Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

10/03/2020

Έναρξη Διάθεσης του Χρηματοδοτικού Εργαλείου EaSI

H Τράπεζα Πειραιώς κατόπιν Συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) για τη διοχέτευση €50 εκ. σε ευάλωτα φυσικά πρόσωπα ή νεοσύστατες και υφιστάμενες πολύ μικρές επιχειρήσεις, προχωράει στη διάθεση προϊόντων στο πλαίσιο του προγράμματος «Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία (EaSI)».

Το EaSI είναι μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), που συστάθηκε στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη, για την ενίσχυση της πρόσβασης των πολύ μικρών  επιχειρήσεων ή/και των ευάλωτων φυσικών προσώπων σε δάνεια μικροπιστώσεων.

Μέσω του προγράμματος EaSI παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης σε επιλέξιμους δικαιούχους για την κάλυψη των επενδυτικών ή/και λειτουργικών τους αναγκών, με την εγγύηση του Ταμείου και χωρίς τη λήψη εμπράγματων εξασφαλίσεων.

Παράλληλα, παρέχονται εστιασμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης (Προγράμματα Mentoring) σε όσους εκ των δανειοληπτών επιθυμούν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Εγγυοδοτικό Εργαλείο EaSI Microloan πατήστε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το EaSI Μικροχρηματοδότηση Αγροτών πατήστε εδώ

Δείτε ακόμη

ΕΣΠΑ

23η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

16/04/2021

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, δημοσίευσε την 23η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ». Η εν λόγω τροποποίηση αφορά την ένταξη 10 ερευνητικών έργων/πράξεων του B' Κύκλου της Δράσης.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε εδώ.

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για τη Δράση του ΕΣΠΑ «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος»

19/03/2021

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων εξέδωσε την 1η Τροποποίηση για τη Δράση του ΕΣΠΑ «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματοςΒάσει της Τροποποίησης, ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η 05/04/2021.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Δράση, ...

ΕΣΠΑ

9η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στο πλαίσιο της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές».

17/03/2021

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, δημοσίευσε την 9η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές». Η εν λόγω τροποποίηση αφορά την ένταξη επιπλέον 72 Πράξεων στη Δράση. Για περισσότερες πληροφορίες ...

E-book

Γυρίστε σελίδα στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο.