Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

30/05/2023

Έναρξη υποβολής αιτήσεων στη Δράση: "Produc-e Green"

Ξεκινάνε σήμερα 30.5.2023 οι υποβολές αιτήσεων στη δράση Produc-e Green στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας. Ο βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση δαπανών για τη δημιουργία βιομηχανικών μονάδων που θα παράγουν προϊόντα της αλυσίδας της ηλεκτροκίνησης, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και προϊόντων εξοικονόμησης ενέργειας.

Με τον τρόπο αυτό επιχειρήσεις, νέες ή υφιστάμενες, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε αυτούς τους κλάδους, θα έχουν την δυνατότητα να επιδοτηθούν με ποσοστό έως και 70% για την:

παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων ή και την συναρμολόγηση μερών τους,  

παραγωγή φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων, μπαταριών ή και ανακύκλωσης αυτών, 

παραγωγή ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (δικύκλων,τρικύκλων,ποδηλάτων), 

φωτοβολταϊκών panel, μερών ανεμογεννητριών, αντλιών θερμότητας, ηλεκτρικών θερμοσιφώνων κ.λπ.

Η δράση θα παρέχει οικονομικά κίνητρα για την κατασκευή ή και αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων ή και επέκταση – εκσυγχρονισμού υφισταμένων, για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και την κατασκευή τεχνικών εγκαταστάσεων, για την προμήθεια εξοπλισμού παραγωγής, για την έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων, για την προμήθεια λογισμικών, κ.α.

Δικαιούχοι της δράσης είναι νέες ή υφιστάμενες εταιρίες, κάθε νομικής μορφής (ΟΕ/ΕΕ/ΙΚΕ/ΕΠΕ/ΑΕ) και μεγέθους, που ασκούν ή θα ασκήσουν παραγωγική δραστηριότητα διαθέτοντας ως κύρια δραστηριότητα μια εξ’ αυτών που περιγράφονται στην πρόσκληση.

Το πληροφοριακό σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτό έως και την 30η Νοεμβρίου 2023, ή μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων.

Για περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και προϋποθέσεις της δράσης μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.


Δείτε ακόμη

ΕΣΠΑ

2η Τροποποίηση της Δράσης «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

08/08/2023

Το Υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε την 2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», σύμφωνα με την οποία η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης. Αιτήσεις χρηματοδότησης ...

ΕΣΠΑ

Εξάντληση προϋπολογισμού δράσης «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» για την περιφέρεια Αττικής και Νοτίου Αιγαίου

08/08/2023

Βάσει σχετικής ανακοίνωσης του Υπουργείου Οικονομικών, λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού, δεν είναι πλέον δυνατή η υποβολή αιτήσεων στη Δράση:Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» για τις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου ΑιγαίουΑνάλογα με την πορεία της διαδικασίας αξιολόγησης, ενδέχεται να ενεργοποιηθεί εκ νέου η δυνατότητα οριστικοποίησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, για την οποία θα ...

ΕΣΠΑ

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων της δράσης "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων"

01/08/2023

Το Υπουργείο Οικονομίας δημοσίευσε την 16η Τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», βάσει της οποίας παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. Ειδικότερα, η προθεσμία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ττων επενδύσεων, που εντάχθηκαν στην ανωτέρω δράση έως ...

E-book

Γυρίστε σελίδα στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο.