πλαίσια του Μέτρου 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Στόχος του Μέτρου είναι η συσπείρωση των παραγωγών σε ομάδες ή οργανώσεις στο τομέα της γεωργίας ώστε να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις ...

ΕΣΠΑ

Αύξηση Προϋπολογισμού της Παρέμβασης II του Α’ Κύκλου της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

19/12/2017

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, ύστερα από σχετική εισήγηση της ΓΓΕΤ, ενέκρινε αύξηση του προϋπολογισμού της Παρέμβασης II του Α’ Κύκλου της ενιαίας δράσης κρατικών ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ». Με την αύξηση αυτή θα λάβουν χρηματοδότηση επιπλέον 127 προτάσεις στην Παρέμβαση ΙΙ.Ο συνολικός ...