Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Απομένουν: 10 ημέρες πριν τη λήξη

LEADER 2014-2020 Νομού Ηλείας – Αναπτυξιακή Ολυμπίας, Υπομέτρο 19.2

Βασικός στόχος του Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα και συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας.

Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος,όπως αυτή περιγράφεται συνοπτικά παρακάτω :

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ LEADER/CLLD

 • Δήμος Ήλιδας
 • Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης
 • Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας
 • Δήμος  Πηνειού
 • Δήμος Πύργου
 • Δήμος Ζαχάρως
 • Δήμος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

  *Εξαιρούνται οι εντός σχεδίου περιοχές των Δ-Τ/Κ με πληθυσμό μεγαλύτερο από 15.000 κατοίκους.

Συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης €3.166.500.

 

 

Ύψος Επένδυσης

Έως €600.000

Επιδότηση:

50%-65%

Προθεσμία:

02/09/2019

Δικαιούχοι

 

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των υποδράσεων του Υπομέτρου 19.2

 

Τίτλος Υποδράσης

Περιγραφή

Επιλέξιμοι κλάδοι

Δικαιούχοι

19.2.2.2:

 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και / ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν

Δημόσια Δαπάνη: €370.200,00

 

Με την παρούσα υπο-δράση ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός, η επέκταση και η μετεγκατάσταση, μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης και χρησιμοποιούν τα προϊόντα αυτά σαν πρώτη ύλη για την περαιτέρω μεταποίησή

τους, έτσι ώστε το εξαγόμενο προϊόν να είναι ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ.

•Ζυθοποιία

•Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα)

•Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων

•Μονάδες πυρηνελαιουργείων

•Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωρηκευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης

•Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής.

 Επεξεργασία καπνού

για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος

 

Πολύ Μικρές έως Μεγάλες Επιχειρήσεις

19.2.2.3:

Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: 325.000

 

Η συγκεκριμένη υπο-δράση έχει ως αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων του τουριστικού

κλάδου με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών, την ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής και

του τουριστικού προϊόντος.

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διανυκτέρευσης, της εστίασης και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Πολύ Μικρές έως Μικρές Επιχειρήσεις

19.2.2.4:

Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

 

 

 

Δημόσια Δαπάνη: 130.000

 

 Η Υπο-Δράση περιλαμβάνει την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό μικρών βιοτεχνικών μονάδων επιχειρήσεις χειροτεχνίας και μικρές μονάδες ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση.

Επιχειρήσεις στους τομείς Ενεργειακής ή/και άλλης αξιοποίησης υπολειμμάτων/αποβλήτων του αγροτικού τομέα , ή/και αξιοποίησης ΤΠΕ για τον τουρισμό/πολιτισμό,

ή/και την προώθηση/αξιοποίηση των προϊόντων(γλυκά, ζυμαρικά, χειροτεχνία, πρατήρια πώλησης κλπ.).

Πολύ Μικρές έως Μικρές Επιχειρήσεις

 

19.2.2.5:

Ενίσχυση  επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κλπ.)  με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: €65.000

 

Η δράση περιλαμβάνει ενισχύσεις για επενδύσεις σε επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, όπως: παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, άλλες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κάθε μορφής

Προτεραιότητα δίνεται σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που προωθούν/εξυπηρετούν τον πολιτισμό, την κοινωνική συνοχή/προστασία ευπαθών ομάδων καθώς και για υπηρεσίες αθλητισμού και ψυχαγωγίας.

Πολύ Μικρές έως Μικρές Επιχειρήσεις

 

19.2.2.6:

Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την

εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: €330.000

 

Οι μεταποιητικές μονάδες /360funding/Global Content/ProgramSearchFilters/CompanySizeFilter/Mikriς κλίμακας σύμφωνα με το Ν.4912/15 που αφορά στην οικοτεχνία καθώς και τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα, όπως αυτά ορίζονται στο Ν.4235/14 & ΚΥΑ 543/17 και αφορούν στην αγροτική

εκμετάλλευση με ελάχιστη ενιαία έκταση λειτουργίας τα πέντε (5) στρέμματα

Επιχειρήσεις με προϊόντα οικοτεχνικής παρασκευής όπως :προϊόντα δημητριακών, αρτοσκευάσματα, ζυμαρικά, γλυκίσματα, προϊόντα φυτικής προέλευσης με ή χωρίς γλυκαντικές ύλες, προϊόντα με extra παρθένα και παρθένα ελαιόλαδα που έχουν προστεθεί αρωματικά φυτά, μπαχαρικά, αιθέρια έλαια, προϊόντα φυτικής προέλευσης διατηρημένα με αλάτι, ξύδι και λάδι, αποξηραμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης φρούτα, προϊόντα με μέλι που έχουν προστεθεί ξηροί καρποί, γαλακτοκομικά προϊόντα,

λοιπά τρόφιμα, π.χ. ξύδι, χυμοί φρούτων, προϊόντα σαπωνοποιίας από ελαιόλαδο

και

Πολυλειτουργικά αγροκτήματα που συνδυάζουν την καλλιέργεια/παραγωγή προϊόντων(φυτικής ή/και ζωικής παραγωγής με την επισκεψιμότητα (υποδοχή, φιλοξενία, εστίαση κλπ).

 

Άρθρο 19 Καν. (ΕΕ) 1305/2013: Πολύ Μικρές έως Μικρές Επιχειρήσεις

Ν. 4235/2014 και ΚΥΑ 543/34450/24.3.2017

 

Άρθρο 17 Καν. (ΕΕ) 1305/2013:Πολύ Μικρές έως Μεγάλες Επιχειρήσεις (περιορισμοί μεγέθους επιχειρήσεων βάσει της ΥΑ 4912/120862/05.11.2015(ΦΕΚ2468/Β))

19.2.3.1:

Οριζόντια εφαρμογή  μεταποίησης, εμπορίας και / ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: 887.500

 

Με την υποδράση ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν, με έμφαση στην τήρηση των προδιαγραφών υγιεινής, της εργασιακής ασφάλειας, αλλά και στην αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής των βιολογικών προϊόντων και των προϊόντων ποιότητας.

Οι επιλέξιμοι τομείς είναι : Κρέας – πουλερικά – κουνέλια, γάλα, αυγά, διάφορα ζώα (σηροτροφία, μελισσοκομία,

σαλιγκαροτροφία), ζωοτροφές, δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών), ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται

οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων), οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, σπόροι & πολλαπλασιαστικό

υλικό, ξηροί καρποί και ξύδι.

Πολύ Μικρές έως Μεγάλες Επιχειρήσεις

19.2.3.3:

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: 691.550

 

Οι δαπάνες της συγκεκριμένης υπο-δράσης θα αφορούν δημιουργία νέων και στην επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων, στην προμήθεια του απαραίτητου

εξοπλισμού, καθώς και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διανυκτέρευσης, της εστίασης και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις

19.2.3.4:

 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης  επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η  μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων του τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: 209.000

 

Η Υπο-Δράση περιλαμβάνει την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό, μικρών βιοτεχνικών μονάδων(σιδηρουργεία, ξυλουργεία, μεταλλικές κατασκευές, ενδύματα, κλπ),  επιχειρήσεων χειροτεχνίας και μικρών μονάδων ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση (ζυμαρικά, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία-ζακχαρώδη προϊόντα κλπ, παντοπωλεία, πρατήρια/καταστήματα πώλησης προϊόντων,  κλπ.

Επιχειρήσεις στους τομείς της βιοτεχνίας – χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου

19.2.3.5:

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης  επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κλπ)  με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων του τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: 96.250

 

Η δράση περιλαμβάνει ενισχύσεις ίδρυσης , επέκτασης και εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων  παροχής υπηρεσιών όπως: παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, άλλες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κάθε μορφής

Προτεραιότητα δίνεται σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που προωθούν/εξυπηρετούν τον πολιτισμό, την κοινωνική συνοχή/προστασία ευπαθών ομάδων καθώς και για υπηρεσίες αθλητισμού και ψυχαγωγίας.

19.2.7.3: Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και /ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό.

Δημόσια Δαπάνη: €62.000

 

Πρόκειται για υπο-δράση που ενισχύει τις συνέργειες, τις συνεργασίες και τις δικτυώσεις μεταξύ μικρών

επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και

για την ανάπτυξη και / ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τον αγροτουρισμό.

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς καταλυμάτων, εστίασης, αναψυχής, εμπορίου, παροχής υπηρεσιών, εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Πολύ Μικρές έως Μεγάλες Επιχειρήσεις

 

 

 

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 600.000€ για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή / και εξοπλισμό και τις 100.000€ για άυλες πράξεις.

Σε περίπτωση χρήσης του καθεστώτος de minimis (ΚΑΝ 1407/13), η μέγιστη Δημόσια Δαπάνη μπορεί να ανέλθει στις 200.000€ την τριετία συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα που υπάγονται στο καθεστώς de minimis σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.

Η ένταση ενίσχυσης ανά Υποδράση και οι εφαρμοζόμενοι κανονισμοί , είναι:

Υποδράση

Ένταση Ενίσχυσης

19.2.2.2

50%  -Καν. (ΕΕ) 1305/2013 Άρθρο 17

         -Καν. (ΕΕ) 1407/2013

19.2.2.3, 19.2.2.4.,19.2.2.5

65%  -Καν. (ΕΕ) 1305/2013 Άρθρο 19

         -Καν. (ΕΕ) 1407/2013

19.2.2.6

50%  -Καν. (ΕΕ) 1305/2013 Άρθρο 17

         -Καν. (ΕΕ) 1407/2013      ή

65%  -Καν. (ΕΕ) 1305/2013 Άρθρο 19

         -Καν. (ΕΕ) 1407/2013

19.2.3.1

50% -Καν. (ΕΕ) 1305/2013 Άρθρο 17, Παράρτημα ΙΙ

19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5

55% Καν.(ΕΕ) 651/2014, άρθρο 14 και

        Καν.(ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 19 ή

65% Καν.(ΕΕ) 651/2014, άρθρο 22 και

        Καν.(ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 19

19.2.7.3

65%  -Καν. (ΕΕ) 1305/2013 Άρθρο 35

         -Καν. (ΕΕ) 1407/2013

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Με την παρούσα πρόσκληση και όσον αφορά στο σύνολο των υποδράσεων του τοπικού προγράμματος δεν ενισχύονται δαπάνες που αφορούν στην πρωτογενή παραγωγή.

 

Eπιλέξιμες Δαπάνες για όλες τις κατηγορίες Υποδράσεων

 • Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου
 • Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων
 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα
 • Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης
 • Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων
 • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας
 • Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
 • Δαπάνες προβολής
 • Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ)
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου
 • Αμοιβές προσωπικού
 

Πέραν των προαναφερόμενων επιλέξιμων δαπανών υπάρχουν επιπλέον επιλέξιμες δαπάνες ανά Υποδράση.

Για αναλυτικότερη περιγραφή των επιλέξιμων δαπανών ανά Υποδράση, ανατρέξτε στην ενότητα e-book του 360ο Funding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η 08/04/2019 με καταληκτική ημερομηνία στις 02/09/2019.

Οι Δικαιούχοι οφείλουν να ολοκληρώσουν το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της πράξης, εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματός της, όπως δηλώνεται στην αίτηση στήριξης, και εντός, το πολύ, τριών (3) ετών από την στιγμή της ένταξης και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30-06-2023.

 

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

 • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
 • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

18 28 38 ή (+30) 210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.