Είστε εδώ

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ΕΣΠΑ

Το πρόγραμμα έχει κλείσει

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Στόχος του προγράμματος «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων σε επιλεγμένους ΚΑΔ δραστηριότητας.

Ύψος Επένδυσης:
€25.000-€400.000
Επιδότηση:
45%-50%
Προθεσμία:
15/05/2018
 

Δικαιούχοι

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από τις 7/11/2017 και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης πριν την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Β: Επιχειρήσεις «Τουριστικών Καταλυμάτων», που έχουν συσταθεί πριν τις 7/11/2017 και πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 της αναλυτικής πρόσκλησης, ή/και τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή 41.20.20.02.
 • Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).
 • Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
 • Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

Ενδεικτικά ενισχύονται οι ακόλουθες κατηγορίες δραστηριοτήτων:

 • Ξενοδοχεία: τριών αστέρων και άνω με δυναμικότητα από 10 έως 50 κλίνες. Ξενοδοχεία με μεγαλύτερη δυναμικότητα δύναται να ενταχθούν υπό την προϋπόθεση ότι το τμήμα του επενδυτικού σχεδίου που αφορά στην δυναμικότητα άνω των 50 κλινών θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια.
 • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο Π.Δ. 33/1979.
 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping): τριών αστέρων και άνω.
 • Ξενώνες φιλοξενίας νέων.
 • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες: άνω των τριών κατοικιών.
 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα: τριών κλειδιών και άνω με ελάχιστη δυναμικότητα 10 κλινών.
 • Τουριστικά γραφεία.
 • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Αθλητικός τουρισμός, Θαλάσσιος τουρισμός, Τουρισμός υπαίθρου και άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από €25.000 έως €400.000.

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 45% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 5%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 E.M.E. (Ετήσια Μονάδα Εργασίας) μισθωτής εργασίας.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Α/Α

Κατηγορία Δαπάνης

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό/ ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του έργου

1

Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

80%

2

Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Εγκαταστάσεις - Εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος

100%

3

Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης

€3.000 ανά πιστοποιητικό και έως €12.000 συνολικά

4

Προβολή – Προώθηση – Συμμετοχή σε εκθέσεις

€15.000

5

Δαπάνες τεχνικών μελετών μηχανικού και υπηρεσιών φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου

€40.000

6

Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού

€10.000

7

Μεταφορικά μέσα

€25.000

8

Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

€4.000

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 7/11/2017.

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 18/12/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 15/05/2018. Τα εγκεκριμένα έργα θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 30 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις   Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό  

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσης σας.

Click 2 Call

Μιλήστε Δωρεάν με εκπρόσωπο της Τράπεζας Πειραιώς.

Καλέστε με.. ›

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

18 28 38 ή (+30) 210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε τα στοιχεία της φόρμας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας ›