Είστε εδώ

Αρθρογραφία

Φίλτρα Αναζήτησης

π.χ., 15/12/2017
π.χ., 15/12/2017
23/11/2017
Το σύστημα κλαδικής αξιολόγησης της ελληνικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας που έχει αναπτύξει η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης και Επενδυτικής Στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς αποτελεί ένα βασικό εργαλείο στην προσπάθεια χαρτογράφησης του ελληνικού επιχειρηματικού τοπίου και ανάπτυξης...
12/10/2017
Ο νέος αναπτυξιακός νόμος 4399/2016, ο οποίος βρίσκεται σε εφαρμογή από τον Οκτώβριο 2016, εξακολουθεί να αποτελεί τον πυλώνα της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας και ένα από τα σημαντικά χρηματοδοτικά και αναπτυξιακά εργαλεία για την ενίσχυση της εγχώριας επιχειρηματικότητας. Παρά τις αντίξοες...
29/09/2017
Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασισμένη στην προσέγγιση LEADER έχει ένα πολυτομεακό και πολυταμειακό σχεδιασμό. Ειδικότερα, το πρόγραμμα  CLLD/ LEADER θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος  Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 μέσω του Μέτρου 19 «Τοπική...
04/08/2017
Η ενίσχυση του τουριστικού κλάδου μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων αποτελούσε πάντοτε ένα σημαντικό κίνητρο για την αναβάθμιση των υφιστάμενων καταλυμάτων κάθε μορφής, αλλά και για τη δημιουργία νέων μονάδων με σκοπό να καλυφθεί η ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση από διεθνείς αλλά και εγχώριους...
17/03/2017
Σας καλωσορίζουμε στο 360°FUNDING της Τράπεζας Πειραιώς, την πρωτοποριακή διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης που παρουσιάζει με απλό τρόπο τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμες για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Η...
02/01/2017
Η αγροτική οικονομία συνδέεται άμεσα με τους ανθρώπους που δίνουν ζωή στην ελληνική περιφέρεια και στις τοπικές οικονομίες, παρ’ όλες τις δυσκολίες και αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν. Αντιξοότητες, οι οποίες λόγω και της οικονομικής κρίσης γιγαντώθηκαν πλήττοντας όλους τους τομείς της ελληνικής...

E-book

Γυρίστε σελίδα
στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο. 

Δείτε περισσότερα