Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αρθρογραφία

Φίλτρα Αναζήτησης

Ημερομηνία δημοσίευσης
Θεματολογία άρθρων

23/11/2017

Μικρομεσαία Επιχειρηματικότητα: Ανάκαμψη με αργά αλλά σταθερά βήματα

Το σύστημα κλαδικής αξιολόγησης της ελληνικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας που έχει αναπτύξει η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης και Επενδυτικής Στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς αποτελεί ένα βασικό εργαλείο στην προσπάθεια χαρτογράφησης του ελληνικού επιχειρηματικού τοπίου και ανάπτυξης αντίστοιχων στρατηγικών δράσεων τόνωσης και υποστήριξης του πιο υγιούς και δυναμικού τμήματος των ελληνικών επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την επικαιροποίηση αυτού του συστήματος κλαδικής αξιολόγησης έρχονται να επιβεβαιώσουν και να ενισχύσουν τάσεις και ευρήματα προηγούμενων ετών.

29/10/2017

CLLD/LEADER: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασισμένη στην προσέγγιση LEADER έχει ένα πολυτομεακό και πολυταμειακό σχεδιασμό.Ειδικότερα, το πρόγραμμα CLLD/ LEADER θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 μέσω του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» και στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας ...

13/10/2017

Ένας χρόνος εφαρμογής του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος 4399/2016, ο οποίος βρίσκεται σε εφαρμογή από τον Οκτώβριο 2016, εξακολουθεί να αποτελεί τον πυλώνα της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας και ένα από τα σημαντικά χρηματοδοτικά και αναπτυξιακά εργαλεία για την ενίσχυση της εγχώριας επιχειρηματικότητας. Παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες και την αβεβαιότητα που επικρατεί από ...

04/08/2017

Προγράμματα Χρηματοδότησης για επιχειρήσεις του Τουρισμού

Η ενίσχυση του τουριστικού κλάδου μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων αποτελούσε πάντοτε ένα σημαντικό κίνητρο για την αναβάθμιση των υφιστάμενων καταλυμάτων κάθε μορφής, αλλά και για τη δημιουργία νέων μονάδων με σκοπό να καλυφθεί η ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση από διεθνείς αλλά και εγχώριους επισκέπτες. Το νέο ΕΣΠΑ ...

06/07/2017

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020: Το Χρηματοδοτικό Εργαλείο του Αγροτικού Κόσμου

Πολλές φορές αναρωτιόμαστε αν υπάρχει σχέδιο για τον αγροτικό τομέα. Η απάντηση είναι πως, ναι, υπάρχει σχέδιο. Η Ελλάδα πορεύεται με βάση τις επιταγές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η οποία έχει βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Το ΠΑΑ 2014-2020, λοιπόν, είναι ένας οδικός χάρτης και, παράλληλα, ...