Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΣΠΑ

13/10/2020

Χορήγηση Μη Επιστρεπτέας Επιχορήγησης σε Πολύ μικρές & Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19

Ξεκίνησαν οι υποβολές αιτήσεων για λήψη μη επιστρεπτέας επιχορήγησης έως και €50.000 από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν έλλειψη ρευστότητας λόγω του Covid-19

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης πατήστε εδώ

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων της Αττικής πατήστε εδώ

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων του Βορείου Αιγαίου πατήστε εδώ

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας πατήστε εδώ

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας πατήστε εδώ

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων της Ηπείρου πατήστε εδώ

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας πατήστε εδώ

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων των Ιονίων Νήσων πατήστε εδώ

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας πατήστε εδώ (οι υποβολές ολοκληρώθηκαν στις 12/10/2020)

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων της Κρήτης πατήστε εδώ

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων της Νοτίου Αιγαίου πατήστε εδώ

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων της Πελοποννήσου πατήστε εδώ

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας πατήστε εδώ

Δείτε ακόμη

5η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στο πλαίσιο της Δράσης «Ψηφιακό Βήμα»

20/11/2020

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων δημοσίευσε την 5η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης για τη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» λόγω ένταξης επιπλέον 32 επιχειρηματικών σχεδίων στις λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε εδώ

ΕΣΠΑ

2η Τροποποίηση της Aπόφασης Ένταξης στο πλαίσιο της Δράσης «Eργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση»

19/11/2020

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων δημοσίευσε την 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Eργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση», λόγω της ένταξης επιπλέον 478 επιχειρηματικών σχεδίων.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε εδώ

ΕΣΠΑ

14η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στο πλαίσιο της Δράσης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»

18/11/2020

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων δημοσίευσε την 14η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» λόγω ένταξης επιπλέον 10 Έργων/Πράξεων.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε εδώ

E-book

Γυρίστε σελίδα στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο.