Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Λεπτομερής Αναζήτηση

Εδώ, μπορείτε να αναζητήσετε τα προγράμματα χρηματοδότησης που σας ταιριάζουν. Επιλέγοντας τα κατάλληλα φίλτρα προγράμματα που σχετίζονται με τις δικές σας επενδυτικές ανάγκες.

Βρέθηκαν συνολικα 188 προγράμματα ενίσχυσης.

Κριτήρια Αναζήτησης

Καθαρισμός Φίλτρων

Κατάσταση

Πρόγραμμα Ενίσχυσης

Δραστηριότητα

Περιφέρια Επένδυσης

Δαπάνες

Δικαιούχοι

Τύπος Επιχείρησης

Μέγεθος Επιχείρησης

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 5 ημέρες πριν τη λήξη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

LEADER 2014-2020 Νομών Αρκαδίας, Αργολίδας, Λακωνίας – Αναπτυξιακή Πάρνωνα, Υπομέτρο 19.2

Βασικός στόχος του Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα και συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας.Οι δράσεις εφαρμόζονται σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος, και πιο συγκεκριμένα οι περιφερειακές ενότητες Αρκαδίας, Αργολίδας και Λακωνίας.Συνολικός προϋπολογισμός ...

Ύψος Επένδυσης

Έως €600.000

Επιδότηση:

50% έως 100%

Προθεσμία:

28/08/2019

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 26 ημέρες πριν τη λήξη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

LEADER 2014-2020 Νομών Αργολίδας, Αρκαδίας και Κορινθίας, Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου Υπομέτρο 19.2

Βασικός στόχος του Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα και συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας.Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος και ειδικότερα στο σύνολο των Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων των Περιφερειακών ...

Ύψος Επένδυσης

Έως €600.000

Επιδότηση:

50%-65%

Προθεσμία:

18/09/2019

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 35 ημέρες πριν τη λήξη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

LEADER 2014-2020 Νομού Καρδίτσας, Αναπτυξιακή Καρδίτσας, Υπομέτρο 19.2

Βασικός στόχος του Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα και συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας.Περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος το σύνολο των Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων της Π.Ε. Καρδίτσας με εξαίρεση το σχέδιο πόλης της Δημοτικής ...

Ύψος Επένδυσης

Έως €600.000

Επιδότηση:

50%-100%

Προθεσμία:

27/09/2019

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 18 ημέρες πριν τη λήξη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

LEADER 2014-2020 Νομού Καστοριάς - Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΕ, Υπομέτρο 19.2

Βασικός στόχος του Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα και συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας.Περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος είναι ολόκληρη η περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, εξαιρουμένων των εντός σχεδίου πόλης περιοχών της Καστοριάς και ...

Ύψος Επένδυσης

Έως €600.000

Επιδότηση:

40% - 100%

Προθεσμία:

10/09/2019

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

LEADER 2014-2020 Νομού Μεσσηνίας, Αναπτυξιακή Μεσσηνίας, Υπομέτρο 19.2

Βασικός στόχος του Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα και συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας.Περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος είναι το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος, ήτοι οι κάτωθι Δήμοι της Π.Ε. Μεσσηνίας :Δήμος ...

Ύψος Επένδυσης

Έως €600.000

Επιδότηση:

50%-100%

Προθεσμία:

23/08/2019

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 7 ημέρες πριν τη λήξη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

LEADER 2014-2020 Νομού Χίου, Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου, Υπομέτρο 19.2

Βασικός στόχος του Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα και συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας.Περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος είναι ολόκληρη η περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, πλην εξαιρέσεων που αναγράφονται στην Πρόσκληση του προγράμματος.Συνολικός προϋπολογισμός ...

Ύψος Επένδυσης

Έως €600.000

Επιδότηση:

55%-75%

Προθεσμία:

30/08/2019

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 14 ημέρες πριν τη λήξη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

LEADER 2014-2020 Νομού Πιερίας, Πιερική Αναπτυξιακή, Υπομέτρο 19.2

Βασικός στόχος του Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα και συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας.Περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος CLLD/Leader αποτελεί το σύνολο του Νομού Πιερίας, εξαιρουμένης της πόλης της Κατερίνης (εντός σχεδίου περιοχή).Συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας ...

Ύψος Επένδυσης

Έως €600.000

Επιδότηση:

50%-65%

Προθεσμία:

06/09/2019

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 7 ημέρες πριν τη λήξη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

LEADER 2014-2020 Π.Ε Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, Αναπτυξιακή Ηπείρου, Υπομέτρο 19.2

Βασικός στόχος του Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα και συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας.Περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος είναι το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννίνων και το σύνολο της Περιφερειακής ...

Ύψος Επένδυσης

Έως €600.000

Επιδότηση:

50%-65%

Προθεσμία:

30/08/2019

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 7 ημέρες πριν τη λήξη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

LEADER 2014-2020 Νομού Σερρών – Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών, Υπομέτρο 19.2

Βασικός στόχος του Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα και συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας.Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος και ειδικότερα στο σύνολο του Νομού Σερρών, με εξαίρεση την πόλη ...

Ύψος Επένδυσης

Έως €600.000

Επιδότηση:

50% έως 65%

Προθεσμία:

30/08/2019