Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αρθρογραφία

Φίλτρα Αναζήτησης

Ημερομηνία δημοσίευσης
Θεματολογία άρθρων

20/05/2022

Το έργο Triple-A με μια ματιά

Tο έργο Horizon 2020,Triple-A “Enhancing at an Early Stage the Investment Value Chain of Energy Efficiency Projects παρέχει αξιόπιστες απαντήσεις σε τρία καίρια ερωτήματα σχετικά με τις επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας

12/01/2022

Εγκρίθηκε ο Νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων για την περίοδο 2022-2027

Από τον Ιανουάριο του 2022 τέθηκε σε ισχύ ο νέος χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων  της Ελλάδας για την περίοδο 2022-2027 όπως εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.


11/10/2021

Τράπεζα Πειραιώς: Η πρώτη Τράπεζα που υπέβαλε αίτηση συμμετοχής στο Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

Πρώτη η Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλλε την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου, την αίτηση συμμετοχής, στο «Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)».Η αίτηση αυτή αποτελεί συνέχεια της Δημόσιας Πρόσκλησης που είχε Απευθύνει το Υπουργείο Οικονομικών, προς τις Τράπεζες, προκειμένου να συμμετάσχουν στην παροχή πιστώσεων με ευνοϊκούς όρους στις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους. Η ...

03/05/2021

Έναρξη υποβολών για το Πρόγραμμα Γέφυρα II- Επιδότηση Δόσεων Επιχειρηματικών Δανείων

Μέσω του προγράμματος, δίνεται η δυνατότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες να επιδοτηθούν από το Δημόσιο για χρονικό διάστημα 8 μηνών, για συγκεκριμένο ποσοστό της δόσης (κεφάλαιο και τόκους) των επιλέξιμων επιχειρηματικών δανείων
02/03/2021

Έναρξη υποβολών για τον B Κύκλο της Δράσης : «Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττομένων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID 19»

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία, με τη μορφή κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους για περίοδο 3 μηνών. Αφορά επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ και απασχολούμενο προσωπικό μέχρι 250 άτομα και καλύπτει τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021. 13/01/2021

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στο νέο Εγγυοδοτικό Πρόγραμμα του EIF

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στο νέο Εγγυοδοτικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF) για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συνολικού ύψους 500 εκ. ευρώ. Οι πόροι του προγράμματος θα ενισχύσουν τη ρευστότητα ελληνικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων και θα χρηματοδοτήσουν επενδυτικά σχέδια, με ευνοϊκούς όρους, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς ...

17/11/2020

Συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στο Χρηματοδοτικό Εργαλείο του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης

Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασίαμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας με στόχο τη χρηματοδότηση επενδυτικών έργων του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, με ευνοϊκούς όρους, στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης. Το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης συγχρηματοδοτείται από την Ελληνική Δημοκρατία και την ...