Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

10/03/2020

Έναρξη Διάθεσης του Χρηματοδοτικού Εργαλείου EaSI

H Τράπεζα Πειραιώς κατόπιν Συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) για τη διοχέτευση €50 εκ. σε ευάλωτα φυσικά πρόσωπα ή νεοσύστατες και υφιστάμενες πολύ μικρές επιχειρήσεις, προχωράει στη διάθεση προϊόντων στο πλαίσιο του προγράμματος «Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία (EaSI)».

Το EaSI είναι μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), που συστάθηκε στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη, για την ενίσχυση της πρόσβασης των πολύ μικρών  επιχειρήσεων ή/και των ευάλωτων φυσικών προσώπων σε δάνεια μικροπιστώσεων.

Μέσω του προγράμματος EaSI παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης σε επιλέξιμους δικαιούχους για την κάλυψη των επενδυτικών ή/και λειτουργικών τους αναγκών, με την εγγύηση του Ταμείου και χωρίς τη λήψη εμπράγματων εξασφαλίσεων.

Παράλληλα, παρέχονται εστιασμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης (Προγράμματα Mentoring) σε όσους εκ των δανειοληπτών επιθυμούν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Εγγυοδοτικό Εργαλείο EaSI Microloan πατήστε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το EaSI Μικροχρηματοδότηση Αγροτών πατήστε εδώ

Δείτε ακόμη

4η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στο πλαίσιο της Δράσης «Ψηφιακό Βήμα»

28/09/2020

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων δημοσίευσε την 4η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης για τη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» λόγω ένταξης επιπλέον 75 επιχειρηματικών σχεδίων στην Περιφέρεια Αττικής.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε εδώ

ΕΣΠΑ

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων για τη Δράση «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων»

07/09/2020

Ξεκίνησαν, σήμερα, 07/09/2020 οι υποβολές αιτήσεων για τη δράση "Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων". Η Δράση αφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειμένου τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, ...

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Παράταση Προθεσμίας Ολοκλήρωσης Επενδυτικών Σχεδίων των Αν. Νόμων «3299/2004 & 3908/2011»

07/09/2020

Κατατέθηκε στη Βουλή και εγκρίθηκε Σχέδιο Νόμου που εκτός των άλλων προβλέπει παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων των Αναπτυξιακών Νόμων «3299/2004 & 3908/2011» έως 31/12/2021

E-book

Γυρίστε σελίδα στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο.