Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΣΠΑ

13/10/2020

Χορήγηση Μη Επιστρεπτέας Επιχορήγησης σε Πολύ μικρές & Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19

Ξεκίνησαν οι υποβολές αιτήσεων για λήψη μη επιστρεπτέας επιχορήγησης έως και €50.000 από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν έλλειψη ρευστότητας λόγω του Covid-19

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης πατήστε εδώ

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων της Αττικής πατήστε εδώ

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων του Βορείου Αιγαίου πατήστε εδώ

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας πατήστε εδώ

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας πατήστε εδώ

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων της Ηπείρου πατήστε εδώ

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας πατήστε εδώ

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων των Ιονίων Νήσων πατήστε εδώ

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας πατήστε εδώ (οι υποβολές ολοκληρώθηκαν στις 12/10/2020)

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων της Κρήτης πατήστε εδώ

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων της Νοτίου Αιγαίου πατήστε εδώ

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων της Πελοποννήσου πατήστε εδώ

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας πατήστε εδώ

Δείτε ακόμη

ΕΣΠΑ

3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών- Επανεκκίνηση Εστίασης»

22/07/2021

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων εξέδωσε την 3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δράση «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών - Επανεκκίννηση Εστίασης». Η Τροποποίηση αφορά την ένταξη επιπλέον 7473 επιχειρήσεων.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε εδώ

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων»

21/07/2021

Δημοσιεύθηκε η 2η Tροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» , βάσει της οποίας παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έως την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00 Παράλληλα προστίθενται ως επιλέξιμοι οι κάτωθι ΚΑ∆:93.11 - Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων,93.11.10 - Υπηρεσίες λειτουργίας ...

ΕΣΠΑ

15η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στο πλαίσιο της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

15/07/2021

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων εξέδωσε την 15η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων για τη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων». Η τροποποίηση αφορά την ένταξη επιπλέον 182 επενδυτικών σχεδίων.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε εδώ.

E-book

Γυρίστε σελίδα στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο.