Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • Το πρόγραμμα έχει κλείσει

LEADER 2014-2020 Νομού Ημαθίας, Αναπτυξιακή Ημαθίας Α.Ε. Υπομέτρο 19.2

Βασικός στόχος του Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα και συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας.

Οι δράσεις εφαρμόζονται στην Π.Ε. Ημαθίας και εντάσσεται το σύνολο των Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων, εκτός των πολεοδομικών συγκροτημάτων των Δ.Κ. Αλεξάνδρειας, Βέροιας και Νάουσας.

Συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης €2,375 εκ

 

 

Ύψος Επένδυσης

Έως €600.000

Επιδότηση:

50%-65%

Προθεσμία:

22/07/2019

Δικαιούχοι

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των υποδράσεων του Υπομέτρου 19.2

Τίτλος Υποδράσης

Περιγραφή

Επιλέξιμοι κλάδοι

Δικαιούχοι

19.2.2.2:

 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και / ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν

Δημόσια Δαπάνη: 250.000

 

Με την παρούσα υποδράση ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός, η επέκταση και η μετεγκατάσταση, μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης και χρησιμοποιούν τα προϊόντα αυτά σαν πρώτη ύλη για την περαιτέρω μεταποίησή

τους, έτσι ώστε το εξαγόμενο προϊόν να είναι ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ.

•Ζυθοποιία

•Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα)

•Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων

•Μονάδες πυρηνελαιουργείων

•Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωρηκευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης

•Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής.

 

 

Υφιστάμενες ή υπό σύσταση Πολύ Μικρές, Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις

19.2.2.3:

Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: 300.000

 

Ενίσχυση τουριστικού προϊόντος Α) των Αμπελουργικών Ζωνών περιοχής παρέμβασης, που υστερούν σε τουριστικές υποδομές και υπηρεσίες, με  διασύνδεση  τουρισμού / ποιοτικού τοπικού οίνου και υποστήριξη των "Δρόμων του Κρασιού" και Β) όλης της περιοχής παρέμβασης με τον εκσυγχρονισμό (χωρίς επεκτάσεις) των ΜΜΕ τουρισμού.

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διανυκτέρευσης, της εστίασης και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Υφιστάμενες Πολύ Μικρές & Μικρές Επιχειρήσεις

19.2.2.6:

Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την

εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: €80.000

 

 Ίδρυση μονάδων μεταποίησης / εμπορίας της ιδίας παραγωγής αγροτών στους τομείς δημητριακών (αρτοσκευασμάτων  και ζυμαρικών), προϊόντων φυτικής προέλευσης με ή χωρίς γλυκαντικές ύλες (γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες, κομπόστες, πετιμέζι, μουσταλευριά κλπ), ελαίων και ελιάς, τουρσί, αποξηραμένων φρούτων, μελιού, γαλακτοκομίας, οσπρίων και αρωματικών φυτών καθώς και η αγορά συγκροτήματος ψυχρής έκθλιψης ελαιολάδου.

 Ίδρυση αγροκτημάτων με ενδεικτικές λειτουργίες στους τομείς οικοτεχνίας, εκπαίδευσης, πρόληψης και προάσπισης υγείας, περιβάλλοντος, αθλητισμού-πολιτισμού και δημιουργία συνεργατικών δράσεων με γειτνιάζουσες παραγωγικές μονάδες γεωργίας & κτηνοτροφίας και επιχειρήσεις μεταποίησης /τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, καθώς και με τα κατά τόπους μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Οι μεταποιητικές μονάδες /360funding/Global Content/ProgramSearchFilters/CompanySizeFilter/Mikriς κλίμακας σύμφωνα με το Ν.4912/15 που αφορά στην οικοτεχνία καθώς και τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα, όπως αυτά ορίζονται στο Ν.4235/14 & ΚΥΑ 543/17 και αφορούν στην αγροτική

εκμετάλλευση με ελάχιστη ενιαία έκταση λειτουργίας τα πέντε (5) στρέμματα

Επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 7 της ΚΥΑ 4912/120862/30-10-2015 στην περίπτωση των Οικοτεχνιών.

Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων, εγγεγραμμένων στο ΜΑΑΕ, σύμφωνα με τις

προϋποθέσεις του Άρθρου 3 της ΚΥΑ 543/34450 (ΦΕΚ/1145/Β/2017) στην περίπτωση των πολυλειτουργικών

αγροκτημάτων.

19.2.3.1:

Οριζόντια εφαρμογή  μεταποίησης, εμπορίας και / ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: €800.000

 

Με την υποδράση ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν, με έμφαση στην τήρηση των προδιαγραφών υγιεινής, της εργασιακής ασφάλειας, αλλά και στην αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής των βιολογικών προϊόντων και των προϊόντων ποιότητας.

Οι επιλέξιμοι τομείς είναι : Κρέας – πουλερικά – κουνέλια, γάλα, αυγά, διάφορα ζώα (σηροτροφία, μελισσοκομία,

σαλιγκαροτροφία), ζωοτροφές, δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών), ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται

οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων), οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, σπόροι & πολλαπλασιαστικό

υλικό, ξηροί καρποί και ξύδι.

Υφιστάμενες ή υπό σύσταση Πολύ Μικρές, Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις

19.2.3.3:

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: 450.000

 

Οι δαπάνες της συγκεκριμένης υπο-δράσης θα αφορούν δημιουργία νέων και στην επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων, στην προμήθεια του απαραίτητου

εξοπλισμού, καθώς και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διανυκτέρευσης, της εστίασης και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Υφιστάμενες ή υπό σύσταση Πολύ Μικρές & Μικρές Επιχειρήσεις

19.2.3.4:

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: 400.000

 

Στο πλαίσιο της υπο-δράσης ενισχύονται:

 Εμπορία - μεταποίηση προς μη γεωργικά προϊόντα (μη τρόφιμα)  (μικρο-οικοτεχνία, χειροτεχνία, δημιουργικές βιοτεχνίες (ξυλογλυπτική, αργυροχρυσοχοΐα, υφαντική κ.ά) και άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες (κοσμήματα, αθλητικά είδη, μουσικά όργανα)

 Άσκηση  /360funding/Global Content/ProgramSearchFilters/CompanySizeFilter/Mikriς κλίμακας λιανεμπορίου (τρόφιμα, καύσιμα, αναμνηστικά είδη κ.ά)

 Δραστηριότητες Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος τα οποία παράγουν μόνο, είτε συνδυάζουν παρασκευή, λιανική πώληση και κατανάλωση από πελάτες εντός και εκτός αυτών, επεξεργασμένων τροφίμων και ποτών

Επιχειρήσεις στους τομείς της βιοτεχνίας – χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου

Υφιστάμενες ή υπό σύσταση Πολύ Μικρές & Μικρές Επιχειρήσεις

19.2.6.2:

Δημόσια Δαπάνη: €65.000

 

 

 

Ιδιώτες διαχειριστές δασικής γης (δασοκτήμονες, δασοκαλλιεργητές,

φυσικά ή νομικά πρόσωπα) οι οποίοι πρέπει να εμπίπτουν στις

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.)

 

19.2.7.3:

Δημόσια Δαπάνη: €15.000

 

 

Σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα στην οποία θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος και θα

διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας). Τα μέλη των συνεργασιών

(αποκλειστικά μη γεωργοί) δύναται να είναι μόνο επιχειρήσεις ομοειδών ή συμπληρωματικών προϊόντων.

19.2.7.7:

Δημόσια Δαπάνη: €15.000

 

 

Σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα στην οποία θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος και θα διαθέτουν

εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας) με διακριτές διαδικασίες, υποχρεώσεις και δικαιώματα.

 

 

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 600.000€ για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή / και εξοπλισμό και τις 100.000€ για άυλες πράξεις.

Σε περίπτωση χρήσης του καθεστώτος de minimis (ΚΑΝ 1407/13), η μέγιστη Δημόσια Δαπάνη μπορεί να ανέλθει στις 200.000€ την τριετία συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα που υπάγονται στο καθεστώς de minimis σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.

Η ένταση ενίσχυσης ανά Υποδράση και οι εφαρμοζόμενοι κανονισμοί , είναι:

Υποδράση

Ένταση Ενίσχυσης

19.2.2.2

50% (Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (De minimis)

19.2.2.3

65% (Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (De minimis)

19.2.2.6

50%  (άρθρο 17 Καν. 1305/2013) ή 65% ( άρθρο 19 Καν. 1305/2013)

19.2.3.1

50% (Καν. 1305/2013)

19.2.3.3 & 19.2.3.4

65% (άρθρο 22 Καν. 651/2014) ή 55% ( άρθρο 14 Καν. 651/2014) ανάλογα με το είδος της επιχείρησης

19.2.6.2

65% (Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (De minimis)

19.2.7.3 & 19.2.7.7

65% (Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (De minimis)

 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Με την παρούσα πρόσκληση και όσον αφορά στο σύνολο των υποδράσεων του τοπικού προγράμματος δεν ενισχύονται δαπάνες που αφορούν στην πρωτογενή παραγωγή.

 

Eπιλέξιμες Δαπάνες για όλες τις κατηγορίες Υποδράσεων

 • Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου
 • Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων
 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα
 • Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης
 • Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων
 • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας
 • Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
 • Δαπάνες προβολής
 • Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ)
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου
 • Αμοιβές προσωπικού
 

Πέραν των προαναφερόμενων επιλέξιμων δαπανών υπάρχουν επιπλέον επιλέξιμες δαπάνες ανά Υποδράση.

Για αναλυτικότερη περιγραφή των επιλέξιμων δαπανών ανά Υποδράση, ανατρέξτε στην ενότητα e-book του 360ο Funding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η 15/04/2019 με καταληκτική ημερομηνία στις 22/07/2019.

Οι Δικαιούχοι οφείλουν να ολοκληρώσουν το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της πράξης, εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματός της, όπως δηλώνεται στην αίτηση στήριξης, και εντός, το πολύ, τριών (3) ετών από την στιγμή της ένταξης και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30-06-2023.

.

.

Επικοινωνήστε μαζί μας

 • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
 • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

18 28 38 ή (+30) 210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.