Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 14 ημέρες πριν τη λήξη

LEADER 2014-2020 Νομού Πιερίας, Πιερική Αναπτυξιακή, Υπομέτρο 19.2

Βασικός στόχος του Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα και συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας.

Περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος CLLD/Leader αποτελεί το σύνολο του Νομού Πιερίας, εξαιρουμένης της πόλης της Κατερίνης (εντός σχεδίου περιοχή).

Συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης €2.782.500,00

 

Ύψος Επένδυσης

Έως €600.000

Επιδότηση:

50%-65%

Προθεσμία:

06/09/2019

Δικαιούχοι

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των υποδράσεων του Υπομέτρου 19.2

Τίτλος Υποδράσης

Περιγραφή

Επιλέξιμοι κλάδοι

Δικαιούχοι

19.2.2.2:

 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και / ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν

Δημόσια Δαπάνη: 200.000

 

Με την παρούσα υπο-δράση ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός, η επέκταση και η μετεγκατάσταση, μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης και χρησιμοποιούν τα προϊόντα αυτά σαν πρώτη ύλη για την περαιτέρω μεταποίησή

τους, έτσι ώστε το εξαγόμενο προϊόν να είναι ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ.

•Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα)

•Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων

•Μονάδες πυρηνελαιουργείων

•Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωρηκευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης

•Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής.

 Επεξεργασία καπνού

για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος

 

Πολύ Μικρές,Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις.

19.2.2.3:

Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: 520.000

 

Η συγκεκριμένη υπο-δράση έχει ως αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων του τουριστικού

κλάδου με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών, την ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής και

του τουριστικού προϊόντος.

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διανυκτέρευσης, της εστίασης και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

19.2.2.4:

Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

 

 

 

Δημόσια Δαπάνη: 260.000

 

Ενισχύονται επενδύσεις που αφορούν στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό επενδυτικών σχεδίων μικρών βιοτεχνιών και ειδών παραδοσιακής τέχνης, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών διατροφής μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου (ενδεικτικά αναφέρονται: κατασκευή προϊόντων ένδυσης, κλωστοϋφαντουργίας, επεξεργασίας μετάλλου, πέτρας, μαρμάρου, ξύλου, δέρματος, στον τομέα των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών όπως κατασκευή κοσμημάτων, παιχνιδιών, μουσικών οργάνων).

Επιχειρήσεις στους τομείς της βιοτεχνίας – χειροτεχνίας καθώς και επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο μεταποιητική δραστηριότητα σε ανταγωνιστικούς κλάδους( ενδεικτικά ξύλο, μέταλλο, μάρμαρο,είδη χειροτεχνίας, είδη διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση)

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

19.2.2.5:

Ενίσχυση  επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κλπ)  με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: 150.000

 

Στα πλαίσια της υποδράσης ενισχύονται επενδύσεις που αφορούν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που εξυπηρετούν την τοπική οικονομία και τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων των αγροτικών περιοχών

Οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν αφορούν χώρους άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων, όπως οργάνωση θεατρικών παραστάσεων, διοργάνωση εκδηλώσεων, χώρους αθλητισμού, παιδικοί σταθμοί.

.

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

19.2.2.6:

Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την

εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: €40.000

 

Στο πλαίσιο της παρούσας υποδράσης ενισχύονται οι επενδύσεις στον τομέα της οικοτεχνίας, στη μεταποίηση /360funding/Global Content/ProgramSearchFilters/CompanySizeFilter/Mikriς κλίμακας γεωργικών προϊόντων αποκλειστικά ιδίας παραγωγής από τον παραγωγό και στην οικοτεχνική παρασκευή μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων.

 

Προϊόντα οικοτεχνικής παρασκευής είναι:

Προϊόντα δημητριακών, Αρτοσκευάσματα, Ζυμαρικά,

Γλυκίσματα, προϊόντα φυτικής προέλευσης,

Προϊόντα με extra παρθένα και παρθένα ελαιόλαδα,

Προϊόντα φυτικής προέλευσης διατηρημένα με αλάτι, ξύδι και λάδι,  Προϊόντα με μέλι,

Γαλακτοκομικά προϊόντα,

Λοιπά τρόφιμα, π.χ. ξύδι, χυμοί φρούτων και λαχανικών,

Προϊόντα σαπωνοποιίας από ελαιόλαδο

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

19.2.3.1:

Οριζόντια εφαρμογή  μεταποίησης, εμπορίας και / ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: 700.000

 

Με την υποδράση ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν, με έμφαση στην τήρηση των προδιαγραφών υγιεινής, της εργασιακής ασφάλειας, αλλά και στην αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής των βιολογικών προϊόντων και των προϊόντων ποιότητας.

Οι επιλέξιμοι τομείς είναι : Κρέας – πουλερικά – κουνέλια, γάλα, αυγά, διάφορα ζώα (σηροτροφία, μελισσοκομία,

σαλιγκαροτροφία), ζωοτροφές, δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών), ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται

οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων), οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, σπόροι & πολλαπλασιαστικό

υλικό, ξηροί καρποί και ξύδι.

Πολύ Μικρές, Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις.

19.2.3.3:

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: 600.000

 

Οι δαπάνες της συγκεκριμένης υπο-δράσης θα αφορούν δημιουργία νέων και στην επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων, στην προμήθεια του απαραίτητου

εξοπλισμού, καθώς και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διανυκτέρευσης, της εστίασης και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

19.2.3.4:

 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης  επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η  μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων του τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: 300.000

 

Θα ενισχυθούν μονάδες που θα παράγουν και θα επεξεργάζονται προϊόντα όπως : γούνα, δέρμα, μάρμαρο, προϊόντα

διατροφής, ξύλο, γυαλί, χαρτί, ύφασμα, χημικά παρασκευάσματα κ.λπ., όπως και επιχειρήσεις παραγωγής ειδών λαϊκής

τέχνης (χάλκινα, ξυλόγλυπτα, εργόχειρα, υφαντά, δέρμα, κεραμικά, επεξεργασία ημιπολύτιμων λίθων, κ.λπ.), καθώς και η

δημιουργία παραδοσιακών παντοπωλείων, το λιανικό εμπόριο (οινοπνευματωδών και λοιπών ποτών, αναμνηστικών ειδών

και ειδών λαϊκής τέχνης), επιχειρήσεις catering, κ.α.

Η υπο-δράση περιλαμβάνει αρχική επένδυση.

Επιχειρήσεις στους τομείς της βιοτεχνίας – χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

19.2.7.3: Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και /ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό.

Δημόσια Δαπάνη: 12.500

 

Πρόκειται για υπο-δράση που ενισχύει τις συνέργειες, τις συνεργασίες και τις δικτυώσεις μεταξύ μικρών

επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και

για την ανάπτυξη και / ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τον αγροτουρισμό.

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς καταλυμάτων, εστίασης, αναψυχής, εμπορίου, παροχής υπηρεσιών, εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Πολύ Μικρές,Μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

 

 

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 600.000€ για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή / και εξοπλισμό και τις 100.000€ για άυλες πράξεις.

Σε περίπτωση χρήσης του καθεστώτος de minimis (ΚΑΝ 1407/13), η μέγιστη Δημόσια Δαπάνη μπορεί να ανέλθει στις 200.000€ την τριετία συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα που υπάγονται στο καθεστώς de minimis σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.

Η ένταση ενίσχυσης ανά Υποδράση και οι εφαρμοζόμενοι κανονισμοί , είναι:

Υποδράση

Ένταση Ενίσχυσης

19.2.2.2

50%  -Καν. (ΕΕ) 1305/2013 Άρθρο 17

         -Καν. (ΕΕ) 1407/2013

 

19.2.2.3, 19.2.2.4., 19.2.2.5,

65%  -Καν. (ΕΕ) 1305/2013 Άρθρο 19

         -Καν. (ΕΕ) 1407/2013

 

19.2.2.6

50% (άρθρο 17 Καν. 1305/13)          

ή 65% ( άρθρο 19 Καν. 1305/13)

19.2.3.1

50% -Καν. (ΕΕ) 1305/2013 Άρθρο 17, Παράρτημα ΙΙ

 

19.2.3.3, 19.2.3.4

55%  -Καν. (ΕΕ) 1305/2013 Άρθρο 19

          -Καν. (ΕΕ) 651/2014 Άρθρο 14

19.2.7.3

65% -Καν. (ΕΕ) 1407/2013

 

 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

 

Eπιλέξιμες Δαπάνες για όλες τις κατηγορίες Υποδράσεων εκτός της Υποδράσης 19.2.1.1

 • Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου
 • Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων
 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα
 • Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης
 • Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων
 • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας
 • Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
 • Δαπάνες προβολής
 • Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ)
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου
 • Αμοιβές προσωπικού
 

Πέραν των προαναφερόμενων επιλέξιμων δαπανών (όλων των Υποδράσεων πλην της 19.2.1.1), υπάρχουν επιπλέον επιλέξιμες δαπάνες ανά Υποδράση

 

Eπιλέξιμες Δαπάνες για τις Υποδράσεις 19.2.1.1 και 19.2.1.2

 • Δαπάνες διοργάνωσης και εκτέλεσης ενεργειών μεταφοράς γνώσεων, ενημέρωσης και επίδειξης,

 

 • Οδοιπορικά, δαπάνες διαμονής και οι ημερήσιες δαπάνες των συμμετεχόντων, καθώς και οι δαπάνες αντικατάστασης των γεωργών στην εκμετάλλευση.

Οι επιλέξιμες δαπάνες των Υποδράσεων αφορούν αποκλειστικά άυλες ενέργειες. Οποιαδήποτε άλλη δαπάνη είναι μη επιλέξιμη.

 

 

 

Για αναλυτικότερη περιγραφή των επιλέξιμων δαπανών ανά Υποδράση, ανατρέξτε στην ενότητα e-book του 360ο Funding.

 

 

 

 

 

 

 

 

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η 03/04/2019 με καταληκτική ημερομηνία στις 06/09/2019.

Οι Δικαιούχοι οφείλουν να ολοκληρώσουν το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της πράξης, εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματός της, όπως δηλώνεται στην αίτηση στήριξης, και εντός, το πολύ, τριών (3) ετών από την στιγμή της ένταξης και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30-06-2023.

.

.

Επικοινωνήστε μαζί μας

 • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
 • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

18 28 38 ή (+30) 210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.